Մասնակից:ԱշոտՏՆՂ/ցանկեր/Ռուսաստանի կասկածելի գետեր

http://textual.ru/gvr/index.php?card=166899 խմբագրել

 1. Այյուվա
 2. Անգո
 3. Աշլանկա (Ուրժումկայի վտակ)
 4. Ապկիտկիչ
 5. Աջ Բոբրովայա
 6. Առաջին Տուրիշևկա
 7. Ատլաս (գետ)
 8. Արևելյան Չեդ Յու
 9. Արևելյան Սեդ Յու
 10. Բեբեկան
 11. Բելայա (Վյատկայի վտակ)
 12. Բելսու
 13. Բերյոզովկա (Յուրյայի վտակ)
 14. Բիզենկա
 15. Բորովիցա (Լետկայի վտակ)
 16. Բույ (Վյատկայի վտակ)
 17. Գալմաչիխա
 18. Գատնիկովա
 19. Գարինկա
 20. Գերասիմ Յոլ
 21. Գերդայոլ (Կոգելի վտակ)
 22. Գերդայոլ (Չյորնայա Կեդվայի վտակ)
 23. Գերդայոլ (Պեչորայի վտակ)
 24. Գերդյոլ
 25. Գերդյու (Մեծ Պատոկի վտակ)
 26. Գերդյու (Շուգորի վտակ)
 27. Գիայոլ
 28. Գիբլեչ Շոր
 29. Գիրկասայոլ
 30. Գիրկսայոլ
 31. Գիրձա Յոլ
 32. Գլիբոչենկա
 33. Գլյադնյա
 34. Գլուբնիկ
 35. Գնիլուխա (Վյատկայի վտակ)
 36. Գորստյու
 37. Գորտյոլ
 38. Գուբա Կուշ
 39. Գուդիրյու
 40. Գուդիրվոժ (Սոչայի վտակ)
 41. Գուդիրվոժ (Վերին Օդեսայի վտակ)
 42. Գուսենիցա (Կուզնեչիխայի վտակ)
 43. Գուսիկա
 44. Գուրիյոլ
 45. Գրյադովիցա
 46. Գրուբաշոր
 47. Գրուբեյոլ (Յորսայի վտակ)
 48. Գրուբեշոր (Լուն Վոժի վտակ)
 49. Գրուբեշոր (Տիբեյվիսկայի վտակ)
 50. Գրուգբեյշոր
 51. Դանյոլ (Դանյուի վտակ)
 52. Դանյոլ (Մեծ Մուտնայայի վտակ)
 53. Դանյու
 54. Դեդկովա Ռասոխա
 55. Դեմեյոլ
 56. Դենդել
 57. Դենիսովկա (Պեչորայի վտակ)
 58. Դերևանի Յու
 59. Դզյոլյակոսյու
 60. Դիկարսկայա Ռասոխա
 61. Դիկի Յու
 62. Դիմտեմյոլ
 63. Դին Յոլ
 64. Դինյոլ (Վոյ Վոժի վտակ)
 65. Դինվոժ
 66. Դոզմերա (Հյուսիսային Կելտմայի վտակ)
 67. Դոզմերա (Պեչորայի վտակ)
 68. Դոզմերկա
 69. Դոմ Յոլ
 70. Դոմանիկ (գետ)
 71. Դոր Յոլ
 72. Դուբենկա (Ժելչի վտակ)
 73. Դուբենկա (Չերյոխի վտակ)
 74. Դուբնյա (Չերյոխի վտակ)
 75. Դուպլինաստայա
 76. Դուրակովա
 77. Դվոյնիկ (Ստորին Դվոյնիկի վտակ)
 78. Դրեսվյանկա (Իժմայի վտակ)
 79. Դրեսվյանկա Յոլ
 80. Եգլինա
 81. Եգոր Վան Յոլ
 82. Եգուլ
 83. Եգրա Լյագա
 84. Եդմադմաս
 85. Եդոմա (Մեզենի վտակ)
 86. Եզովի Յոլ
 87. Եզևեյյոլ
 88. Եժուգա (Պինեգայի վտակ)
 89. Ելմա (Պեչորայի վտակ)
 90. Ելմաչ
 91. Ելպերչուկյոլ
 92. Ելցովկա (Չյորնայայի վտակ)
 93. Ենյու
 94. Ենվա
 95. Եպտոյոլ
 96. Եսյու
 97. Եվվա (Վաշկայի վտակ)
 98. Եվտրոպինսկայա
 99. Երանսկայա
 100. Երգուս (Վիլեդի վտակ)
 101. Երդեմա
 102. Երե Յոլ
 103. Երկրորդ Իոլ
 104. Երկրորդ Տուրիշևկա
 105. Երմակ (Պեչորայի վտակ)
 106. Երշովկա (Օմուտնայայի վտակ)
 107. Երտաչ
 108. Եֆիմ Շոր
 109. Զագոլկա
 110. Զադվորնայա
 111. Զալազնայա (Պեչորայի վտակ)
 112. Զալազնայա (Ցեբյուգայի վտակ)
 113. Զալազնի
 114. Զակարաչնի
 115. Զակուբան
 116. Զաոստրովկա (Կորշակ Շարի վտակ)
 117. Զասարայկա
 118. Զելյոնայա (Վելշեեդիխայի վտակ)
 119. Զերիձյոլ
 120. Զերյու
 121. Զիմովյե Յոլ
 122. Զիրրյանսկայա Յոժուգա
 123. Զոիժեմսկայա
 124. Զոլոտովկա (Չերյոխի վտակ)
 125. Զորիչ (Նեմի վտակ)
 126. Զորյա
 127. Զուլեբյու
 128. Զվերինեց (Զվերինեց Շարի վտակ)
 129. Ժեժիմ Յու
 130. Իարիչ
 131. Իբան
 132. Իգեդ
 133. Իդուրխատայախա
 134. Իզ Յա Յոլ
 135. Իզ Յոլ
 136. Իզյա Յոլ
 137. Իզյայոլ (Բելայա Կեդվայի վտակ)
 138. Իզյայու (Չիկշինայի վտակ)
 139. Իզյոլ (Չուտի վտակ)
 140. Իզյոլ (Պեչորայի վտակ)
 141. Իզյուորշ
 142. Իզյուրով Յոլ
 143. Իժ (Պիժմայի վտակ)
 144. Իլեշա
 145. Իլովկա
 146. Ինզիրեյվիս
 147. Իոսեր
 148. Իովսյու (Զիրյանսկայա Եժուգայի վտակ)
 149. Իչեդ Անյու
 150. Իչետ Լյագա
 151. Իչետ Յու
 152. Իսակ Յոլ
 153. Իսակովկա (Չիկշինայի վտակ)
 154. Իսպերեդյու
 155. Իր (Վոկտիմայի վտակ)
 156. Իրեկա
 157. Իրիկշ
 158. Իրյու
 159. Իրվա
 160. Լաբաիխա
 161. Լազարևկա (Ուեժնի շարի վտակ)
 162. Լամբեյյոլ
 163. Լամբեյշոր
 164. Լայա (Պեչորայի վտակ)
 165. Լայավոժ
 166. Լաչյոլ
 167. Լապյուգա
 168. Լեզ (Սասոլայի վտակ)
 169. Լելիմ
 170. Լեկ Իզման
 171. Լեկ Յու
 172. Լեկեյյու
 173. Լեկմա (Լետկայի վտակ)
 174. Լեկշոր
 175. Լեմ (Վիչեգդայի վտակ)
 176. Լեմա (Լեկմայի վտակ)
 177. Լեմյու (Պեչորայի վտակ)
 178. Լեմյու (Վիշերայի վտակ)
 179. Լեմշա (Լոկչիմի վտակ)
 180. Լեմպուա
 181. Լեմպուա Շոր
 182. Լենյու
 183. Լենոսյու
 184. Լեշմա Շոր
 185. Լեպյու (Պոժյոգի վտակ)
 186. Լեպտա (Հյուսիսային Մալվայի վտակ)
 187. Լեպտա (Տիմշերի վտակ)
 188. Լեպտա Յոլ
 189. Լեսայոլ
 190. Լեսնայա Շոշմա
 191. Լեսնոյ Չեր
 192. Լետկա
 193. Լետնա
 194. Լետնիկ (Պոդչերյեի վտակ)
 195. Լետնյայա (Յորսայի վտակ)
 196. Լզնա (Չերյոխի վտակ)
 197. Լիայոլ (Լեմյուի վտակ)
 198. Լիայու (Չիկշինայի վտակ)
 199. Լիբդին Յոլ
 200. Լիբվոժյոլ
 201. Լիեպնա (Վյադի վտակ)
 202. Լիժա (գետ)
 203. Լիխանյու
 204. Լիմպասա Յոլ
 205. Լիմվա
 206. Լիպտիչնայա
 207. Լիսուտեյվիս
 208. Լիստովկա Յոլ
 209. Լիստվենիչնայա (Գորևայայի վտակ)
 210. Լիստվենիչնայա (Իժմայի վտակ)
 211. Լիստվենիչնայա (Յորսայի վտակ)
 212. Լիստվենիչնայա (Չիրկայի վտակ)
 213. Լիստվենիչնայա (Վիկոշմայի վտակ)
 214. Լիստվենիչնայա (Ցիլմայի վտակ)
 215. Լիստվենիչնայա Վալսա
 216. Լիստվենիչնի (Լիստվենիչնայա Վալսայի վտակ)
 217. Լյագա Յոլ
 218. Լյագա Վոժ (Իջիդ Լյագայի վտակ)
 219. Լյագա Վոժ (Մեծ Լյագայի վտակ)
 220. Լյամտինա
 221. Լյոգ Շոր
 222. Լյոկ Երմակ
 223. Լյոկ Իզվոժ
 224. Լյոկ Լեսա
 225. Լյոկ Կեմ
 226. Լյոկ Կէմ
 227. Լյոկ Ներյազ
 228. Լյոկ Պերիսյու
 229. Լյոկ Վեզյու
 230. Լյոկ Վիձյու
 231. Լյոկշոր
 232. Լյոկտիդոր
 233. Լյոմ
 234. Լյոչ
 235. Լյոտմա
 236. Լյուբաշիխա (Չերյոխի վտակ)
 237. Լյուբի Վոժ
 238. Լյումժա
 239. Լոբաչեյ Յագա (Ուտչեր Շարի վտակ)
 240. Լոբխա
 241. Լոզիբկա
 242. Լոզվիյոլ
 243. Լոիմ
 244. Լոկչիմ
 245. Լոննա (Ռեդալի վտակ)
 246. Լոչկինա
 247. Լոպ Յու (Լոկչիմի վտակ)
 248. Լոպ Յու (Մաջայի վտակ)
 249. Լոպյու
 250. Լոպյու (Նիվշերայի վտակ)
 251. Լոպյու (Վիչեգդայի վտակ)
 252. Լոպտյուգա (Վաշկայի վտակ)
 253. Լոսմա (Իսսի վտակ)
 254. Լորցեմպեյա
 255. Լուգովկա (գետ)
 256. Լուդոնկա (Կուխվի վտակ)
 257. Լուդվոժ
 258. Լուզայոլ
 259. Լում (Յարանի վտակ)
 260. Լումպուն (գետ)
 261. Լուն Յուզոբյու
 262. Լուն Չուգրան
 263. Լուն Պոնոս
 264. Լուն Վոժ
 265. Լուն Վոժ (Անիբ Յուի վտակ)
 266. Լուն Վոժ (Իզյուի վտակ)
 267. Լուն Վոժ (Իջիդ Իզմանի վտակ)
 268. Լուն Վոժ (Լեբեդի վտակ)
 269. Լուն Վոժ (Լիժայի վտակ)
 270. Լուն Վոժ (Լիստվենիչնայայի վտակ)
 271. Լուն Վոժ (Լոպ Յուի վտակ)
 272. Լուն Վոժ (Կոզլայուի վտակ)
 273. Լուն Վոժ (Կոժիմյուի վտակ)
 274. Լուն Վոժ (Մեծ Մուտնայայի վտակ)
 275. Լուն Վոժ (Մեծ Սոյուի վտակ)
 276. Լուն Վոժ (Մեծ Վյատկինայի վտակ)
 277. Լուն Վոժ (Յարեգայի վտակ)
 278. Լուն Վոժ (Նիրեսի վտակ)
 279. Լուն Վոժ (Շեժիմյուի վտակ)
 280. Լուն Վոժ (Չեբյուի վտակ)
 281. Լուն Վոժ (Չիկշինայի վտակ)
 282. Լուն Վոժ (Պեչորայի վտակ)
 283. Լուն Վոժ (Պոնյուի վտակ)
 284. Լուն Վոժ (Պոտյուի վտակ)
 285. Լուն Վոժ (Սեբիսի վտակ)
 286. Լուն Վոժ (Վանդայի վտակ)
 287. Լուն Վոժ (Վերին Օդեսայի վտակ)
 288. Լուն Վոժ (Վուկտիլի վտակ)
 289. Լուն Վոժ (Փոքր Արանեցի վտակ)
 290. Լուն Վոժ (Փոքր Կոժվայի վտակ)
 291. Լուն Վոժ Չուվկի
 292. Լուն Վոժ Չուտի
 293. Լուն Վոժապ
 294. Լունյու
 295. Լունվոժ (Պոժյոգի վտակ)
 296. Լունվոժ (Վերին Վոչայի վտակ)
 297. Լունվոժ (Տևյոմյուի վտակ)
 298. Խաբարիխա (գետ)
 299. Խաբարիցկայա Վիսկա
 300. Խալիտա Սյո
 301. Խալմերյա
 302. Խալմերյոլ
 303. Խանովեյյու
 304. Խասեյու
 305. Խատեմալյա
 306. Խարեյ Յագա (Լոբաչեյ Յագայի վտակ)
 307. Խարիուսովայա Վիսկա (Մեծ Պուլայի վտակ)
 308. Խարլովայա
 309. Խարուտայու
 310. Խոլովատկա
 311. Խոլույնիցա
 312. Խոլունիցա
 313. Խոյկավոժ
 314. Խորոշևկա (Պեչորայի վտակ)
 315. Խուդայա Խաբարիխա
 316. Խուդայա Միլա
 317. Խուդոյ (Պեչորայի վտակ)
 318. Խուդոյ Յոլ
 319. Խունդյուգ
 320. Խվոյնիչնայա (Բերյոզովայայի վտակ)
 321. Կաբան Վոժ
 322. Կաբան Տիվիս
 323. Կաժիմ (Սիսոլայի վտակ)
 324. Կալցեյոլ
 325. Կայ Յոլ
 326. Կայա (Մոլոմայի վտակ)
 327. Կայգորոդկա
 328. Կայուսնայա
 329. Կանտուկայոլ
 330. Կապսա (գետ)
 331. Կասյան Կեդվա
 332. Կատիդ Յոլ
 333. Կատիդկիչաս
 334. Կատիդյու
 335. Կատյա Յոլ
 336. Կարա-Կոլ
 337. Կարաոյուկ (Բարբուրգազու վտակ)
 338. Կարասու (Արգուտի վտակ)
 339. Կարասու (Կատունի վտակ)
 340. Կարասու (Կոզուլի վտակ)
 341. Կարավան Շոր
 342. Կարկաուս
 343. Կեբ (գետ)
 344. Կեբցա
 345. Կեդվա (Իժմայի վտակ)
 346. Կեդվա (Վիմի վտակ)
 347. Կեդրասյոլ
 348. Կեզել Իլ
 349. Կեզիդ Կուրյա
 350. Կեզյոլ (Լամբեյյոլի վտակ)
 351. Կեզյոլ (Սյուզյուի վտակ)
 352. Կելչանկի
 353. Կեմիշտասյոլ
 354. Կեմիս
 355. Կենժան
 356. Կեչպոմոլյոլ
 357. Կեջայոլ
 358. Կեստուչյու
 359. Կետ Յու
 360. Կերան
 361. Կերանվոժ
 362. Կերբադիյոլ
 363. Կերկա Շոր
 364. Կերկավոժ
 365. Կերյուրվիս
 366. Կիդրիմյու
 367. Կիզերյոլ
 368. Կիժիմ
 369. Կիլիմ
 370. Կիլիմյոլ
 371. Կիկայոլ (Կիդրիմյուի վտակ)
 372. Կիկայոլ (Պերեբորի վտակ)
 373. Կիկայոլ (Վելյուի վտակ)
 374. Կիկվոժ
 375. Կիկվոձյասյոլ
 376. Կիձայոլ
 377. Կիձյա Շոր
 378. Կիձրասյու
 379. Կիյա Յու
 380. Կին Շոր
 381. Կինյոլ
 382. Կինվոժ
 383. Կիչա (Նիձի վտակ)
 384. Կիչանա
 385. Կիպիևայու
 386. Կիսելիչնայա
 387. Կիսլայա (Պիժմայի վտակ)
 388. Կիսլունյա
 389. Կիր Յոլ
 390. Կիրկա
 391. Կիրյու
 392. Կիրյուգա
 393. Կիրնիշյոլ
 394. Կիրնիշյու
 395. Կիրշինա
 396. Կիրչմա
 397. Կիրտայոլ (Բերյոզովկայի վտակ)
 398. Կիրտայոլ (Շուգորի վտակ)
 399. Կլեվանով (Պուտայի վտակ)
 400. Կլյուչևատկա (գետ)
 401. Կյոձա
 402. Կյուրբեյյու
 403. Կյուֆելդա
 404. Կոբիլա Վիս
 405. Կոբիլի (առու)
 406. Կոբիլկա (Կեբի վտակ)
 407. Կոբիլկա (Պոդչերյեի վտակ)
 408. Կոբլա (գետ)
 409. Կոբրա (գետ)
 410. Կոզլայու
 411. Կոժիմ
 412. Կոժիմյու
 413. Կոժվա
 414. Կոին (Վիմի վտակ)
 415. Կոկոշպասայոլ
 416. Կոկտուշ
 417. Կոմ (գետ)
 418. Կոմանդիր Շոր
 419. Կոմավոժ (գետ)
 420. Կոմավոժ (Մեծ Պուլայի վտակ)
 421. Կոմավոժ (Յուրյախայի վտակ)
 422. Կոմարով (Յորսայի վտակ)
 423. Կոմբրիյոլ
 424. Կոմոսոյոլ
 425. Կոյ (Սիսոլայի վտակ)
 426. Կոնանյոլ
 427. Կոննայա Ռասսոխա
 428. Կոնոշյոլ (Վելյուի վտակ)
 429. Կոնսարկա
 430. Կոնսկայա Գրիվա
 431. Կոպերդան
 432. Կոպիտովկա
 433. Կոջերմոյոլ (Իսակովայի վտակ)
 434. Կոջերմոյոլ (Չիկշինայի վտակ)
 435. Կոս Յոլ
 436. Կոս Չովչա
 437. Կոս Սյոննոյ
 438. Կոս Վոր Վոժ
 439. Կոսեշմես
 440. Կոսյա Վոյ Վոժ
 441. Կոսյու (Իլիչի վտակ)
 442. Կոսյու (Լեմյուի վտակ)
 443. Կոսնեմյոլ
 444. Կոսչասյոլ
 445. Կոսպո Յոլ
 446. Կոսվոժ (Կոչմասի վտակ)
 447. Կոսվոժ (Մեծ Արանցի վտակ)
 448. Կոսվոժ (Սեդ Յուի վտակ)
 449. Կոսվոժ (Սոձիմի վտակ)
 450. Կով Բուրյոլ
 451. Կովյու
 452. Կոտելինկա
 453. Կորեննայա (Ցիլմայի վտակ)
 454. Կորոլ Շոր
 455. Կորտյու
 456. Կուա գետ
 457. Կուբրա (Պրուպտի վտակ)
 458. Կուդկա (գետ)
 459. Կուզ Յոլ
 460. Կուզկուդիյու
 461. Կուզոբ Յու
 462. Կուժ Յու
 463. Կուիմ
 464. Կուիմվիսկա
 465. Կուլմայոլ
 466. Կուլոմ Յու
 467. Կուկանյավոժ
 468. Կումլաս
 469. Կումշոր
 470. Կույգուկ
 471. Կույնսկի
 472. Կուշ Նյուր Շոր
 473. Կուշմանա
 474. Կուշյոլ
 475. Կուշվոժ
 476. Կուչ Պոզ
 477. Կուչպոզայոլ
 478. Կուս գետ
 479. Կուստովոյ
 480. Կուվարկանյոլ
 481. Կուտշպոզա
 482. Կուրագան (Կատունի վտակ)
 483. Կուրայ (Կիզիլ Տաշի վտակ)
 484. Կուրեննի
 485. Կուրնոս
 486. Կուրոկ (Տարխատայի վտակ)
 487. Կրապիվենկա
 488. Կրեմեննայա (Տոբիշի վտակ)
 489. Կրիվայա Վիսկա (Կոսմայի վտակ)
 490. Կրիվոյ Շոր
 491. Կրյաժևկա
 492. Կրոխալ (Ուխտայի վտակ)
 493. Կրուտայոլ
 494. Կրուտո Շոր
 495. Կրուտովալկա Յու
 496. Հյուսիսային Չորտաս
 497. Հյուսիսային Ռասյա
 498. Հյուսիսային Սիզ
 499. Հյուսիսային Վերտնայա
 500. Հյուսիսային Ցեբյուգա
 501. Ձեզեգա Յոլ
 502. Ձեձեգյոլ
 503. Ձյոլյա Լյոկ Յու
 504. Ձյոլյա Կամենկա
 505. Ձյոլյա Կուրեննի
 506. Ձյոլյա Յու (Յոլվայի վտակ)
 507. Ձյոլյա Նամ
 508. Ձյոլյա Սունայոլ
 509. Ձյոլյա Տերեխևեյ
 510. Ձյոլյադյո
 511. Ձյոձեգյոլ
 512. Մալչիգեյվիս
 513. Մամոկշա
 514. Մանբասկայա Ռասոխա
 515. Մանոյ
 516. Մանսկայա Վոլոսնիցա
 517. Մաչա (Պեչորայի վտակ)
 518. Մասլինկա
 519. Մասլյանայա (Ուտլանի վտակ)
 520. Մասլյանսկայա Վիսկա
 521. Մատեյ
 522. Մատի (Կոսմայի վտակ)
 523. Մատկա Յոլ
 524. Մատկին Յու
 525. Մատրեն Լևա Յոլ
 526. Մար Յոլ
 527. Մարամորոչկա (Կեբի վտակ)
 528. Մարխիդա
 529. Մարկա Յոլ (Վելյուի վտակ)
 530. Մարուշյու
 531. Մարտյուր
 532. Մեդ Ռուչ Յոլ
 533. Մեդյանկա (Վետկայի վտակ)
 534. Մեդվեժյա (Շուգորի վտակ)
 535. Մեդվեժնի (Պրուպտայի վտակ)
 536. Մեժնիկ (Կեբի վտակ)
 537. Մելնիչա Յոլ
 538. Մելնիցա Յոլ
 539. Մեծ Բիսերա
 540. Մեծ Խադիտա Յախա
 541. Մեծ Կոչմես
 542. Մեծ Սվետլիցա
 543. Մեծ Վիզինգա
 544. Մեծ Վոլմա
 545. Մեծ Օլենյա
 546. Մեն (Նիդիբի վտակ)
 547. Մեսգուշկա (Կուդեբի վտակ)
 548. Մեսյու
 549. Մերինա (Լոկչիմի վտակ)
 550. Մերկա Չոմյավոժ
 551. Մերկուշյոլ (Բելայա Կեդվայի վտակ)
 552. Միլ Վոժ
 553. Միլա (Պեչորայի վտակ)
 554. Միլա (Ցիլմայի վտակ)
 555. Միլյուտինկա (Լստի վտակ)
 556. Միլոտովիսկա
 557. Միլսկայա Ռասսոխա
 558. Միլսկի
 559. Միխինա Ռասսոխա
 560. Միկիտ Վոժ
 561. Միկտոս
 562. Մինիսեյվիս
 563. Միշյոլ
 564. Միչա Յոլ
 565. Միչայու (գետ)
 566. Միջին Բրևեննիցա
 567. Միջին Գուսինեց
 568. Միջին Լյագա
 569. Միջին Լովպուա
 570. Միջին Կաչպոմալյոլ
 571. Միջին Կոմմունա
 572. Միջին Կուզ Յու
 573. Միջին Չուկչա
 574. Միջին Պեսչանկա
 575. Միջին Ջեր
 576. Միջին Ռասսոխա (Ռուդյանկայի վտակ)
 577. Միջին Սեյյու
 578. Միսյուրյայ
 579. Միտ Տյոզայոլ
 580. Միրոն Յոլ
 581. Միրտի Յու
 582. Մնոգա
 583. Մոխովայա Յոլ
 584. Մոնաստիրսկայա Վիսկա
 585. Մոշյու
 586. Մոտա (Մատայի վտակ)
 587. Մոր Յու
 588. Մորոյա
 589. Մուդորա
 590. Մուլուկ
 591. Մուխրովկա (Լստի վտակ)
 592. Մուպիրյոլ
 593. Մուս (Չուբի վտակ)
 594. Մուսկա
 595. Մուտնայա (Գուդիրվոժի վտակ)
 596. Մուտնայա (Նեսայի վտակ)
 597. Մուտնայա (Ցիլմայի վտակ)
 598. Մուտնյա (Լևովշի վտակ)
 599. Մուրյու
 600. Յազիլնիցա
 601. Յալշանկա (Ուրալայի վտակ)
 602. Յալշանկա (Ուրլյադի վտակ)
 603. Յամահզելգա
 604. Յամանտաշ
 605. Յամյադի-Էլգա
 606. Յամշլա
 607. Յանտաշ
 608. Յաշերգան
 609. Յատվա
 610. Յարան
 611. Յարանկա (Լումպունի վտակ)
 612. Յարիշ
 613. Յարոշ-Էլգա
 614. Յոլ (Լեմյուի վտակ)
 615. Յոլ (Լոկչիմի վտակ)
 616. Յոլ (Վիմի վտակ)
 617. Յոլդոր
 618. Յոլվա
 619. Յոլվա Մեզենսկայա
 620. Յոսվոժ
 621. Յորավոժ
 622. Յորտոմ (գետ)
 623. Յուգուզ
 624. Յուգուշ (գետ)
 625. Յուզյոլ
 626. Յուլանդա
 627. Յուլդուզկա
 628. Յուկալի
 629. Յուսսուկ
 630. Յուվա (Ուֆայի վտակ)
 631. Յուրկա (Սադայի վտակ)
 632. Յուրմա (Չերմասանայի վտակ)
 633. Յուրմաշ (Ուսոլկիի վտակ)
 634. Յուրմիյազ
 635. Յուրմիս (Պուտայի վտակ)
 636. Յուրտիկ
 637. Նալիմ Յու
 638. Նալիցա (Կուդեբի վտակ)
 639. Նամ (Լոկչիմի վտակ)
 640. Նանս Սորյա
 641. Նապարյաշոր
 642. Նեդյոլ
 643. Նեզևա
 644. Նեմդեժ (Յարանի վտակ)
 645. Նեմիդ (Շեժամկայի վտակ)
 646. Նեմին
 647. Նեպսայոլ
 648. Նեսա (Վաշկայի վտակ)
 649. Ներիմյու
 650. Ներիցա (գետ)
 651. Ներիցկի
 652. Նեցայոլ
 653. Նեֆտ Յոլ
 654. Նիայու
 655. Նիաշորկա
 656. Նիավոժ
 657. Նիբել
 658. Նիդիբ
 659. Նիեձյու (Լիժայի վտակ)
 660. Նիեձյու (Յոլվայի վտակ)
 661. Նիեձվոժ
 662. Նիզկայա
 663. Նիլեյ Յու
 664. Նիլեչ
 665. Նիկիտա Սոտչեմյու
 666. Նիկոլա Յոլ
 667. Նիձ
 668. Նիմայոլ
 669. Նիյայոլ
 670. Նինկոմա
 671. Նիչա Վոժ
 672. Նիվյու
 673. Նիվշերա (գետ)
 674. Նիրես
 675. Նիրվիսկա
