Heyy, It's me

Facebook Logo Mini.svg Այս մասնակցի Facebook-ի էջը
Instagram icon.png Այս մասնակցի Instagram-ի էջը
17 Այս մասնակիցը 17 տարեկան է, 0

ամսական և 22 օրական։

Noia 64 apps karm.png
 0.077%  Այս մասնակիցը ստեղծել է Հայերեն Վիքիպեդիայի 275 669 հոդվածներից 211-ը:
275 669 Այժմ Հայերեն Վիքիպեդիայում առկա է 275 669 հոդված:


Հայերեն և մոտակա Վիքիպեդիաների միջև հոդվածների թվով մրցույթ
Պետք է դեռ աշխատել!!!
Ավելի քան 1252 հոդվածների, որ անհրաժեշտ է փոխել մասշտաբների!
Flag of Malaysia.svg Մալայերեն Վիքիպեդիա — 343 340 
 Flag of Esperanto.svg Էսպերանտո Վիքիպեդիա — 285 423
 Flag of Armenia.svg Մենք 33-րդ տեղում ենք — 275 669
 Flag of Bulgaria.svg Բուլղարերեն Վիքիպեդիա — 265 833
Մինչև Էսպերանտո Վիքիպեդիային հասնելը մնացել է 9754 հոդված