Heyy, It's me

Facebook Logo Mini.svg Այս մասնակցի Facebook-ի էջը
Instagram icon.png Այս մասնակցի Instagram-ի էջը
17 Այս մասնակիցը 17 տարեկան է, 2

ամսական և 24 օրական։

Noia 64 apps karm.png
 0.076%  Այս մասնակիցը ստեղծել է Հայերեն Վիքիպեդիայի 278 294 հոդվածներից 211-ը:
278 294 Այժմ Հայերեն Վիքիպեդիայում առկա է 278 294 հոդված:


Հայերեն և մոտակա Վիքիպեդիաների միջև հոդվածների թվով մրցույթ
Պետք է դեռ աշխատել!!!
Ավելի քան 17061 հոդվածների, որ անհրաժեշտ է փոխել մասշտաբների!
Flag of Malaysia.svg Մալայերեն Վիքիպեդիա — 344 945 
 Flag of Esperanto.svg Էսպերանտո Վիքիպեդիա — 288 032
 Flag of Armenia.svg Մենք 33-րդ տեղում ենք — 278 294
 Flag of Bulgaria.svg Բուլղարերեն Վիքիպեդիա — 267 217
Մինչև Էսպերանտո Վիքիպեդիային հասնելը մնացել է 9738 հոդված