 676. Նիրվոմենյոլ
 677. Նյադեյ Յագա
 678. Նյալտաու
 679. Նյամգա
 680. Նյամեդ
 681. Նյար Միլկշոր
 682. Նյար Շոր
 683. Նյարյոլ
 684. Նյարյու
 685. Նյարտ Սյույու
 686. Նյոբ Յու
 687. Նյու Շոր
 688. Նյուլ
 689. Նյուլաչ
 690. Նյուլչիմ
 691. Նյումիդ (գետ)
 692. Նյումիլգա Վոժ
 693. Նյումլագ
 694. Նյուվ Յու
 695. Նոլյաշոր
 696. Նոմբուր
 697. Նոյխաբարյու
 698. Նոպյավոժ
 699. Նոսիմ Յու
 700. Նովայա Կուզեգա
 701. Նովիկ Յոլ
 702. Նևեդրյանկա
 703. Նևլյա (Չերյոխի վտակ)
 704. Շագարկա
 705. Շադյու
 706. Շալիմ (Կամայի վտակ)
 707. Շակյոլ
 708. Շանսկայա
 709. Շանտիմվոժ
 710. Շապապուշա
 711. Շապկինա (գետ)
 712. Շապկինո Յունկո
 713. Շարանկա
 714. Շարդալի
 715. Շեժամկա
 716. Շեժիմյու
 717. Շելշա
 718. Շեր Յոլ
 719. Շեր Վոժ (Դանյոլի վտակ)
 720. Շեր Վոժ (Կեմիսի վտակ)
 721. Շեր Վոժպալ
 722. Շերաշլինկա
 723. Շերդա
 724. Շիգայ
 725. Շիգայա
 726. Շիդա (Բելեկեսի վտակ)
 727. Շիդալյա
 728. Շիլետերլիկ
 729. Շիլնա
 730. Շլանլիկուգի
 731. Շոշմա (Յարանի վտակ)
 732. Շոպաշնի
 733. Շորյոլ (Զվերինեցի վտակ)
 734. Շորյոլ (Մեծ Սոյույի վտակ)
 735. Շորյոլ (Վոյ Վոժի վտակ)
 736. Շուդեկ
 737. Շուլգան
 738. Շուլիյա
 739. Շուլկա
 740. Շույ (Մաշայի վտակ)
 741. Շույգա Յու
 742. Շույգա Նիչավոժ
 743. Շունդիշ
 744. Շտիլե
 745. Ուգդիմ Վոժ
 746. Ուգյում
 747. Ուդոր Կուչա
 748. Ուժպելյա
 749. Ուիպ
 750. Ուիպ Յու
 751. Ուլ Կոմիս
 752. Ուլ Յոլ
 753. Ուլ Չովչա
 754. Ուլիս Բեժյուդոր
 755. Ուլիս Կոյյու
 756. Ուլիս Ռեմյոլ
 757. Ուլիս Վորգաշոր
 758. Ուլիս Տոմ
 759. Ուլյու
 760. Ուլվոժ
 761. Ուխարկա
 762. Ուխտանկա
 763. Ուխտարկա
 764. Ուկյու
 765. Ուկտիմ
 766. Ուկտիմկա
 767. Ուձ Յոլ
 768. Ումբինսկի
 769. Ումպոլ
 770. Ուշլոնկա
 771. Ուջ Յու
 772. Ուսյե Տեմյոլ
 773. Ուստինա
 774. Ուստյանկա (Ներիցայի վտակ)
 775. Ուստյանկա (Նիզյովայի վտակ)
 776. Ուվ Յու
 777. Ուվյու
 778. Ուտլան
 779. Ուրդյուժսկայա Վիսկա
 780. Ուրդոմա (գետ)
 781. Ուրժումկա (գետ)
 782. Ուրովնա
 783. Չաշա Յոլ
 784. Չեբ Յու
 785. Չելաչ
 786. Չեմկոս Ջինյա
 787. Չեչիրյոլ
 788. Չեպլյանա
 789. Չեր Իժեմսկայա
 790. Չեր Վիչեգոդսկայա
 791. Չերեմիսկա (Նինեդբայի վտակ)
 792. Չերենոխա
 793. Չերնովա (Վոլոսնիցայի վտակ)
 794. Չերնուշկա (Յազիլնիցայի վտակ)
 795. Չինա (Դուբրովկի վտակ)
 796. Չյոլգան
 797. Չյորնայա Կեդվա
 798. Չյորնայա Կովժա
 799. Չոռնի (Սոզվայի վտակ)
 800. Չոռնի Ռուչեյ (Սոզվայի վտակ)
 801. Չուբան (գետ)
 802. Չուկադի
 803. Չույունչի (Տակ Էլգիի վտակ)
 804. Չուշկեց
 805. Չուվալկիպկա
 806. Չուրա (Լեկմայի վտակ)
 807. Չև Յու
 808. Պալ Վոժ
 809. Պալկին Յոլ
 810. Պալյա
 811. Պալյոնայա Ռասսոխա
 812. Պալյու (գետ)
 813. Պալնիկ Յոլ (Լեբեդի վտակ)
 814. Պալնիկ Յոլ (Լիժայի վտակ)
 815. Պալնիկ Յոլ (Կիպիևայուի վտակ)
 816. Պալնիկ Յոլ (Մեծ Մուտնայայի վտակ)
 817. Պալնիկ Յոլ (Սերեբրյանայայի վտակ)
 818. Պալնիկ Յոլ (Վադմայի վտակ)
 819. Պալնիկ Յոլ (Վոյ Վոժի վտակ)
 820. Պալնիկ Շոր (Չեդ Յուի վտակ)
 821. Պալնիկ Շոր (Պերնեյյուի վտակ)
 822. Պալնիկ Շոր (Սոզվայի վտակ)
 823. Պալոմիցա
 824. Պալոշելսկայա Պոպյուգա
 825. Պալտովիս
 826. Պախոմով (Տոբիշի վտակ)
 827. Պան Կուրյա
 828. Պաշ Շոր
 829. Պաշկևոժ
 830. Պաուն
 831. Պավել Յոլ
 832. Պավյուգա
 833. Պատոկվոժ
 834. Պատրակարյեմ Վոմինբեժյոլ
 835. Պատրակովկա
 836. Պար Յոլ
 837. Պարմա Վոժ
 838. Պարմավոժ
 839. Պարուս Յոլվոժ
 840. Պարչ (գետ)
 841. Պարչու
 842. Պարտե Յագա
 843. Պեդի Յու
 844. Պեժյու
 845. Պելենկուրյա
 846. Պելեսյոլ
 847. Պեյսին
 848. Պենդեչկայայու
 849. Պեշ Յու
 850. Պեչայոլ
 851. Պեչորսկայա Պիժմա
 852. Պեսկիշա
 853. Պետրայոլ
 854. Պերեբոր (Պեչորայի վտակ)
 855. Պերեմեսվոժ
 856. Պերիսյու
 857. Պերնայոլ
 858. Պերնիյյու
 859. Պերչուկյոլ
 860. Պիանոյոլ
 861. Պիդգում
 862. Պիժայոլ
 863. Պիժավոժ
 864. Պիժմա (Պեչորայի վտակ)
 865. Պիժյան (Վիչեգդայի վտակ)
 866. Պիժշոր (Լայայի վտակ)
 867. Պիլ Յու
 868. Պիխտա Յոլ
 869. Պիխտովկա (Պեչորայի վտակ)
 870. Պիյանկա
 871. Պինան Յու
 872. Պինեժկա
 873. Պիչա (Ռևուն Շարի վտակ)
 874. Պիչա (Սնիգիրևկայի վտակ)
 875. Պիչա Վոյ Վոժ
 876. Պիչայոլ
 877. Պիչկես
 878. Պիպույոլ
 879. Պիսյավիս
 880. Պիսոչեմյոլ
 881. Պիստյու
 882. Պիվ Յու
 883. Պիվսյանյու
 884. Պիվվա
 885. Պիրնաս
 886. Պիրտինդիրմա
 887. Պլավունյոլ
 888. Պյանդեկույաշոր
 889. Պյատիդիրկա
 890. Պյատումբոյ Յու
 891. Պյով Յու
 892. Պոդորա
 893. Պոդչերեմվոժ
 894. Պոդչերյե (գետ)
 895. Պոզ Յու
 896. Պոզորիխա (Պեչորայի վտակ)
 897. Պոզորիխա (№6319 անանուն վտակ)
 898. Պոժեմյոլ
 899. Պոժյան
 900. Պոժյոգ (Պեչորայի վտակ)
 901. Պոժյոգ (Վիմի վտակ)
 902. Պոժնյա Յոլ
 903. Պոինգա (գետ)
 904. Պոլիսկարյախա
 905. Պոլովիննի Յոլ
 906. Պոլուդեննայա (Ուտլանի վտակ)
 907. Պոկյու
 908. Պոձ (Սիսոլայի վտակ)
 909. Պոմոզ
 910. Պոմրաս
 911. Պոնի (Լուպտայի վտակ)
 912. Պոնիկարովկա
 913. Պոնյա
 914. Պոնյու (Իժմայի վտակ)
 915. Պոնյու (Լոդմայի վտակ)
 916. Պոնշոր
 917. Պոչ (գետ)
 918. Պոչա Յոլ
 919. Պոպան Յոլ
 920. Պոսկայու
 921. Պոսկոտինա Յոլ
 922. Պոստ
 923. Պոտիմյու
 924. Պոտյու
 925. Պորոգ Յոլ
 926. Պորտյանոյ Վիս
 927. Պուգդիմ
 928. Պուզլա (գետ)
 929. Պուլսկայա Վիսկա
 930. Պուկա (Մեզենսկայա Պիժմայի վտակ)
 931. Պուկոդա
 932. Պուշկեց
 933. Պուշմա
 934. Պուստոյ Յոլ
 935. Պուտա (Պեչորայի վտակ)
 936. Պրելայա Վիսկա
 937. Պրիխոժայա (Լեկմաշի վտակ)
 938. Պրոխլադնոյ Վիս
 939. Պրոսեկ Յոլ
 940. Պրուդիշե (գետ)
 941. Պևկ
 942. Ջեբոլ
 943. Ջեպտ
 944. Ջիկտինյոլ
 945. Ջինտույայոլ
 946. Ջոլյա Կոսյա
 947. Ջունջաս
 948. Ռաս Յոլ (Կուժ Յուի վտակ)
 949. Ռաս Յոլ (Ուգդիմ Յուի վտակ)
 950. Ռաս Յոլ (Պևկի վտակ)
 951. Ռասյոլ
 952. Ռասյու
 953. Ռասյու (Հյուսիսային Միլվայի վտակ)
 954. Ռասյու (Վելյուի վտակ)
 955. Ռասյու (Օչի վտակ)
 956. Ռասյու Լուն Վոժ
 957. Ռասսոխա Չերնավսկայա
 958. Ռասվոժ (Պոստի վտակ)
 959. Ռասվոժ (Պոստյուի վտակ)
 960. Ռասվոժ (Սեդ Մեսի վտակ)
 961. Ռեն Նյոբ
 962. Ռեչ Յոլ
 963. Ռեչկա (Պիժմայի վտակ)
 964. Ռիբնիցա (Իսակովկայի վտակ)
 965. Ռիս Կեդվա
 966. Ռիտիվ Վոժ (Լիստվենիչնայայի վտակ)
 967. Ռիտիվ Վոժ (Կուժ Յուի վտակ)
 968. Ռիտիվ Վոժ (Հարավային Մալվայի վտակ)
 969. Ռիտիվ Վոժ (Նոսիմ Յուի վտակ)
 970. Ռիտիվ Վոժ (Վոլի վտակ)
 971. Ռիտվոժ
 972. Ռոգոզեննի
 973. Ռոդեյոլ
 974. Ռոզ
 975. Ռոման Յոլ
 976. Ռոշա Յոլ (Մեծ Լյագայի վտակ)
 977. Ռոշա Յոլ (Ստորին Դվոյնիկի վտակ)
 978. Ռոչվոժ
 979. Ռոպչա (գետ)
 980. Ռուբիխա (Չիրկայի վտակ)
 981. Ռուբիկա
 982. Ռուբկա (Սյուզյումի վտակ)
 983. Ռուդյանկա
 984. Ռուչ Յոլ
 985. Ռուչ Յու
 986. Ռուչյոլ
 987. Սագա (Պեչորայի վտակ)
 988. Սադա (Բուգաևսկի Շարի վտակ)
 989. Սալե (Տելպոսի վտակ)
 990. Սալինդեյվիս
 991. Սախա (Ուխրի վտակ)
 992. Սամոեդսկի
 993. Սանայոլ
 994. Սանարյու
 995. Սապիչ
 996. Սավինկա (Շարանի վտակ)
 997. Սավոսարա (Մալայի վտակ)
 998. Սավոսարա (Ուսայի վտակ)
 999. Սար Վոժ (Չուբի վտակ)
 1000. Սարդիկ (Լումպունի վտակ)
 1001. Սարյոդա (Տոբիշի վտակ)
 1002. Սարյու (Իլիչի վտակ)
 1003. Սարյու (Վիմի վտակ)
 1004. Սբրոբոնյու
 1005. Սեբ
 1006. Սեբին (Լոկչիմի վտակ)
 1007. Սեբիս
 1008. Սեդ Մես
 1009. Սեդ Յոլ (Բուր Կեմի վտակ)
 1010. Սեդ Յոլ (Իժմայի վտակ)
 1011. Սեդ Յոլ (Լոկչիմի վտակ)
 1012. Սեդ Յոլ (Կոժվայի վտակ)
 1013. Սեդ Յոլ (Մեծ Լյագայի վտակ)
 1014. Սեդ Յոլ (Մեծ Վոլմայի վտակ)
 1015. Սեդ Յոլ (Չորնայա Կեդվայի վտակ)
 1016. Սեդ Յոլ (Պոժյոգի վտակ)
 1017. Սեդ Յոլ (Սեդ Յուի վտակ)
 1018. Սեդ Յոլ (Վերին Դվոյնիկի վտակ)
 1019. Սեդ Յոլ (Տիմշերի վտակ)
 1020. Սեդ Յու
 1021. Սեդ Յու (Շուգորի վտակ)
 1022. Սեդ Վոժ (Պարչի վտակ)
 1023. Սեդ Վոժ (Փոքր Կոդաչի վտակ)
 1024. Սեդա Վոժ
 1025. Սեդյու (գետ)
 1026. Սեդյու (Չիսվայի վտակ)
 1027. Սեդյու (Պեսկիշի վտակ)
 1028. Սեդյու (Վիմի վտակ)
 1029. Սելզյա (Մեզենի վտակ)
 1030. Սեկիր
 1031. Սեմյոն Եգոր Յոլ
 1032. Սեյյուվոժ
 1033. Սեյվոժ
 1034. Սեպիս
 1035. Սեստեմվոժ
 1036. Սերեբրյանայա (Յորսայի վտակ)
 1037. Սերեդ Սեդեյ Յագա
 1038. Սիբիրյակ Յոլ
 1039. Սիգավեյ
 1040. Սիգովեյվիս
 1041. Սիգովիս Վիս
 1042. Սիզ
 1043. Սիզդան Յոլ
 1044. Սիլ Յոլ
 1045. Սիլբվոժ (գետ)
 1046. Սիլյոլ
 1047. Սիմեդյոլ
 1048. Սիմյոլ
 1049. Սիմվոժ
 1050. Սինեկյու
 1051. Սինկուլիմա
 1052. Սիս Յու
 1053. Սիս Վոժ (Պրուպտայի վտակ)
 1054. Սիս Վոժ (Սիս Յուի վտակ)
 1055. Սիսոլա
 1056. Սիվ Յագա
 1057. Սիվ Վոժ
 1058. Սիվատի Յոլ
 1059. Սիվյու (Նիվշերայի վտակ)
 1060. Սիվվոժ (Լոպյուի վտակ)
 1061. Սիվվոժ (Յագչերի վտակ)
 1062. Սիտկով
 1063. Սիրտիմ Յու
 1064. Սլեպայա
 1065. Սլուդա Յոլ
 1066. Սյաբոր Վիսկա
 1067. Սյաբու Յագա
 1068. Սյոդ Յոլ (Իժմայի վտակ)
 1069. Սյոդ Յոլ (Սոյվայի վտակ)
 1070. Սյոդ Յու (Մեծ Պատոկի վտակ)
 1071. Սյոդ Վոժ
 1072. Սյորդյոլ
 1073. Սյուզել
 1074. Սյուզյու
 1075. Սյուզյույոլ
 1076. Սյուրսա Յոլ
 1077. Սոդմես Վորիկվա
 1078. Սոեկշա
 1079. Սոզմես
 1080. Սոզվա
 1081. Սոզվինսկայա
 1082. Սոլ (Լոկչիմի վտակ)
 1083. Սոլ (Չորնայայի վտակ)
 1084. Սոլ (Պրուպտայի վտակ)
 1085. Սոլ Վոժ
 1086. Սոլբա (գետ)
 1087. Սոլմաս
 1088. Սոխմա
 1089. Սոխոտ
 1090. Սոյվա
 1091. Սոնգա
 1092. Սոնժա
 1093. Սոչ (Կոգելի վտակ)
 1094. Սոչոն Պոլա
 1095. Սոչոն Պոլա Իոլ
 1096. Սոպ Յու (Սիսոլայի վտակ)
 1097. Սոպ Յու (№2291 անանուն վտակ)
 1098. Սոպրոն Յոլ
 1099. Սոսյա
 1100. Սոսնովի (Սուլայի վտակ)
 1101. Սոսնովկա (Պախմի վտակ)
 1102. Սոտիմկա
 1103. Սոտմա
 1104. Սոտչեմ Շոր
 1105. Սոտչեմյոլ
 1106. Սոտչեմյու
 1107. Սորդել
 1108. Սուբաս (Պուչկոմայի վտակ)
 1109. Սուբբաչ (Եվվայի վտակ)
 1110. Սուգով
 1111. Սուլա (Պեչորայի վտակ)
 1112. Սունդա (գետ)
 1113. Սուսկայոլ
 1114. Սուսկին Յոլ
 1115. Սվեչա (Յումայի վտակ)
 1116. Սվետլայա (Պիժմայի վտակ)
 1117. Սվետլիցա (Նյումիդի վտակ)
 1118. Սվիտլիցա
 1119. Ստանա Յոլ
 1120. Ստարայա Շապկինա
 1121. Ստարայա Պիվ Յու
 1122. Ստարի Խասեյյու
 1123. Ստյոպկա Յոլ
 1124. Ստոլբովայա (Սուլայի վտակ)
 1125. Ստոչնայա (Ուտլասի վտակ)
 1126. Ստորին Ամբոյ
 1127. Ստորին Բորոդատայա
 1128. Ստորին Բորովոյ
 1129. Ստորին Բրևեննիցա
 1130. Ստորին Դալյոլ
 1131. Ստորին Իսյուշնսկի
 1132. Ստորին Լոբազ
 1133. Ստորին Լովպուա
 1134. Ստորին Կամենկա (Սուլայի վտակ)
 1135. Ստորին Կոմմունա
 1136. Ստորին Կուզ Յու (Պոժյոգ Ռոշայի վտակ)
 1137. Ստորին Կուզ Յու (Փոքր Վիզինգայի վտակ)
 1138. Ստորին Նալդեգ
 1139. Ստորին Նյուձ
 1140. Ստորին Շելինա
 1141. Ստորին Չուկչա
 1142. Ստորին Պիջ
 1143. Ստորին Պուզլա
 1144. Ստորին Սեյյու
 1145. Ստորին Սենկա
 1146. Ստորին Սիվյոլ
 1147. Ստորին Սոչ
 1148. Ստորին Սուրնա
 1149. Ստորին Վանյոլ
 1150. Ստորին Վելիկի
 1151. Ստորին Վիձյու
 1152. Ստորին Վոյ Վոժ
 1153. Ստորին Տյուչկոյ
 1154. Ստորին Օդես
 1155. Ստորին Օմրա (գետ)
 1156. Ստրելին
 1157. Սև Յու
 1158. Վանյա (Կիեբակայի վտակ)
 1159. Վաշիշ
 1160. Վաչժիգաել
 1161. Վաս Էլգա (Իկայի վտակ)
 1162. Վաս Էլգա (Մեծ Իկայի վտակ)
 1163. Վարյաժ (գետ)
 1164. Վարյաշ (Բույայի վտակ)
 1165. Վեժայու (Լիմվայի վտակ)
 1166. Վեկշեեդիխա
 1167. Վերին Ել
 1168. Վերին Կոնինսկայա
 1169. Վերին Վալսա
 1170. Վիդերյա
 1171. Վիդերնայա Վիսկա
 1172. Վոլդոր Շոր
 1173. Վոլմա (Մեծ Պրոսնիցայի վտակ)
 1174. Վոլոժկա (Վյատկայի վտակ)
 1175. Վոմինյոլ
 1176. Վոմլես Յոլ
 1177. Վոմլեսյոլ
 1178. Վոմյել
 1179. Վոյա (Պեչորայի վտակ)
 1180. Վոյադա
 1181. Վոյչիխա
 1182. Վոնյու
 1183. Վոչ (Հյուսիսային Կելտմայի վտակ)
 1184. Վոչկա (Մոլոմայի վտակ)
 1185. Վոչպոմյու
 1186. Վոստոչնայա (Բերդիշի վտակ)
 1187. Վոր Յու (Լոպ Յուի վտակ)
 1188. Վորգա Յոլ
 1189. Վորգայոլ (Լապյուգայի վտակ)
 1190. Վորգայոլ (Լիժայի վտակ)
 1191. Վորգայոլ (Կիդրեմյուի վտակ)
 1192. Վորգայոլ (Վադմայի վտակ)
 1193. Վորգաշոր (Կույայի վտակ)
 1194. Վորգաշոր (Վանդայի վտակ)
 1195. Վորիկվա
 1196. Վորոժա (Վյադի վտակ)
 1197. Վորոժնի (Տոբիշի վտակ)
 1198. Վորոնայա
 1199. Վորոտյատնայա
 1200. Վուկտիլ (գետ)
 1201. Վուկտիլ (Լոկչիմի վտակ)
 1202. Վուկտիլ (Վիչեգդայի վտակ)
 1203. Վուրդայոլ (Տոբիսի վտակ)
 1204. Վրևկա
 1205. Տալիցա (Լուկինկի վտակ)
 1206. Տանյույ (Մեծ Գորլոյի վտակ)
 1207. Տաշ Յու
 1208. Տարկոյտա (Շապկինայի վտակ)
 1209. Տարկոյտա (Պիչայի վտակ)
 1210. Տարկոյտայոլ (Բելայա Կեդվայի վտակ)
 1211. Տարկոյտայոլ (Զալազնայայի վտակ)
 1212. Տարնոյտայոլ (Ձյոլյա Կուրեննիի վտակ)
 1213. Տարնոյտայոլ (Մեդվեժյայի վտակ)
 1214. Տեբիր
 1215. Տելյաշոր
 1216. Տելպոս
 1217. Տելպոսյու
 1218. Տեմպյա
 1219. Տեյոլ
 1220. Տեպինյոլ
 1221. Տեպլաս
 1222. Տեսնա
 1223. Տիբ Յու
 1224. Տիբեյվիսկա
 1225. Տիբյու
 1226. Տիբյու (գետ)
 1227. Տիդ
 1228. Տիլ (Վոկտիմի վտակ)
 1229. Տիլա Յու
 1230. Տիկոլայոլ
 1231. Տիմենկա (Պոդերյայի վտակ)
 1232. Տիմշեր (Վիչեգդայի վտակ)
 1233. Տիյու (գետ)
 1234. Տիյու (Լուզայի վտակ)
 1235. Տիտ Վոժ
 1236. Տիրիբեյ Սյո
 1237. Տյաբրիյոլ
 1238. Տոբիշ
 1239. Տոբիս (Ուխտայի վտակ)
 1240. Տոլիչ
 1241. Տոլման
 1242. Տոկարյոլ
 1243. Տոմշա (Սոգի վտակ)
 1244. Տոնկի Շոր
 1245. Տուգում
 1246. Տույտոմ Յու
 1247. Տուպիցա
 1248. Տուսյա
 1249. Տուրիշևա
 1250. Տուրունյա
 1251. Տուրունովոժ
 1252. Տուրունվոժ (Կիպիևայուի վտակ)
 1253. Տուրունվոժ (Նալիմ Յուի վտակ)
 1254. Տրավյանկա (Սուլայի վտակ)
 1255. Տրիպանյոլ
 1256. Տրուսովսկայա Բրոդյուգա
 1257. Տևյոմյու
 1258. Փոքր Անդյուգա
 1259. Փոքր Անդրյուշկինա
 1260. Փոքր Արանեց
 1261. Փոքր Գորևկա
 1262. Փոքր Գուժ
 1263. Փոքր Եմել
 1264. Փոքր Զադվորնայա
 1265. Փոքր Իրիմ
 1266. Փոքր Իրիչ
 1267. Փոքր Լեզ
 1268. Փոքր Լյագա
 1269. Փոքր Լյոչ
 1270. Փոքր Լոդմա
 1271. Փոքր Լոպտյուգե
 1272. Փոքր Խոզյա
 1273. Փոքր Կիրոկա
 1274. Փոքր Կոդաչ
 1275. Փոքր Կոժվա
 1276. Փոքր Մաչա
 1277. Փոքր Միլա
 1278. Փոքր Մոտա
 1279. Փոքր Յազովեց
 1280. Փոքր Յանգիտա
 1281. Փոքր Յասնոգ Յու
 1282. Փոքր Յարենգա
 1283. Փոքր Նյոբ
 1284. Փոքր Նյուրբեյ
 1285. Փոքր Նոմբուր
 1286. Փոքր Շամյա
 1287. Փոքր Շայտանովկա
 1288. Փոքր Շեժիմ
 1289. Փոքր Շերդինա
 1290. Փոքր Ուսիցա
 1291. Փոքր Ուստյանկա
 1292. Փոքր Չերնամ
 1293. Փոքր Պատոկ
 1294. Փոքր Պիչա
 1295. Փոքր Պուլա
 1296. Փոքր Պուրգա (գետ)
 1297. Փոքր Պևկ
 1298. Փոքր Ռաբոգ
 1299. Փոքր Ռազբոյնիչյա
 1300. Փոքր Սեդյու
 1301. Փոքր Սեսիլ
 1302. Փոքր Սիզ
 1303. Փոքր Սիմբեյ
 1304. Փոքր Սոյյու
 1305. Փոքր Սոպլյաս
 1306. Փոքր Վախտան
 1307. Փոքր Վաչժիգա
 1308. Փոքր Վիդերնայա
 1309. Փոքր Վինլա
 1310. Փոքր Վիրիպ
 1311. Փոքր Վյատկինա
 1312. Փոքր Վոլմա
 1313. Փոքր Վոխտա
 1314. Փոքր Տեբուկ
 1315. Փոքր Տոման
 1316. Օբեդնիկ Յու
 1317. Օբոլդաշոր
 1318. Օգ Յոլ
 1319. Օդյու
 1320. Օլգևեյ
 1321. Օլեշենկա (Չերյոխի վտակ)
 1322. Օկունյովա Վիսկա
 1323. Օմիձ
 1324. Օմուգա (Պլյուսսի վտակ)
 1325. Օմրավոժ (Սոզվայի վտակ)
 1326. Օմրավոժ (Վերին Օմրայի վտակ)
 1327. Օնտիժեգա
 1328. Օշ Յոլ
 1329. Օշկա
 1330. Օշկա Յոլ
 1331. Օշկաշոր
 1332. Օշկավիս
 1333. Օշկավոժ
 1334. Օչ
 1335. Օչյու
 1336. Օսելոկ (Պոդչերյեի վտակ)
 1337. Օսենիցա (Ժելչի վտակ)
 1338. Օսինովայա (Ցիլմայի վտակ)
 1339. Օսոչենկա (Չերյոխի վտակ)
 1340. Օսովեյ Սյո
 1341. Օվդիմ
 1342. Օտա Վադեգայոլ
 1343. Օտչեմ
 1344. Օրդայու
 1345. Օրլովկա (Պոդչերյեի վտակ)
 1346. Օրլովկա Ել
 1347. Ֆեդ Յոլ
 1348. Ֆեդոսեյ Կերկայոլ
 1349. Ֆեկլենկա
 1350. Ֆիլյա Յոլ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187388 խմբագրել

