Heyy, It's me

Facebook Logo Mini.svg Այս մասնակցի Facebook-ի էջը
Instagram icon.png Այս մասնակցի Instagram-ի էջը
17 Այս մասնակիցը 17 տարեկան է, 6

ամսական և 4 օրական։

Noia 64 apps karm.png
 0.075%  Այս մասնակիցը ստեղծել է Հայերեն Վիքիպեդիայի 281 779 հոդվածներից 211-ը:
281 779 Այժմ Հայերեն Վիքիպեդիայում առկա է 281 779 հոդված:


Հայերեն և մոտակա Վիքիպեդիաների միջև հոդվածների թվով մրցույթ
Պետք է դեռ աշխատել!!!
Flag of Malaysia.svg Մալայերեն Վիքիպեդիա — 347 051 
 Flag of Esperanto.svg Էսպերանտո Վիքիպեդիա — 293 174
 Flag of Israel.svg Եբրայերեն Վիքիպեդիա — 289 942
 Flag of Armenia.svg Մենք 37-րդ տեղում ենք — 281 779
 Flag of Bulgaria.svg Բուլղարերեն Վիքիպեդիա — 269 551
Մինչև Եբրայերեն Վիքիպեդիային հասնելը մնացել է 8163 հոդված