Heyy, It's me

Facebook Logo Mini.svg Այս մասնակցի Facebook-ի էջը
Instagram icon.png Այս մասնակցի Instagram-ի էջը
16 Այս մասնակիցը 16 տարեկան է, 9

ամսական և 3 օրական։

Noia 64 apps karm.png
 0.078%  Այս մասնակիցը ստեղծել է Հայերեն Վիքիպեդիայի 271 252 հոդվածներից 211-ը:
271 252 Այժմ Հայերեն Վիքիպեդիայում առկա է 271 252 հոդված:


Հայերեն և մոտակա Վիքիպեդիաների միջև հոդվածների թվով մրցույթ
Պետք է դեռ աշխատել!!!
Ավելի քան 390 հոդվածների, որ անհրաժեշտ է փոխել մասշտաբների!
Flag of Malaysia.svg Մալայերեն Վիքիպեդիա — 341 357 
 Flag of Esperanto.svg Էսպերանտո Վիքիպեդիա — 280 930
 Flag of Armenia.svg Մենք 33-րդ տեղում ենք — 271 252
 Flag of Bulgaria.svg Բուլղարերեն Վիքիպեդիա — 263 331
Մինչև Էսպերանտո Վիքիպեդիային հասնելը մնացել է 9678 հոդված