 1. Ակ-Կարասու
 2. Ակչան (գետ)
 3. Ակչելբակ
 4. Ակսաիզկան
 5. Ակսաս
 6. Այատկան
 7. Աջ Կարագեմ
 8. Արգայրի
 9. Արժան (գետ)
 10. Արտալուկ
 11. Արևելյան Նյուբա
 12. Աֆոնիխա (գետ)
 13. Բալանզաս
 14. Բարանզաս
 15. Բելայա (Լոկտևկայի վտակ)
 16. Բերյոզովյա (Շուժլեպի վտակ)
 17. Բերյուզովայա (Չերնովոյ Նարիկի վտակ)
 18. Բիյկա (Կատունի վտակ)
 19. Բիստրյոնոկ
 20. Բիրյուլյա (Մայմայի վտակ)
 21. Բիրյուկսա (Կատունի վտակ)
 22. Բլիժնյայա Շելչիխա
 23. Բոլոտնոյե (Ուրունայի վտակ)
 24. Բոյնիխա
 25. Բուլանիխա (գետ)
 26. Բույլյուկեմ
 27. Բունգուր (Աբայի վտակ)
 28. Բուրանիխա
 29. Գազ Յու
 30. Գաշկով Կլյուչ
 31. Գավրիլովկա (Բելայայի վտակ)
 32. Գեներալկա (Բաշչելակի վտակ)
 33. Գիժեգ
 34. Գոբրիս
 35. Գոլայա (Սուլայի վտակ)
 36. Գոլի (Նիզյովայի վտակ)
 37. Գորելովկա (Միջին Մագանակովայի վտակ)
 38. Գորելովկա (Միջին Տերսի վտակ)
 39. Գորևայա (Զոիժեմսկայայի վտակ)
 40. Գրոմովայա
 41. Դիլմեժ
 42. Եսաուլկա (Տոմի վտակ)
 43. Երմիլիխա
 44. Զայչենոկ
 45. Զասլոնկա (գետ)
 46. Զիգրիխա
 47. Զիմինկա
 48. Զմեևկա (Կամենկայի վտակ)
 49. Զուդիլիխա
 50. Էվիյ
 51. Թամալա (Տելբեսի վտակ)
 52. Թայաս
 53. Ժելեզնի Իստոկ
 54. Ժիլիխա
 55. Ժումալի
 56. Իզրաս
 57. Իլյուշիխա (Բախտեմիրի վտակ)
 58. Իլյուշկա
 59. Իվանակ
 60. Իտկարա (գետ)
 61. Իրբիստու
 62. Լապտյուժկա
 63. Լավրա (Շիժմայի վտակ)
 64. Լիչիմ
 65. Լիստվյաշկա
 66. Լոգ Անիկինո
 67. Լոժա (Ույմենի վտակ)
 68. Լոսիխա (Կարականի վտակ)
 69. Լույա (Իվկինայի վտակ)
 70. Լուպտյուգ (Վետլուգայի վտակ)
 71. Խալդեիխա
 72. Խայրյուզա (Բելայայի վտակ)
 73. Խայրյուզա (Կամզասի վտակ)
 74. Խանխարա
 75. Խոլոդնայա (Սուզունի վտակ)
 76. Խոլոդնի Կլյուչ (Չարիշի վտակ)
 77. Կաբա (Սադրայի վտակ)
 78. Կաբիրզա
 79. Կաբուրչակ (Կոնդոմայի վտակ)
 80. Կազ (Կոնդոմայի վտակ)
 81. Կազ (Տելբասի վտակ)
 82. Կազաչյա Սլեսարկա
 83. Կազաս (Մրասուի վտակ)
 84. Կազաս (Ուսայի վտակ)
 85. Կազյոննայա (Նենյայի վտակ)
 86. Կազնախտա
 87. Կալաժմա (գետ)
 88. Կալանկա
 89. Կալիկինա
 90. Կալինովսկի Վիժլեց
 91. Կալիսարա
 92. Կալմանկա (Կասմալայի վտակ)
 93. Կալչուգ
 94. Կալվա (Վերին Այպայի վտակ)
 95. Կալտաշ
 96. Կալտարակ (Ուշպայի վտակ)
 97. Կալտարակ (Սելեզենի վտակ)
 98. Կալտրիկ
 99. Կամար Իոլ
 100. Կամդի
 101. Կամենայա (Սուլայի վտակ)
 102. Կամենկա (Ստրելինայի վտակ)
 103. Կամենկա (Սևերնայայի վտակ)
 104. Կամենսկայա Սուևա
 105. Կամզաս (Մրասուի վտակ)
 106. Կամտիտիգեմ
 107. Կայանչա (Կատունի վտակ)
 108. Կայզաս (Պիզասի վտակ)
 109. Կայտանակ (գետ)
 110. Կանայ (գետ)
 111. Կանաս (Օրտոնի վտակ)
 112. Կանդերեպ
 113. Կանզա (Հյուսիսային Դվինայի վտակ)
 114. Կանոկ
 115. Կանովա (Պյոզայի վտակ)
 116. Կանտուս (գետ)
 117. Կասպա (Կատունի վտակ)
 118. Կաստախտա (գետ)
 119. Կատլիչ վտակ
 120. Կարա-Չադ
 121. Կարաբաշկա (Նենյայի վտակ)
 122. Կարագայ (Կիզիլ-Շինի վտակ)
 123. Կարագան
 124. Կարագուժ
 125. Կարասաազկան
 126. Կարասու (Բալտիրգանի վտակ)
 127. Կարատիկ
 128. Կարիմ (Ուչեկի վտակ)
 129. Կեբեզենկա
 130. Կեդրովկա (Կումիրի վտակ)
 131. Կերս (Տելբեսի վտակ)
 132. Կիզա (գետ)
 133. Կիզես
 134. Կիզիլ-Չին
 135. Կիզիխա
 136. Կիզկինոր
 137. Կիյզակ (Մրասուի վտակ)
 138. Կիյզակ (Տոմի վտակ)
 139. Կիշկինսկի Իստոկ
 140. Կիչի (Պուրլայի վտակ)
 141. Կիսլուխա
 142. Կիտերնյա (Չեմի վտակ)
 143. Կիրգիստի
 144. Կիրլիկ (գետ)
 145. Կիրկիլենոկ
 146. Կլիմիխա
 147. Կլյուչևսկայա
 148. Կոգասունգ
 149. Կոզլաչիխա
 150. Կոզուլ (Չարիշի վտակ)
 151. Կոլբալա
 152. Կոլդուեկ
 153. Կոլզակ
 154. Կոլզաս
 155. Կոլիվան (Բարնաուլկայի վտակ)
 156. Կոլոս (Օրտոնի վտակ)
 157. Կոկ-Ուզեկ
 158. Կոկսու (Տեբայի վտակ)
 159. Կոոնո
 160. Կոսկոլ
 161. Կորգոնչիկ
 162. Կուբիյա (Նենյայի վտակ)
 163. Կուդրենոկ
 164. Կուդրիխա
 165. Կուժուրտու-Բուլակ
 166. Կուլագաշ
 167. Կուլիչիխա
 168. Կուլտուշնայա գետ
 169. Կուկ-Կարագայ
 170. Կուկույա (գետ)
 171. Կուկույկա (գետ)
 172. Կուկուրեկ
 173. Կումալիր (գետ)
 174. Կումզաս (Ուսայի վտակ)
 175. Կումզաս (Տոմի վտակ)
 176. Կույագան (գետ)
 177. Կույախտոնար
 178. Կույաչա (գետ)
 179. Կույաչենոկ
 180. Կույգան (գետ)
 181. Կուուրսան
 182. Կուպչեգեն (գետ)
 183. Կուպրիյանսկայա
 184. Կուտերգեն
 185. Կուտյուշ
 186. Կուրանդու
 187. Կուրատա
 188. Կուրատենոկ
 189. Կուրզուն
 190. Կուրլեմ
 191. Կուրլեյ
 192. Կուրլյակ
 193. Կուրկուրե
 194. Կուրյա (Բերդի վտակ)
 195. Կուրուուզեկ
 196. Կուրուսայ
 197. Կուրուտկան
 198. Կրախալիխա
 199. Կրասնայա (Շիժմայի վտակ)
 200. Կրասնոյարկա (Ալեյայի վտակ)
 201. Կրասնոյարկա (Կոկսայի վտակ)
 202. Կրասնոյարկա (Կումիրի վտակ)
 203. Կրեմյանկա (Սուվոդի վտակ)
 204. Կրիվուշկա
 205. Կրուտայա (Մեծ Կամիշնայայի վտակ)
 206. Կրուտայա (Սևերնայայի վտակ)
 207. Կրուտիխա (Օբի վտակ)
 208. Հյուսիսային Շոշելցա
 209. Հյուսիսային Ուջ Յու
 210. Հյուսիսային Տորա
 211. Ձախ Բոգուտի
 212. Ձախ Կոզլուխա
 213. Ձախ Սունզաս
 214. Ձախ Վիդրիխա
 215. Մազաս
 216. Մալայա (Արապիխայի վտակ)
 217. Մալայա (Չեսնոկովկայի վտակ)
 218. Մակսարա (Ներիցայի վտակ)
 219. Մակսարա (Պոչերսկայա Պիժմայի վտակ)
 220. Մայզաս (Տոմի վտակ)
 221. Մատոժիխա
 222. Մատվեևկա (Բերդի վտակ)
 223. Մատրենկա (Բերդի վտակ)
 224. Մարալիխա (Զելյոնկայի վտակ)
 225. Մարալիխա (Չարիշի վտակ)
 226. Մարայկա (գետ)
 227. Մարգալա (Կատունի վտակ)
 228. Մեժրուչոլ
 229. Մելնիչնայա (Սոսնովկայի վտակ)
 230. Մեծ Ալզին
 231. Մեծ Ակեմ
 232. Մեծ Ամելիխա
 233. Մեծ Այալա
 234. Մեծ Բարանզաս
 235. Մեծ Բարչիխա
 236. Մեծ Բերեզովկա (Օրտոնի վտակ)
 237. Մեծ Իլգումեն
 238. Մեծ Կաիմ
 239. Մեծ Կալագաշ
 240. Մեծ Կամենուշկա (Կոնդոմայի վտակ)
 241. Մեծ Կամզաս
 242. Մեծ Կամիշինկա
 243. Մեծ Կամլակ
 244. Մեծ Կենդաս
 245. Մեծ Կիյզաս
 246. Մեծ Կիրկիլա (գետ)
 247. Մեծ Կոլբինա
 248. Մեծ Կույուտ
 249. Մեծ Կուվաս
 250. Մեծ Կուրյա
 251. Մեծ Մեչ
 252. Մեծ Յաշկա
 253. Մեծ Նիմզաս
 254. Մեծ Շեմիլովկա
 255. Մեծ Շիբետի
 256. Մեծ Շիվերտա
 257. Մեծ Ուլուչժայ
 258. Մեծ Ուսկուչևկա
 259. Մեծ Չաշի
 260. Մեծ Չեսնոկովկա (գետ)
 261. Մեծ Չյորնայա (Տոմի վտակ)
 262. Մեծ Պեզաս
 263. Մեծ Պոլուդնևայա
 264. Մեծ Սիբիրյաչենոկ
 265. Մեծ Սուգաշ
 266. Մեծ Սուետա
 267. Մեծ Ստրելնա
 268. Մեծ Սևերնայա (Չեբուրի վտակ)
 269. Մեծ Վերզիլովկա
 270. Մեծ Վիկտորևկա
 271. Մեծ Տազ
 272. Մեծ Տալովկա (Կինտերեպի վտակ)
 273. Մեծ Տայլի
 274. Մեծ Տատարկա
 275. Մեծ Տեշ
 276. Մեծ Տերեխտա
 277. Մեծ Տիգիրեկ
 278. Մեծ Տիխայա (գետ)
 279. Մեծ Տոզ
 280. Մեծ Տոպկի
 281. Մեծ Տումույաս
 282. Մեծ Օկոլ
 283. Մենովնայա
 284. Մերետկա
 285. Միշլանկա
 286. Միջին Կազ
 287. Միջին Կիյզակ
 288. Մյուեն
 289. Մոկրուշա (Բարնաուլկայի վտակ)
 290. Մոստովկա (Բերդի վտակ)
 291. Մոստովկա (Սուենգայի վտակ)
 292. Մորոզիխա (Կուչուկի վտակ)
 293. Մուրտա
 294. Յամիշևկա
 295. Յարլի-Ամրի
 296. Յարլիկ (Կարագայի վտակ)
 297. Յարովկա (Ինյայի վտակ)
 298. Յուդիխա (գետ)
 299. Նագազակ
 300. Նազաս
 301. Նալոբիխա
 302. Նենյա
 303. Նիկոլսկայա (Տոմի վտակ)
 304. Նիրնա
 305. Նոչնայա (Կոկսայի վտակ)
 306. Նոսկովա (Վասկինայի վտակ)
 307. Շախրովկա (Իվկինայի վտակ)
 308. Շատայ
 309. Շեդրուխա
 310. Շելաբոլիխա (գետ)
 311. Շեպետա
 312. Շինոկ (Անույի վտակ)
 313. Շիպելկա
 314. Շուբինկա (Չեմրովկայի վտակ)
 315. Շումիխա (Տոմի ստորին վտակ)
 316. Շտաբկա
 317. Ուբիենկա (Տոմի վտակ)
 318. Ուզուն-Կարասու
 319. Ուզունգուր
 320. Ուզունտիտիգեմ
 321. Ուզուրգու
 322. Ուժլեպ
 323. Ուիլա (Կոկսայի վտակ)
 324. Ուլալա (Մայմայի վտակ)
 325. Ուլանդրիկ
 326. Ուլմեն
 327. Ուլյոտու
 328. Ուլուսուկ
 329. Ուկսունայ
 330. Ուղիղ Կայտանակ
 331. Ուշպերեկ
 332. Ուչուլեն (գետ)
 333. Ուչուրգա
 334. Ուպրյամկա
 335. Ուստ-Կոլիվանկա
 336. Ուստյանկա (Ալեյի վտակ)
 337. Ուստյե Ստեպնայա
 338. Ուտկուլ (գետ)
 339. Ուրազան
 340. Չագան-Բուրգազի
 341. Չագան-Գոլ
 342. Չագան-Ուզուն (գետ)
 343. Չագիրկա
 344. Չալա (Չարիշի վտակ)
 345. Չակիր (Յաբագանի վտակ)
 346. Չապշուշկա
 347. Չաստա
 348. Չեբա (Կատունի վտակ)
 349. Չեբալչիխա
 350. Չեբալսու (Տոմի վտակ)
 351. Չեկսու
 352. Չեմրովկա
 353. Չեշնիկ (գետ)
 354. Չեչա
 355. Չեպոշ (գետ)
 356. Չերգա (Անույի վտակ)
 357. Չերգա (Սեմայի վտակ)
 358. Չերգուշկա
 359. Չերնյայ
 360. Չերնոպյատովկա
 361. Չերնովայա (Կումիրի վտակ)
 362. Չերնովայա (Պեսչանայայի վտակ)
 363. Չերնովայա (Սենտելեկի վտակ)
 364. Չիբիտ (Յունգուրի վտակ)
 365. Չիկտի (Ժաստերի վտակ)
 366. Չինդեկ
 367. Չյորնայա Ուսա
 368. Չյորնայա Տերեխտա
 369. Չյորնի Կիշկիլ
 370. Չյորնի Սուգաշ
 371. Չյորնի Տազ
 372. Չյորնի Տենեշ
 373. Չոյա (Իշայի վտակ)
 374. Չոյկա
 375. Չուբուր
 376. Չուգունա
 377. Չուդիլովկա
 378. Չուլդա
 379. Չուլեկտաշ
 380. Չուվիր
 381. Չուրյա
 382. Չևոշ
 383. Պադ Մեծ Սար-Գաբո
 384. Պադուն (Ինյայի վտակ)
 385. Պադուն (Պովալիխայի վտակ)
 386. Պայվիխա
 387. Պանիչիխա (գետ)
 388. Պանյուշիխա
 389. Պաչա (Տոմի վտակ)
 390. Պասպաուլ (գետ)
 391. Պեշերիխա
 392. Պեսյանկա (Պետրովկայի վտակ)
 393. Պետլիխա
 394. Պետրիկ (գետ)
 395. Պետրուշիխա (գետ)
 396. Պետրուշկա (Չեսնոկովկայի վտակ)
 397. Պերիլնայա
 398. Պիլգավայամ
 399. Պիկսուր (Կոբրայի վտակ)
 400. Պիսանայա (Տոմի վտակ)
 401. Պիստեկ
 402. Պլեշիխա
 403. Պլեսովչիխա
 404. Պլոտավկա (Ալեյայի վտակ)
 405. Պոդոբաս
 406. Պոլդնևայա (Բաբիցայի վտակ)
 407. Պոլդնևայա (Սուենգայի վտակ)
 408. Պոլիշ
 409. Պոլովինկա (գետ, թափվում է Կրոնոցկի ծոց)
 410. Պոպերեչիխա
 411. Պոպերեչկա (Չիստյունկայի վտակ)
 412. Պոպերեչնիե Տայլի
 413. Պոսկակուխա
 414. Պովալիխա
 415. Պովզաս
 416. Պորոզիխա
 417. Պրիտիչնայա
 418. Պրյամայա (Իսկիտիմի վտակ)
 419. Պրոեզդնայա Բիստրուխա
 420. Պրոեզդնայա Մուլտա
 421. Ռեբրիխա (Կասմալայի վտակ)
 422. Ռեկիննիկի
 423. Ռեմովկա (գետ)
 424. Ռիբնուշկա
 425. Ռոգոզիխա (գետ)
 426. Ռոսսոշինա
 427. Ռոսսոշինա 1-ին
 428. Ռոսսոշինա 2-րդ
 429. Ռուբկա (Մոլոմայի վտակ)
 430. Ռուսակովա (գետ)
 431. Սագանի
 432. Սադակբայ
 433. Սաիչիկ
 434. Սալազան (Սիյայի վտակ)
 435. Սալդատկա (Կումզասի վտակ)
 436. Սակալսու
 437. Սան Շոր
 438. Սանոպադ
 439. Սավուլչ
 440. Սար Վոժ (Կիվաժի վտակ)
 441. Սար-Չուլջուկ
 442. Սարալու
 443. Սելա Լոպի
 444. Սելեզեն (Մունժայի վտակ)
 445. Սելզյա (Վաշկայի վտակ)
 446. Սելյուգա
 447. Սելոգ Վոժ
 448. Սեկիսովկա (գետ)
 449. Սեմգաս
 450. Սենդուգա
 451. Սետովկա (Կամենկայի վտակ)
 452. Սետրա
 453. Սերեդչիխա (Օբի վտակ)
 454. Սիբիրկա (Անույի վտակ)
 455. Սիգովայա (Վորչուշկայի վտակ)
 456. Սիկզաս
 457. Սինզաս
 458. Սիչյովկա (Պեսչանայայի վտակ)
 459. Սիվիրիսնայա
 460. Սիվորնայա
 461. Սիրդա
 462. Սիրկա
 463. Սիրկա (Իվկինայի վտակ)
 464. Սլեզյանկա
 465. Սկալնայա
 466. Սկիրլոս
 467. Սկլյուիխա
 468. Սկուդոյ
 469. Սյոզա
 470. Սյուր
 471. Սնատոլվեեմ
 472. Սնիգիրևկա (Բիստրիցայի վտակ)
 473. Սոբակա (Ուսայի վտակ)
 474. Սոլմրաս
 475. Սոլնզապ
 476. Սոլոնովկա (Ալեյի վտակ)
 477. Սոլոնովկա (Բարնաուլկայի վտակ)
 478. Սոլոնովկա (Յազևկայի վտակ)
 479. Սոլոնովկա (Չիստյունկայի վտակ)
 480. Սոլոնովկա (Պեսչանայայի վտակ)
 481. Սոլոնովկա (Սոտնիչիխայի վտակ)
 482. Սոմնիտելնի
 483. Սոուլոչնայա
 484. Սոուսկանիխա (Բիայի վտակ)
 485. Սոպոչնայա (գետ, թափվում է Օխոտի ծով)
 486. Սոսնովկա (Տոմի վտակ)
 487. Սոտնիչիխա
 488. Սուլուայրի
 489. Սուխայա (Ստոլբովոյի վտակ)
 490. Սուխայա Կամենկա (Բերդի վտակ)
 491. Սուխայա Կամենկա (Ուկրոպի վտակ)
 492. Սուխայա Չեմրովկա
 493. Սուխայա Ռեչկա (Ալեյի վտակ)
 494. Սուխարիկի (գետ)
 495. Սուխոյ Իլչինեց
 496. Սուխոյ Լոգ (Նիկիտիխայի վտակ)
 497. Սումրաս
 498. Սուվոդ
 499. Սպասկայա (Սպասկայի վտակ)
 500. Ստարայա Ինյա
 501. Ստարինա (Չուբուրի վտակ)
 502. Ստարիչյոկ
 503. Ստենովայա
 504. Ստեպնայա (Տալովկայի վտակ)
 505. Ստոլբովայա (գետ, թափվում է Կրոնոցկի ծոց)
 506. Ստոլբովայա (գետ, թափվում է Օզյորնայա ծոց)
 507. Ստոլբովոյ (Կրուտենկայայի վտակ)
 508. Ստորին Բուլունդիկ
 509. Ստորին Ինեգեն
 510. Ստորին Կազիրսու
 511. Ստորին Կարասու
 512. Ստորին Կիբրաս
 513. Ստորին Կոտանդա
 514. Ստորին Կուդատի
 515. Ստորին Կույուս
 516. Ստորին Շիրգայտա
 517. Ստորին Չերնոուշկա
 518. Ստորին Տայժասու
 519. Ստորին-Կալմանկա
 520. Ստորոժ (գետ)
 521. Ստուդյոնայա (Կամչատկայի վտակ)
 522. Ստրատիկովսկայա
 523. Սրեդնայա (գետ, թափվում է Բերինգի ծով)
 524. Սրեդնայա (Խվոյկայի վտակ)
 525. Սևերնայա (գետ, թափվում է Բերինգի ծով)
 526. Սևերնայա (Խվոյկայի վտակ)
 527. Սևերնայա (Չյորնայայի վտակ)
 528. Սևերնայա (Սոսնովկայի վտակ)
 529. Սևերնայա (Վոնդանկայի ստորին վտակ)
 530. Սևերնայա (Վոնդանկայի վերին վտակ)
 531. Վասկինա (Սոսնովկայի վտակ)
 532. Վերին Կազիրսու
 533. Վերին Կատաս
 534. Վերին Կարանգիս
 535. Վերին Կիբրաս
 536. Վերին Կոմուստա
 537. Վերին Մագանակովա
 538. Վերին Ուզունսու
 539. Վերին Վոչես
 540. Վերին Տայժասու
 541. Վիդրիխա (Մարալիխայի վտակ)
 542. Վիերա
 543. Վիյաժ
 544. Վլասկովա
 545. Վյատչիխա
 546. Վոլչիխա (Բարնաուլկայի վտակ)
 547. Վոլչիխա (Կոենի վտակ)
 548. Վոլչիխա (Սավիխայի վտակ)
 549. Վոսկրեսենկա (Միջին Տերսի վտակ)
 550. Վորոնիխա (Բարնաուլկայի վտակ)
 551. Տաբաս (Կոնդոմայի վտակ)
 552. Տագանիխա
 553. Տալա (Օբի վտակ)
 554. Տալալաևկա (գետ)
 555. Տալզակ
 556. Տալիցա (Իվկինայի վտակ)
 557. Տալիցա Կրիվայա
 558. Տալմենկա (Բերդի վտակ)
 559. Տալմենկա (Տոմի ստորին վտակ)
 560. Տալովկա (Չարիշի վտակ)
 561. Տամանվայամ
 562. Տամբովկա (Հյուսիսային Ունգայի վտակ)
 563. Տայմետ
 564. Տավախնինա
 565. Տավոլժանկա (Սուզունի վտակ)
 566. Տատյանա (գետ)
 567. Տարադանովկա
 568. Տեժմաչ
 569. Տելբես (Կոնդոմայի վտակ)
 570. Տելբես (Մունդիբաշի վտակ)
 571. Տելեուտկա (գետ)
 572. Տերեբետի
 573. Տիլխոյ
 574. Տիխայա (գետ, թափվում է Կրոնոցկի ծոց)
 575. Տիմլատ
 576. Տինատինա
 577. Տինտիկուվայամ
 578. Տիրգա
 579. Տիրկաչին
 580. Տյուստեյ
 581. Տնախիվնիտվայամ
 582. Տոգատոն
 583. Տոգուլ (գետ)
 584. Տոլմանսկայա
 585. Տոմկա (Բերդի վտակ)
 586. Տոպկա (Շուբինկայի վտակ)
 587. Տոպոլովայա
 588. Տոպոլովայա (Մեծ Խապիցայի վտակ)
 589. Տորբաչիխա
 590. Տորբաս
 591. Տուլայտա
 592. Տումույաս
 593. Տուշկանիխա
 594. Տուրգունսու
 595. Տվայան
 596. Տրի սեստրի (գետ)
 597. Տրիդցատայա (գետ, թափվում է Օխոտի ծով)
 598. Տրուբինսկայա
 599. Տևի (գետ)
 600. Փոքր Ակեմ
 601. Փոքր Ամելիխա
 602. Փոքր Բիրյուկսա
 603. Փոքր Ելովկա
 604. Փոքր Իլգումեն
 605. Փոքր Լոսիխա
 606. Փոքր Կաիմ
 607. Փոքր Կալագաշ
 608. Փոքր Կամենկա (Բելայայի վտակ)
 609. Փոքր Կամլակ
 610. Փոքր Կարագայ
 611. Փոքր Կիբրաս
 612. Փոքր Կիրկիլա
 613. Փոքր Կոեն
 614. Փոքր Կուզյա
 615. Փոքր Կույուտ
 616. Փոքր Մայզաս
 617. Փոքր Մարիլիխա
 618. Փոքր Յալոման (գետ)
 619. Փոքր Շելդյան
 620. Փոքր Ուլուչժայ
 621. Փոքր Չերեմշանկա
 622. Փոքր Պեսչանայա
 623. Փոքր Սուետկա
 624. Փոքր Սումուլտա
 625. Փոքր Տիգիրեկ
 626. Փոքր Տումույաս
 627. Փոքր Օրտոն
 628. Օգնյովկա (Կատունի վտակ)
 629. Օդունսուկ
 630. Օզերնուխա
 631. Օզյորնայա (Կատունի վտակ)
 632. Օզյորնայա (Չարիշի վտակ)
 633. Օխոնուշ
 634. Օսիպով Կորգոն
 635. Օտկոսա
 636. Օրիստի
 637. Օրոչագան
 638. Օրտոլիկ (գետ)
 639. Օրտոն (Մրասուի վտակ)
 640. Ֆիլիմոնիխա
 641. Ֆյոդորովկա (Օրտոնի վտակ)
 642. Ֆունտովկա (Կասմալայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162673 խմբագրել

