Heyy, It's me

Facebook Logo Mini.svg Այս մասնակցի Facebook-ի էջը
Instagram icon.png Այս մասնակցի Instagram-ի էջը
18 Այս մասնակիցը 18 տարեկան է, 11

ամսական և 9 օրական։

Noia 64 apps karm.png
 0.072%  Այս մասնակիցը ստեղծել է Հայերեն Վիքիպեդիայի 293 005 հոդվածներից 211-ը:
293 005 Այժմ Հայերեն Վիքիպեդիայում առկա է 293 005 հոդված:


Հայերեն և մոտակա Վիքիպեդիաների միջև հոդվածների թվով մրցույթ
Պետք է դեռ աշխատել!!!
Flag of Malaysia.svg Մալայերեն Վիքիպեդիա — 359 729 
Flag of Esperanto.svg Էսպերանտո Վիքիպեդիա — 322 823 
Flag of Israel.svg Եբրայերեն Վիքիպեդիա — 320 314 
 Flag of Armenia.svg Մենք 37-րդ տեղում ենք — 293 005
 Flag of Bulgaria.svg Բուլղարերեն Վիքիպեդիա — 283 477
Մինչև Եբրայերեն Վիքիպեդիային հասնելը մնացել է 27 309 հոդված