Heyy, It's me

Facebook Logo Mini.svg Այս մասնակցի Facebook-ի էջը
Instagram icon.png Այս մասնակցի Instagram-ի էջը
19 Այս մասնակիցը 19 տարեկան է, 3

ամսական և 7 օրական։

Noia 64 apps karm.png
 0.072%  Այս մասնակիցը ստեղծել է Հայերեն Վիքիպեդիայի 293 962 հոդվածներից 211-ը:
293 962 Այժմ Հայերեն Վիքիպեդիայում առկա է 293 962 հոդված:


Հայերեն և մոտակա Վիքիպեդիաների միջև հոդվածների թվով մրցույթ
Պետք է դեռ աշխատել!!!
Flag of Malaya.svg Մալայերեն Վիքիպեդիա — 362 061 
 Flag of Esperanto.svg Էսպերանտո Վիքիպեդիա — 327 919
 Flag of Israel.svg Եբրայերեն Վիքիպեդիա — 327 229
 Flag of Armenia.svg Մենք 37-րդ տեղում ենք — 293 962
 Flag of Bulgaria.svg Բուլղարերեն Վիքիպեդիա — 286 407
Մինչև Եբրայերեն Վիքիպեդիային հասնելը մնացել է 33 267 հոդված