 1. Առաջին Իոլ
 2. Ատկարա
 3. Բուլբին
 4. Գուսելկա (գետ)
 5. Գուսևկա (Տերսայի վտակ)
 6. Դուբյանկա (Մեդվեդիցայի վտակ)
 7. Դուբրինկա (Մեդվեդիցայի վտակ)
 8. Եգորովկա (Վյազովկայի վտակ)
 9. Եդովլյա
 10. Ժիլայա Ռելնյա
 11. Իովսյու (Իովսյուի վտակ)
 12. Լաբազնայա (Պալամիշի վտակ)
 13. Լազուչայա
 14. Լապովա (Ուսոլկայի վտակ)
 15. Լեկմաշ
 16. Լեմբովա
 17. Լենբաժ
 18. Լետնի Կոնովաժ
 19. Լետնյայա (Վարնասի վտակ)
 20. Լիխոդեևկա (Ուտրոմաժի վտակ)
 21. Լիստվենիչնայա (Շեգմասի վտակ)
 22. Լիստվենիչնայա (Չուլասի վտակ)
 23. Լիստվենիչնայա (Ցեմայի վտակ)
 24. Լիտաս
 25. Լյոնվի
 26. Լոդմա
 27. Լոդոշնայա
 28. Լոմովատկա (Պոդեդոմկայի վտակ)
 29. Լոպ Յու (Լոպտյուգայի վտակ)
 30. Լոպիյա
 31. Լոսեննի ձորակի գետ
 32. Լոտյուգա
 33. Լուդա (գետ)
 34. Լուդեգա
 35. Լոֆտուրա
 36. Լևուշկա (Վյագայի վտակ)
 37. Կալմիչոկ
 38. Կասա (Մեծ Յուրայի վտակ)
 39. Կատարա (Նյաֆտայի վտակ)
 40. Կարասկա
 41. Կարավոչկա
 42. Կարգովա (Զիմնյայայի վտակ)
 43. Կարգովեց
 44. Կեբա (գետ)
 45. Կելչեմա
 46. Կենգա
 47. Կեստվաժ
 48. Կեր Յու (Մեզենի վտակ)
 49. Կեր Յու (Յորտոմի վտակ)
 50. Կեր Յու (Վաշկայի վտակ)
 51. Կերեժա
 52. Կերժևկա
 53. Կերպամ Յու
 54. Կերվեյ
 55. Կիդմա
 56. Կիզես Յու
 57. Կիժմոլա (Յարենգայի վտակ)
 58. Կիլեգ Յու
 59. Կինտիշ
 60. Կիսա (գետ)
 61. Կիսեմա
 62. Կիսլայա (Ցեբյուգայի վտակ)
 63. Կիսկայա Ռասոխա
 64. Կիվ (գետ)
 65. Կիվ Յու
 66. Կիվաժ
 67. Կիվոր Վոժ
 68. Կիրժա
 69. Կիրմաշ
 70. Կիրտեյ
 71. Կյամա
 72. Կոբիլյա (Կալաժմայի վտակ)
 73. Կոբիլյա (Պյոզայի վտակ)
 74. Կոդա (Մեխրենգայի վտակ)
 75. Կոզ
 76. Կոլմոգորսկայա Կուրյա
 77. Կոլոդլիվայա
 78. Կոլոդովա
 79. Կոկիլ
 80. Կոմա (Մեզենի վտակ)
 81. Կոմշա (Յոժուգայի վտակ)
 82. Կոմշա (Վաշկայի վտակ)
 83. Կոնովաժ
 84. Կոնևկա (Տերսայի վտակ)
 85. Կոչետովկա (Բելգոզայի վտակ)
 86. Կոչմաս (անանուն վտակ №2295)
 87. Կոս Կոմիս
 88. Կոսյոլ (գետ)
 89. Կոսվոժ (Մուձ Յուի վտակ)
 90. Կոտլովեց
 91. Կոտվիսկա
 92. Կորասո
 93. Կորգովա
 94. Կորնաշնիցա
 95. Կորչվոժ
 96. Կորև
 97. Կուբա (գետ)
 98. Կունես Յու
 99. Կուպավա
 100. Կուս (Յարենգայի վտակ)
 101. Կրաիշրկա (Տերսայի վտակ)
 102. Կրիուշա (Տոլուչեևկայի վտակ)
 103. Կևդոմ
 104. Կևոտ (Սումայի վտակ)
 105. Ձախ Ռասոխա (Չետլասի վտակ)
 106. Մալայա (Պինգիշայի վտակ)
 107. Մեդվեժնի (Տերսայի վտակ)
 108. Յաստրեբ (Սուդոգդայի վտակ)
 109. Պեժմա (Վագայի վտակ)
 110. Պեկսոմա
 111. Պեյբիր
 112. Պենա (Վայմուգայի վտակ)
 113. Պենեգա (գետ)
 114. Պեսկովատկա ձորակի գետ
 115. Պերեչեգա
 116. Պերեչկա
 117. Պոպովա Կամենկա ձորակի գետ
 118. Պոցելուև ձորակի գետ
 119. Սելեկշա
 120. Սիմկա (Սելեկշայի վտակ)
 121. Սուխայա Դվոենկա
 122. Սուխայա Լեբյոդկա ձորակի գետ
 123. Սպլավնուխա
 124. Ստորին Միգլաս
 125. Տալովկա (Տերսայի վտակ)
 126. Տավոլոժկա (Մեծ Ուզենի վտակ)
 127. Տետերևյատկա (գետ)
 128. Տոպկայա (Խոպյորի վտակ)
 129. Տոպովկա
 130. Փոքր Բուրլուկ (գետ)
 131. Փոքր Իյա
 132. Փոքր Կոլիշլեյ
 133. Փոքր Կոպյոնկա
 134. Փոքր Կորտյուգա
 135. Փոքր Սոսնովկա (գետ)
 136. Փոքր Վիզենգա
 137. Օտնոգա (Բուրլուկի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187624 խմբագրել

