23 Այս մասնակիցը 23 տարեկան է, 8

ամսական և 10 օրական։

Այս մասնակիցը Ամառային Վիքիճամբար 2015-ի մասնակից է։