Արտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ « »։% , 21 275 հոդված, Վիքիընդլայնումը 2 000 հոդվածի ճանապարհին

<span style=" width: Արտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ « »։%; height: px; background:lightgreen; float:left; ">  <span style=" width:Արտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ « »։%; height:px; background:grey; float:left; ">