 1. Ազաս (Մրասուի վտակ)
 2. Ալլակ
 3. Ալլակսկայա Սուևա
 4. Անտոնով Կորգոն
 5. Արբախ (Շուվանի վտակ)
 6. Արժամակշա
 7. Բալխաշտու
 8. Բալտիրգամ
 9. Բալտիրգան (Մեծ Սումուլտայի վտակ)
 10. Բայան-Չագան
 11. Բաշելաչենոկ
 12. Բաշլան
 13. Բաշտալինկա
 14. Բարա (Արգուտի վտակ)
 15. Բարագաշոնոկ
 16. Բարաշեկ (Կույաչի վտակ)
 17. Բարգաստա
 18. Բարդուշկա
 19. Բեգելբաշ
 20. Բելայա Միյուտա
 21. Բերտկեմ
 22. Բոկովայա (Պիժմայի վտակ)
 23. Բոչանկա (Զոլոտուխայի վտակ)
 24. Բորովկա (Վյատկայի վտակ)
 25. Գոլովանովկա (Բելայա Խոլունիցայի վտակ)
 26. Գոլովնիխա (Չեմի վտակ)
 27. Գորելի Կորգոն
 28. Գուսիխա (Չարիշյի վտակ)
 29. Գրեմուչայա (Սլյուդյանկայի վտակ)
 30. Գրյազնուխա (Կուրյայի վտակ)
 31. Դոլգայա (Վյատկայի վտակ)
 32. Զինգինկա
 33. Էբելյու
 34. Էդերբես
 35. Էստուլա
 36. Էտոգոլ
 37. Լաժ
 38. Լոգ Բիչի
 39. Խամուտինկա
 40. Խարչիխա (գետ)
 41. Խորոշկա
 42. Կաիմ (Ուստյուբայի վտակ)
 43. Կիզաս
 44. Կիզաս (Մրասուի վտակ)
 45. Կիշկիլ
 46. Կիչի (Կաբիրզայի վտակ)
 47. Կիստալ
 48. Կմուրգուլ-Օյուկ
 49. Կոժա (Բիյայի վտակ)
 50. Կոժուշկա
 51. Կոիր
 52. Կոկշագա (Վյատկայի վտակ)
 53. Կոկուրի
 54. Կորմուտու
 55. Կորովիխա (գետ)
 56. Կուբան (Մունժայի վտակ)
 57. Կուշմարա
 58. Կրիուշա (Բորովկայի վտակ)
 59. Մագազա (Կաբրիզայի վտակ)
 60. Մեծ Յաման
 61. Միջին Բեբեխա
 62. Մոստովայա (Կամենկայի վտակ)
 63. Մոստովիցա (գետ)
 64. Յաբագան
 65. Յազեկ
 66. Յալոման
 67. Յաման-Սադրա
 68. Յամնայա (Ստրելինայի վտակ)
 69. Յանտալ
 70. Յարբալիկ
 71. Յուգալա
 72. Յուզելի
 73. Յուլենժուլար
 74. Յուլիա (Սարակոպշայի վտակ)
 75. Յուստիկ (գետ)
 76. Յուրտոկ
 77. Նեյա (Վետլուգայի վտակ)
 78. Նենգա (Վյատկայի վտակ)
 79. Ներսմա
 80. Շալանդայկա
 81. Շալապ (Նենյայի վտակ)
 82. Շաշիկման (գետ)
 83. Շաշկունար
 84. Շարաշ
 85. Շեբելիկ
 86. Շելդյան
 87. Շեմոնաիխա (Բերդի վտակ)
 88. Շերշնիխա (Մեծ Ռեչկայի վտակ)
 89. Շերշնիշկա (Բելայայի վտակ)
 90. Շիվերտա
 91. Ուբա (Փոքր Իշայի վտակ)
 92. Ուգար (Ուրսուլի վտակ)
 93. Ուլյուտա (Կատունի վտակ)
 94. Ուլյուտա (Ուրսուլի վտակ)
 95. Ուշլեպ
 96. Ուչալ
 97. Ուչեկ
 98. Ուսկուչ (գետ)
 99. Ուսկուչևկա (Կատունի վտակ)
 100. Ուսկուչևկա (Փոքր Մարիլիխայի վտակ)
 101. Ուստ-Կուչա
 102. Ուստյուբա
 103. Ուստյուբեն
 104. Ուրունա
 105. Չախլովիցա
 106. Չիստյունկա (գետ)
 107. Չիրուխա (Օբի վտակ)
 108. Չուլտա
 109. Չուպրիխա
 110. Պիժանկա (Պիժմայի վտակ)
 111. Պոլոյ (Վյատկայի վտակ)
 112. Սոսնովկա (Ուստ Ստրելինայի վտակ)
 113. Սուրյանկա
 114. Ստրելինա
 115. Ստրելնայա (Ստրելինայի վտակ)
 116. Վերին Կուդատի
 117. Վերխոսունյե (գետ)
 118. Տալովկա (Հյուսիսային Ունգայի վտակ)
 119. Տիդտուգեմ
 120. Տիշկեսկեն
 121. Տյուգուրյուկ (գետ)
 122. Տյուդետ
 123. Տյունգուր (Կատունի վտակ)
 124. Տոլմոկսու
 125. Տոպկայա (Մեծ Կամիշնայայի վտակ)
 126. Տոպոլևկա (Տիխայայի վտակ)
 127. Տոպչիխա (գետ)
 128. Տոպչուգան
 129. Տուեկտա (գետ)
 130. Տուզակ (գետ)
 131. Տուլատա (գետ)
 132. Տուրատա (գետ)
 133. Տուրգա (Պիժայի վտակ)
 134. Տուրուլու
 135. Տուրունդա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159683 խմբագրել

