Եվ ինչ գեղեցիկ է, որ «քարից հաց քամող, քարին շունչ տվող» հայ մարդու ավանդական պատկերը երբ մոտեցնում ես հայրենի գյուղաշխարհի այսօրվա բոլոր «աշխարհներին», գրական-պատմական այդ կապերը ամենից առաջ սիսիանցու մեջ ես ճանաչում, պատմության շարքային ուսուցչի մեջ` ականավոր պատմաբանին, ընդամենը մի ֆերմայի հոգսերից գանգատվող անասնապահի մեջ` շրջահայաց գյուղմինիստրին, յուրաքանչյուր տնտեսուհու մեջ` կարող տնտեսագետին, ցանկացած յուրաքանչյուրի խոսքի աննշույլ թրթիռի մեջ` պոետական ճանաչված տողի տենդը: Հրանտ Մաթեւոսյան