Մասնակից:MHamlet/Թվեր/Կաղապար

Արտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
Արտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։Արտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ՖակտորիզացիանԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
Հռոմեական գրելաձևԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ԵրկուականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ԵրեքականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ՉորսականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ՀնգականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ՎեցականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ՈւթականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ՏասներկուականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ՏասնվեցականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
ՔսանականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
36–ականԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «{»։
Կաղապարի նկարագրություն