 1. Անուֆրիևա (գետ)
 2. Ասիվ Չերշոր
 3. Արանեց (Մեծ Արանեցի վտակ)
 4. Արես (Սեբիսի վտակ)
 5. Արեսավոժ
 6. Արիվան Կարկայոլ
 7. Արխիպ Յոլ
 8. Բաբկա Յոլ
 9. Բաբկա Յոլվոժ
 10. Բադ Յու Շոր
 11. Բադյա (Լեմպուայի վտակ)
 12. Բադյայոլ
 13. Բադյոլ (Պեչորայի վտակ)
 14. Բադյոլ (Սոյվայի վտակ)
 15. Բադյու (Այյուվայի վտակ)
 16. Բադվոժ (Շեր Վոժի վտակ)
 17. Բադվոժ (Վոյ Վոժի վտակ)
 18. Բեզվոլոսնայա
 19. Բելայա Կեդվա
 20. Բելայա Կոժվա
 21. Բելի Յու
 22. Բերդենյոլ
 23. Բուլիշ Մուրտեմ
 24. Բուր Կեմ (Վոլի վտակ)
 25. Գարևկա (Պեչորայի վտակ)
 26. Գարևոյ Լեկվաժ
 27. Մեծ Լեմյոլ
 28. Մեծ Լենա Վոժ
 29. Մեծ Լյագա
 30. Մեծ Լյոչ
 31. Մեծ Կերան
 32. Մեծ Կոպսա
 33. Մեծ Մուտնայա (Պեչորայի վտակ)
 34. Վադ Յոլ
 35. Վաժ Յու
 36. Վալգանյոլ
 37. Վալսա
 38. Վան Յոլ
 39. Վանգերյու
 40. Վանինա (գետ)
 41. Վապովկա
 42. Վասկա Կեմասնիել
 43. Վասյա Էդեյոլ
 44. Վարկանյոլ
 45. Վարյան Սոլե Յա
 46. Վեժ
 47. Վեժ Յոլ
 48. Վեժ Յու
 49. Վեժայու (Կասյան Կեդվայի վտակ)
 50. Վեժայու (Վիմի վտակ)
 51. Վեժայու (Վիչեգդայի վտակ)
 52. Վելդոր Կիրտայոլ
 53. Վերգայոլ
 54. Վերին Բոդյա Յոլ
 55. Վերին Դվոյնիկ
 56. Վերին Լոբազ
 57. Վերին Լովպուա
 58. Վերին Կուզ Յու
 59. Վերին Նյուձ
 60. Վերին Վիձյու
 61. Վոլ (Վիչեգդայի վտակ)
 62. Վոլոկովկա
 63. Վոլոսնիցա (Պեչորայի վտակ)
 64. Վոկ Յու
 65. Վոյ Կուզոբ
 66. Վոյ Վոժ (Էնտյուշյուի վտակ)
 67. Վոյ Վոժ (Իջիդ Սունայոլի վտակ)
 68. Վոյ Վոժ (Լեմյուի վտակ)
 69. Վոյ Վոժ (Լիխանյուի վտակ)
 70. Վոյ Վոժ (Լիստվեննիչյանայայի վտակ)
 71. Վոյ Վոժ (Լյոկ Լիսայի վտակ)
 72. Վոյ Վոժ (Լոպյուի վտակ)
 73. Վոյ Վոժ (Լուզայի վտակ)
 74. Վոյ Վոժ (Կիրյուգայի վտակ)
 75. Վոյ Վոժ (Կովժայի վտակ)
 76. Վոյ Վոժ (Կուշվոժի վտակ)
 77. Վոյ Վոժ (Միշյոլի վտակ)
 78. Վոյ Վոժ (Յամշիկով Սոդմեսի վտակ)
 79. Վոյ Վոժ (Ուլիս Կոյյուի վտակ)
 80. Վոյ Վոժ (Ուխտայի վտակ)
 81. Վոյ Վոժ (Չոբյուի վտակ)
 82. Վոյ Վոժ (Չուվկայի վտակ)
 83. Վոյ Վոժ (Չուտի վտակ)
 84. Վոյ Վոժ (Պալյուի վտակ)
 85. Վոյ Վոժ (Պոմոզայի վտակ)
 86. Վոյ Վոժ (Սեդ Մեսի վտակ)
 87. Վոյ Վոժ (Սեդ Յուի վտակ)
 88. Վոյ Վոժ (Վերին Օդեսի վտակ)
 89. Վոյ Վոժ (Փոքր Արանեցի վտակ)
 90. Վր Վերդանվոժ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=173407 խմբագրել

 1. Բարժա (Նեմոնինկայի վտակ)
 2. Բոլշակովկա
 3. Բոլշայա (Պրեգոլյայի վտակ)
 4. Գնիլայա (Զապրուդնայայի վտակ)
 5. Դալնայա (գետ, թափվում է Կուրշի ծոց)
 6. Զագորյանկա (Ինստրուչի վտակ)
 7. Զասիպկա (Ուլյանկովկայի վտակ)
 8. Զավիտայա (Ինստրուչի վտակ)
 9. Զլայա (գետ)
 10. Իգնատևկա (Մամոնովկայի վտակ)
 11. Իլյիչյովկա (Դեյմայի վտակ)
 12. Լյուբիմայա (գետ)
 13. Խարբազ
 14. Խլեբնայա (Ռիբնայայի վտակ)
 15. Խուդատոյկո
 16. Խուշտու Սու
 17. Կալինովկա (գետ, թափվում է Կուրշի ծոց)
 18. Կամենկա (Դեյմայի վտակ)
 19. Կամիշևայա
 20. Կոլբասնայա (Ստոգովկայի վտակ)
 21. Կրիվայա (Նեմոնինկայի վտակ)
 22. Կրիվուլյա (Գոլուբայայի վտակ)
 23. Մազուրկա (գետ)
 24. Մամոնովկա (գետ, թափվում է Բալթիկ ծով)
 25. Մայսկայա (գետ)
 26. Մեծ Մորյանկա
 27. Մոսկովկա (Ինստրուչի վտակ)
 28. Մուչնայա (Զելեսինկայի վտակ)
 29. Մուչնայա (Նելմայի վտակ)
 30. Յազևկա (Պոդլեսնայայի վտակ)
 31. Յասենկա
 32. Նագորնայա (Ինստրուչի վտակ)
 33. Շալևկա (Անգարպայի վտակ)
 34. Շակոյ
 35. Շիրոկայա (Ռազլիվի վտակ)
 36. Շմակովկա (Տորֆյանայայի վտակ)
 37. Ուդելնայա (Գոլուբայայի վտակ)
 38. Ուզկայա (գետ, թափվում է Բալթիկ ծով)
 39. Ուլիտկա (Նեմոնինկայի վտակ)
 40. Ուլյանովկա (գետ)
 41. Չասովենկա (Կամենկայի վտակ)
 42. Չեմուլգա (գետ)
 43. Չիրակ Կոլ
 44. Չյորնայա (Կրասնայայի վտակ)
 45. Պեսչանկա (Յուժինկայի վտակ)
 46. Պոդլեսնայա (գետ)
 47. Պոլյանկա (Դեյմայի վտակ)
 48. Պոլևայա (Ինստուչի վտակ)
 49. Պրյամայա (Բուդարկայի վտակ)
 50. Ռագզդե
 51. Ռազլիվ (գետ, թափվում է Բալթիկ ծով)
 52. Ռազլիվնայա (Վիկայի վտակ)
 53. Ռակովկա (Ռուսկայայի վտակ)
 54. Ռեզվայա (գետ)
 55. Ռիբնայա (գետ, թափվում է Կուրշի ծոց)
 56. Ռյազանկա (Մայսկայայի վտակ)
 57. Սադովայա (Պրիմորսկայայի վտակ)
 58. Սելեցկայա (Վիկայի վտակ)
 59. Սերեբրյանկա (Ինստրուչի վտակ)
 60. Սկարդուպա (Բուդայի վտակ)
 61. Սվետլոգորկա
 62. Սվոբոդա (գետ)
 63. Ստարիցա (Մատրոսովկայի վտակ)
 64. Վիկա (Անգրապայի վտակ)
 65. Վիտուշկա
 66. Տրաստյանկա (գետ, թափվում է Բալթիկ ծով)
 67. Փոքր Մորյանկա
 68. Օլխովկա (գետ, թափվում է Բալթիկ ծով)
 69. Օկունևկա (Ուլյանովկայի վտակ)
 70. Ֆաստարգանա Դոն

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159393 խմբագրել

 1. Ամիձ Շոր
 2. Ան Յոլ
 3. Անդրեևա Ռասսոխա
 4. Անդրյուշկինա (Պեչորայի վտակ)
 5. Անդրոնովա Վիսկա
 6. Անդրոնովկա (Պեչորայի վտակ)
 7. Անիբ (Պրուպտի վտակ)
 8. Անիբ Յու
 9. Անյու
 10. Անվոյ
 11. Աֆիմյա
 12. Բադ Յոլ
 13. Բադ Յու
 14. Բադյա (Գուդիրվոժի վտակ)
 15. Բադյա (Նեմայի վտակ)
 16. Բադյա (Պոժյոգի վտակ)
 17. Բադյա (Վոչի վտակ)
 18. Բարդյաշ Բաշ
 19. Բլուդնայա (Պյոզայի վտակ)
 20. Բյոլլեմ
 21. Գորնայա (Շոկշայի վտակ)
 22. Լիստվենիչնի (Ցիլմայի վտակ)
 23. Լուն Վոժ (Կույայի վտակ)
 24. Կրասնի Տենեշ
 25. Մեծ Այ Յու
 26. Մեծ Լեզ
 27. Մեծ Կիրոկա
 28. Մեծ Մակսանկա
 29. Մեծ Նարյա
 30. Յուգ (Կիլմեզի վտակ)
 31. Նիման (գետ)
 32. Չեբալսու (Կոգասունուգի վտակ)
 33. Պորոս (Պուրլայի վտակ)
 34. Ստարորեչյե Ագելդինո
 35. Վալա (գետ)
 36. Վախմա
 37. Վարգաս (Ուխտայի վտակ)
 38. Վեզյու
 39. Վենիբ Յոլ
 40. Վեշալնայա Ռասոխա
 41. Վեպր (Մեծ Վիզինգայի վտակ)
 42. Վեսկիդ Մեսեևա Վոժ
 43. Վեսկիդ Յու
 44. Վեսկիդ Նիչավոժ
 45. Վեսկիդ Վոժ (Լյոկ Ներյազի վտակ)
 46. Վեսկիդ Վոժ (Պոսկայուի վտակ)
 47. Վետլոսյան
 48. Վեր Յու
 49. Վերե Յոլ
 50. Վերյու
 51. Վի (Նիլեչի վտակ)
 52. Օրլովկա (Սելեմջայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160250 խմբագրել

 1. Ալտուրսովա
 2. Այպա
 3. Անգորիցա
 4. Արևմտյան Եգրինկա
 5. Գին (գետ)
 6. Գիրբա (Կոս Յուի վտակ)
 7. Գիրբա (Պյոզայի վտակ)
 8. Գոլդան Երգուս
 9. Գորդիշնա (Վիլեդի վտակ)
 10. Գորելայա (Յոնտալայի վտակ)
 11. Գորելայա (Վիլեդի վտակ)
 12. Գորլովա
 13. Գորմարաս
 14. Գորնա (գետ)
 15. Գուսլյանկա (գետ)
 16. Գրիշտա Իոլ
 17. Գրուբիշկա
 18. Դեմկինա (Սյամովսկի Պոլոյի վտակ)
 19. Դիմ (Վաշկայի վտակ)
 20. Դինյոլ (Կիժմոլայի վտակ)
 21. Դոզմորկա
 22. Դոլիննայա (Ուլյանկայի վտակ)
 23. Դևյատկինա
 24. Եգիկուր
 25. Եգինկա
 26. Եգինսկի Ուխվաժ
 27. Եգվիլ
 28. Եզդրինգա
 29. Եժվալ Յու
 30. Ելյուգա (Երգայի վտակ)
 31. Ելոուշա
 32. Ելովկա (Յամսկայայի վտակ)
 33. Եկշալ
 34. Եմվաոլ
 35. Եջիդ Վա
 36. Եվ (գետ)
 37. Երգուս (Հյուսիսային Դվինայի վտակ)
 38. Երիչ (Վիմի վտակ)
 39. Երչեմա
 40. Եֆիմով (Յարենգայի վտակ)
 41. Զենովեց
 42. Զիմնի Կոնովաժ
 43. Զիմնյայա (Սոդոնգայի վտակ)
 44. Զոլոտ Իոլ
 45. Զոպոյկա
 46. Ժարովայա (Սեֆտրայի վտակ)
 47. Իպիշ
 48. Յոլա
 49. Յոլմաս
 50. Յոլովկա (Վերին Այպայի վտակ)
 51. Յոնտալա (Յուլայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162231 խմբագրել

 1. Բերյոզովիկ (գետ)
 2. Բիգ
 3. Բորսեգ
 4. Իլեմենզա (գետ)
 5. Իլինսկայա (Յոնտալայի վտակ)
 6. Իստոկ (Վաենգայի վտակ)
 7. Իրասա
 8. Մեծ Լուչ
 9. Մեծ Շիլենգա
 10. Մեծ Շոնոմա
 11. Մեծ Սվագա
 12. Մեծ Վոսիմ
 13. Մեծ Ցեմա
 14. Վաժենեց (Կուշևերայի վտակ)
 15. Վաժենեց (Նոնդուրսի վտակ)
 16. Վաժիցա (գետ)
 17. Վանասորա
 18. Վարգա (Հյուսիսային Դվինայի վտակ)
 19. Վարիոնովկա
 20. Վեզովկա
 21. Վեժա Յու (Եվայի վտակ)
 22. Վեժա Յու (Մեզենի վտակ)
 23. Վեժայու (Կոինի վտակ)
 24. Վելմորդա
 25. Վեկլիմիխա
 26. Վեն Յու
 27. Վենոկշա
 28. Վետ Յու
 29. Վերին Այպա
 30. Վերին Զապորնայա
 31. Վերին Լեբեդուխա
 32. Վերին Կելչեմա
 33. Վերին Կիր Յոլ
 34. Վերին Միգլաս
 35. Վերին Ուրդյուգա
 36. Վերին Չակուլկա
 37. Վերին Չուեգա
 38. Վերին Պադշևա
 39. Վերին Պալեգա
 40. Վերին Տոլմաչ
 41. Վերին Ցելեգա
 42. Վերշինկա (Վայմուգայի վտակ)
 43. Վիզինգա (Ստորին Պուզլայի վտակ)
 44. Վիձյուր
 45. Վիրյուգա
 46. Վյոզա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159850 խմբագրել

 1. Աջ Ռասոխա (Մեծ Չեցայի վտակ)
 2. Աջ Ռասոխա (Սուլայի վտակ)
 3. Նիմենգա (գետ, թափվում է Սպիտակ լիճ)
 4. Պիլիս
 5. Պիկիրյոլ
 6. Պիշեգա (Սուլայի վտակ)
 7. Պիչիմ (գետ)
 8. Պիտիր Յու
 9. Պիրզյան
 10. Պլելա
 11. Պյոշա
 12. Պոգրոմա
 13. Պոզյալեմ
 14. Պոժա (Մեզենի վտակ)
 15. Պոժա (Նյաֆտայի վտակ)
 16. Պոժյոգ (Վիչեգդայի ստորին վտակ)
 17. Պոժյոգ Շոր
 18. Պոժյոգ Ռոշա
 19. Պոլուդենայա (Սոյգայի վտակ)
 20. Պոյլա
 21. Պոչվիսկա
 22. Պովոժ
 23. Պուդչեգա
 24. Պուչեգա
 25. Պուսկվաժ
 26. Պուտիլիխա
 27. Պուրգալ
 28. Պուրզեմա
 29. Պուրզին
 30. Պուրիս
 31. Պուրտոմկա
 32. Պրավայա (Պոլունոչնայա Պիայի վտակ)
 33. Պրոեզժայա
 34. Ռեժա (Յումատայի վտակ)
 35. Ռիմենգա (գետ)
 36. Ռիչկա
 37. Ստորոնիցա (Լեկսայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159359 խմբագրել

 1. Բիզուվվիս
 2. Մեծ Պևկ
 3. Վիզ (գետ)
 4. Վիզա Յոլ
 5. Վիզուվվոժ
 6. Վիլ (Բիչեգդայի վտակ)
 7. Վիլ Յոլ
 8. Վիձ Յու
 9. Վիձյաս
 10. Վիձյու
 11. Վիսյոլ
 12. Վիսվոժ
 13. Վլասեյյու
 14. Վոդոպոյ Յոլ
 15. Վոզիմ
 16. Վոժայոլ (Լեմյուի վտակ)
 17. Վոիմ (Պոժյոգի վտակ)
 18. Վոիմ (Վոչի վտակ)
 19. Վոիմ Շոր
 20. Վոկտիմ
 21. Վոյ Վոժ (Բերյոզովկայի վտակ)
 22. Վոյ Վոժ (Դրեսվյանկայի վտակ)
 23. Վոյ Վոժ (Իսկավոժի վտակ)
 24. Վոյ Վոժ (Կեմիսի վտակ)
 25. Վոյ Վոժ (Կոբլայի վտակ)
 26. Վոյ Վոժ (Կոզալայուի վտակ)
 27. Վոյ Վոժ (Մեծ Արանեցի վտակ)
 28. Վոյ Վոժ (Մեծ Սոյյուի վտակ)
 29. Վոյ Վոժ (Մեծ Վյատկինայի վտակ)
 30. Վոյ Վոժ (Մեծ Վոլմայի վտակ)
 31. Վոյ Վոժ (Շերդինայի վտակ)
 32. Վոյ Վոժ (Վեժայուի վտակ)
 33. Վոյ Վոժ (Վիչեգդայի վտակ)
 34. Վոյ Վոժ (Վոլոկովկայի վտակ)
 35. Վոյ Վոժ (Վոյ Կուզոբայի վտակ)
 36. Վոյ Վոժ (Վուկտիլի վտակ)
 37. Վոյվոժ (Բեզվոլոսնայայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=161582 խմբագրել

 1. Կալիշտա
 2. Մյագդոմա
 3. Մոսեևսկայա Վիժլեց
 4. Շենգա
 5. Շետյաս
 6. Շիդրովկա (Յուգնայի վտակ)
 7. Շիդրովկա (Նոնդրուսի վտակ)
 8. Շիդրովկա (Ուսոլկայի վտակ)
 9. Շիդրովկա (Պուկշենգայի վտակ)
 10. Շիդրովկա (Վաենգայի վտակ)
 11. Շիլցևկա
 12. Ուխվաժ (Ավնյուգայի վտակ)
 13. Չելիցա (գետ)
 14. Չելմոխտա
 15. Չենյոլ
 16. Չեպյու
 17. Չետվերտ Վիսկա
 18. Չերնոկուրկա
 19. Չերվոզերկա
 20. Չուլաս
 21. Չուպիր
 22. Չուրում
 23. Տյալովա
 24. Տուզ (Ինզերի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=179410 խմբագրել

 1. Անգարական (Վերին Անգարայի վտակ)
 2. Բեզիմյաննայա (Անգարականի վտակ)
 3. Բոլշայա (գետ, թափվում է Բայկալ)
 4. Դիկի (Անգարականի վտակ)
 5. Եզովկա
 6. Իտիկիտ (Անգարականի վտակ)
 7. Իրինդա
 8. Կաբանյա (գետ, թափվում է Բայկալ)
 9. Կիկա (գետ)
 10. Կովոկտա (Անգարականի վտակ)
 11. Կուդալդի
 12. Կուրկավկա
 13. Նալիմովկա (գետ, թափվում է Բայկալ)
 14. Չերեմշանկա (գետ, թափվում է Բայկալ)
 15. Պյանայա (Սելենգայի վտակ)
 16. Ռել (գետ)
 17. Սոսնովկա (գետ, թափվում է Բայկալ)
 18. Տալանչիխա
 19. Տալովկա (Սելենգայի վտակ)
 20. Տարկուլիկ
 21. Տոմպուդա
 22. Տոյմիգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=175936 խմբագրել

 1. Ակբուլակ (Կոքսայի վտակ)
 2. Բլեդվեժ (գետ)
 3. Բրուսենկա
 4. Լապաչ (գետ)
 5. Լիխտոշ
 6. Լոստա
 7. Լուխոտ
 8. Կուչմա (գետ)
 9. Մեծ Պուչկաս
 10. Մեծ Սիվեժ
 11. Յախրենգա (Սիտի վտակ)
 12. Յանգոսորկա
 13. Յավենգա
 14. Շիտրոբա
 15. Շոգրաշ
 16. Չյոբսարա (գետ)
 17. Պուդեգա (գետ)
 18. Պուդեժկա
 19. Սեդլովկա
 20. Սինդոշ (գետ)
 21. Վոժեմկա (Սելմենգայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=182499 խմբագրել

 1. Բարալ
 2. Բելայա Պլիտա
 3. Բելենկայա (Օսկոլի վտակ)
 4. Բիշագաչ
 5. Բուզատ (Տյոտերի վտակ)
 6. Ելանիշ (գետ)
 7. Զիլդյար
 8. Լեմազի (գետ)
 9. Կազիյազ
 10. Կալմաշկա (Դյոմայի վտակ)
 11. Կուրմանայ
 12. Մեծ Յուշատիր
 13. Մրյագուշլյա
 14. Շիգա (գետ)
 15. Շիդա (Սելեուկի վտակ)
 16. Ուլուելգա (գետ)
 17. Սատիևկա
 18. Սարբայ (Ույազիի վտակ)
 19. Տյուլյուկ (Յուրզանի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159646 խմբագրել

 1. Նիլոժկա
 2. Նիրզինգա
 3. Նիրվոժա
 4. Նյուբա (Վիչենգդայի վտակ)
 5. Նյուգմաս
 6. Նյուխմիժ
 7. Նյումա
 8. Նյունմիժ
 9. Նյուշ
 10. Նյուվ Յու (Պուչկոմայի վտակ)
 11. Նոբա
 12. Նոզա
 13. Նոզիցա
 14. Նոնբուր
 15. Նոտես
 16. Նոր Յու
 17. Նորենգա (Կալաժմայի վտակ)
 18. Նորենգա (Մեխրենգայի վտակ)
 19. Ստորին Լեբեդուխա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160323 խմբագրել

 1. Եգա (Կալաժմայի վտակ)
 2. Զապադնայա (Ռոչունգայի վտակ)
 3. Զոլոտցա (Կովայի վտակ)
 4. Զուբաչ
 5. Ժերդ (Մեզենի վտակ)
 6. Իգ
 7. Իզվոժ
 8. Իժոժկա
 9. Իլյա Շոր
 10. Իձաս Յու
 11. Իձյասյու
 12. Իրելյա
 13. Մեծ Իյա
 14. Մեծ Կյամա (գետ)
 15. Մեծ Մադմաս
 16. Մեծ Նյուխմիշ
 17. Մեծ Պալենգա
 18. Մեծ Օյվոժ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160020 խմբագրել

 1. Լեդնյա
 2. Կերվաժ
 3. Կուշևերա
 4. Մոսեևսկայա Պալուգա
 5. Նեկրասով Վեսկիդ
 6. Նիլիձ
 7. Նիկոլսկայա (Ուֆտյուգայի վտակ)
 8. Պադշևա
 9. Ստորին Ուրդյուգա
 10. Ստորին Պելդուս
 11. Ստորին Պիցա
 12. Փոքր Կորյաժեմկա
 13. Օբորզա
 14. Օյ Կեր Յու
 15. Օյ Մադմաս
 16. Օյ Սուբաս
 17. Օշկաոժ
 18. Օչեյա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187257 խմբագրել

 1. Ալեուն
 2. Բիստրայա Բիրյուկսա
 3. Բիստրուխա (Կատունի վտակ)
 4. Բորովլյանկա (Կասմալայի վտակ)
 5. Բորովուշկա (Բելայայի վտակ)
 6. Բուլուխտա (գետ)
 7. Բուրատի
 8. Բրյուշիխա
 9. Գարնովկա
 10. Եֆրեմիխա
 11. Իզիրակ
 12. Ուշպա
 13. Վաժենկա (Մուրզինկայի վտակ)
 14. Վալեյկա
 15. Վերին Սուզուն
 16. Վերին Տաուրաչեկ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187713 խմբագրել

 1. Դեգաինա
 2. Ելբանիխա
 3. Զամարայկա (Օրդայի վտակ)
 4. Զայչիխա (Բերդի վտակ)
 5. Զայչիխա (Կատունի վտակ)
 6. Զելյոնկա (Կատունի վտակ)
 7. Զեմլյանկա (Մարալիխայի վտակ)
 8. Լուկովա
 9. Կաամգա
 10. Կալմանկա (Չարիշի վտակ)
 11. Մոխովուշկա
 12. Մոկրուշկա
 13. Մուգուտա
 14. Մունայ (գետ)
 15. Մուտա (Անույի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162388 խմբագրել

 1. Վիբոր (գետ)
 2. Վիեմա
 3. Վիժլեց
 4. Վիկոմշա
 5. Վիրիժկա
 6. Վոդլինա
 7. Վոժալ
 8. Վոժդորոմկա
 9. Վոժեմկա (Վիչեգդայի վտակ)
 10. Վոլխոլա
 11. Վոլչանիցա
 12. Վոյա (Տյոգրայի վտակ)
 13. Վոյվատ
 14. Վորկա
 15. Վուլիձ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=161663 խմբագրել

 1. Միջին Կիսեմա
 2. Միջին Պոպյուգա
 3. Սմերդյա
 4. Սոլոնիխա (Ուշաժի վտակ)
 5. Սոլոսորա
 6. Սոպ Յու (Սոպ Յուի վտակ)
 7. Սորգա (Յոնտալայի վտակ)
 8. Սորգել
 9. Սորդ Յոլ
 10. Սորդ Յու
 11. Սուբաչ (Մեծ Լոպտյուգայի վտակ)
 12. Սուբաս (Ուսի վտակ)
 13. Ստարայա (Վիչերգայի վտակ)
 14. Ստարայա Կիմժա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=184191 խմբագրել

 1. Ագեևկա (գետ)
 2. Բադյա (Կոբրայի վտակ)
 3. Բեբեխա
 4. Իչատկա
 5. Լոչեգ
 6. Կլյուշա
 7. Կրեմնյանկա
 8. Մեծ Բելայա (Կոբրայի վտակ)
 9. Միջին Զիմնյայա
 10. Սերդիկ
 11. Վոբլովիցա
 12. Վոլմիսնայա
 13. Փոքր Տալաժանկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187340 խմբագրել

 1. Դելդսուգաշ
 2. Ելե (Ույմենի վտակ)
 3. Ելե (Պիժայի վտակ)
 4. Ելցովկա (Կալմանկայի վտակ)
 5. Եմուրլա
 6. Ենգոժոկ
 7. Ետուգոլ
 8. Կաերլիկ
 9. Կազանիգիր
 10. Վերին Ինեգեն
 11. Վերին Կոտանդա
 12. Վերին Կուլադա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162509 խմբագրել

 1. Խաբարովկա (Կուրյայի վտակ)
 2. Խետեյա
 3. Խլոպին (Ուխտանգայի վտակ)
 4. Խոբոտնայա
 5. Խուդոյ Զուբաչ
 6. Ուխվաժ (Պինգիշայի վտակ)
 7. Ուխվաժ (Տյոդայի վտակ)
 8. Ուխտանգա
 9. Ուսով Յու
 10. Ֆիլիմոնովկա (Վիգի վտակ)
 11. Ֆոմինա (Լյաբլայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158899 խմբագրել

 1. Կուլիմյոլ
 2. Մեծ Յուվաժելգա
 3. Մեծ Սարգայա (Բելայայի վտակ)
 4. Մեծ Սեդյու
 5. Մեծ Սիլավոժ
 6. Մեծ Սիմբեյ
 7. Մեծ Սևաժ
 8. Մեծ Սևել
 9. Մեծ Տոման
 10. Սելիտկան
 11. Վարգեյսկայա Վիսկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158784 խմբագրել

 1. Մեծ Բրուսենկա
 2. Շոխտա
 3. Ուսկալա
 4. Ուրուս (Աջ Սուչենգայի վտակ)
 5. Ուֆտյուգա (Սուխոնայի վտակ)
 6. Չերյոմուշկա (Կոնդասի վտակ)
 7. Սոդոմնայա
 8. Սվետիցա (Գորոդիշնայի վտակ)
 9. Տոմաշկա (գետ)
 10. Տրավյանուշկա
 11. Փոքր Գրեմյաչայա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=183799 խմբագրել

 1. Իշետկա
 2. Կայդոլո
 3. Կիրչանկա
 4. Մեծ Սիտմա
 5. Նոլյա (Վոյայի վտակ)
 6. Շերբակ (Իշետկայի վտակ)
 7. Պրյամիկ
 8. Սարդան (Լուդյանայի վտակ)
 9. Փոքր Բելայա (Վյատկայի վտակ)
 10. Փոքր Սիտմա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162261 խմբագրել

 1. Մեծ Կասֆորա
 2. Մեծ Կեսլոմա
 3. Մեծ Կիրոկսա
 4. Մեծ Կոմիս
 5. Մեծ Կոմշա
 6. Մեծ Կոնոկսա
 7. Մեծ Կորյաժեմկա
 8. Մեծ Կուզվել
 9. Մեծ Կվախտյուգա
 10. Մեծ Վիզենգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=186708 խմբագրել

 1. Ասսել
 2. Ավաշլա
 3. Բիրմասբաշ
 4. Կուսագազի
 5. Մանայլի
 6. Մյատկիսյա (Ավաշլայի վտակ)
 7. Նարկա
 8. Նուկատ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=165223 խմբագրել

 1. Բերդիշ (Ունյայի վտակ)
 2. Բերեզովսկայա Ռասսոխա
 3. Բոդյայոլ
 4. Բոլոտնի (Բերյոզովկայի վտակ)
 5. Բոլվան Յու
 6. Մեծ Անդյուգա
 7. Մեծ Արանեց
 8. Վադմա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=161671 խմբագրել

 1. Բրուսովիցա
 2. Մեծ Տոմբաշ
 3. Վադյուվոժ
 4. Վայմիշ
 5. Վանևաժ
 6. Վասինա (գետ)
 7. Վարմեր
 8. Վեժայ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=188710 խմբագրել

 1. Դրաժնի Տայլի
 2. Երմաչիխա (գետ)
 3. Ժուրավլիխա (Ժիլիխայի վտակ)
 4. Ժուրավլիխա (Պովալիխայի վտակ)
 5. Իստոկ (Չարիշի վտակ)
 6. Կազանդա
 7. Կապչալ
 8. Վերին Էտոգոլ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160296 խմբագրել

 1. Լյաբլա
 2. Մադմաս (Յարենգայի վտակ)
 3. Մադմաս (Ուսի վտակ)
 4. Մադմաս (Վեժա Յուի վտակ)
 5. Մալայա (Կոդիմայի վտակ)
 6. Փոքր Այպա
 7. Փոքր Ենդա
 8. Փոքր Վատսա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=283719 խմբագրել

 1. Կայում (գետ)
 2. Կույուլ (գետ)
 3. Պախաչա
 4. Պակլավայամ
 5. Պարեն (գետ)
 6. Պերվայա (գետ, թափվում է Օխոտի ծով)
 7. Պերվայա (գետ, թափվում Կամչատկայի ծոց)
 8. Օստրովնայա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=164892 խմբագրել

 1. Վեժավոժ
 2. Վերին Դալյոլ
 3. Վերին Կոմմունա
 4. Վերին Նալդեգ
 5. Վերին Վատյոլ
 6. Վերին Վոյ Վոժ
 7. Վերին Օդես
 8. Վերին Օմրա (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158757 խմբագրել

 1. Աջ Սուչենգա
 2. Բորովիցա (Կուբենայի վտակ)
 3. Հեռավոր Վոտչիցա
 4. Շոմոկսա
 5. Չյորնայա (Յոմբայի վտակ)
 6. Վերին Պեչենգա
 7. Վոտչիցա (Յոմբայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=182336 խմբագրել

 1. Բաչևկա
 2. Իրտյուբյակ (Բելայայի վտակ)
 3. Յուրիկ (Կլյազմայի վտակ)
 4. Նյունգա
 5. Ռասսոլովկա
 6. Ռոկշա (գետ)
 7. Վեժբոլովկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158835 խմբագրել

 1. Լուժենգա (գետ)
 2. Յոմբա
 3. Շարդենգա
 4. Սիտ (Կուբենայի վտակ)
 5. Ստրելնա (Սուխոնայի վտակ)
 6. Վայկալիցա
 7. Վերին Յոնգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=189210 խմբագրել

 1. Կոյանդալ
 2. Կոուրա
 3. Կոչուրա
 4. Մաստակոլ
 5. Մունդիբաշ (գետ)
 6. Մունժա
 7. Պուրլա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160108 խմբագրել

 1. Մանևա
 2. Մարկովա (Ուշաժի վտակ)
 3. Մեդյանկա (Լոֆտուրայի վտակ)
 4. Միչայու (Չիսվայի վտակ)
 5. Մորժեգորսկայա Կամենկա
 6. Փոքր Շենգա (Կալիսարայի վտակ)
 7. Փոքր Շենգա (Հյուսիսային Դվինայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=164789 խմբագրել

 1. Մեծ Բորովկա (գետ)
 2. Մեծ Դուբրովկա (գետ)
 3. Մեծ Դրևյատնիցա
 4. Մեծ Եմել
 5. Մեծ Զագադայ
 6. Մեծ Իրիչ
 7. Մեծ Կաչպոմոլյոլ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160094 խմբագրել

 1. Աբրամիխա (գետ)
 2. Իստոկ (գետ, թափվում է Բայկալ)
 3. Մեծ Զելենովսկայա
 4. Մեծ Կուլտուշնայա
 5. Պոչա (գետ, թափվում է Սվինոյե լիճ)
 6. Ռավեժ (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=172410 խմբագրել

 1. Բաշչելակ
 2. Բարսուչիխա (Բերդի վտակ)
 3. Բարսուչիխա (Կասմալայի վտակ)
 4. Բեզիմյանի (Սիտովկայի վտակ)
 5. Բեզրոդիխա (գետ)
 6. Գրյազնուշկա (Ուլկայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=164798 խմբագրել

 1. Բիստրուխա (Ներիցայի վտակ)
 2. Բուր Կեմ (Իժմայի վտակ)
 3. Բուր Յոլ (Դենիսովկայի վտակ)
 4. Բրյուշիննայա
 5. Մեծ Շայտանովկա
 6. Վերտնայա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=164807 խմբագրել

 1. Բոնգանյոլ
 2. Բորիս Յոլ
 3. Բորովիխա (գետ)
 4. Բորովոյ (Ներիցայի վտակ)
 5. Մեծ Խոզյա
 6. Մեծ Սոպլյաս

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159641 խմբագրել

 1. Դունդուկ
 2. Կանա (Բելայայի վտակ)
 3. Յազել (գետ)
 4. Սյուրյունզյակ
 5. Սուխոյաժ
 6. Սուրան (Ինզերի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=176127 խմբագրել

 1. Շիրենսկի Պիշուգ
 2. Պիզմաս (Վոչայի վտակ)
 3. Պոնիկշոնոկ
 4. Պրուդովկա (Ռասպլավնայայի վտակ)
 5. Տոմժենգա
 6. Տովա (Լունդոնգայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162696 խմբագրել

 1. Պիլ Յու (Մեծ Լոպտյուգայի վտակ)
 2. Ռակուլկա
 3. Ռակուսորա
 4. Ռասոխա Չեցի
 5. Ռասոխա Օնա
 6. Ռատվաժ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159744 խմբագրել

 1. Տոբիս (Իոսերի վտակ)
 2. Տուլգաս (Հյուսիսային Դվինայի վտակ)
 3. Տունդիյկա
 4. Տուրաս
 5. Տուրովեց (գետ)
 6. Տրյասենիցա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187682 խմբագրել

 1. Ալգաիր (գետ)
 2. Ամուրկա (գետ)
 3. Այգուլակ (գետ)
 4. Այլագուշ (գետ)
 5. Այչենոկ (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159253 խմբագրել

 1. Բոչկա (գետ)
 2. Բորովոյ Նիդիբեց
 3. Բուր Յոլ (Վիշերայի վտակ)
 4. Մեծ Ուլզի
 5. Մեծ Չերնամ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=177953 խմբագրել

 1. Զագզա
 2. Լյուտայա (Ռեսսետայի վտակ)
 3. Ռեսսետա
 4. Ռեսսետիչկա
 5. Ցոն

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187709 խմբագրել

 1. Իշա (գետ)
 2. Կատալ (Ժասատերի վտակ)
 3. Կարա-Սու (Չույայի վտակ)
 4. Կյարասա
 5. Մոլչանիխա (Բերյոզովկայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=184136 խմբագրել

 1. Լենևկա (Վյատկայի վտակ)
 2. Կամեննայա (Բելայայի վտակ)
 3. Կուրմա (Լումպունի վտակ)
 4. Մելյուկովա
 5. Չերկասովկա (Բիստրիցայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162941 խմբագրել

 1. Մենդյուգա
 2. Մուդյուգա (Օնեգայի վտակ)
 3. Մուձ Յու
 4. Մունդյուգա
 5. Ստորին Զապորնայա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160303 խմբագրել

 1. Աստվաժ
 2. Բակովսկայա Պալուգա
 3. Մեծ Վատսա
 4. Մեծ Վարգուլ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=183135 խմբագրել

 1. Բասու (գետ)
 2. Իկ (Այի վտակ)
 3. Կատայկա (Տյուլյանի վտակ)
 4. Մասկարա (Ուֆայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=167914 խմբագրել

 1. Բարովոյ (Տոբիշի վտակ)
 2. Կիձրաս Շոր
 3. Մեծ Յազովեց
 4. Մեծ Սարիշլա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158610 խմբագրել

 1. Բիլինա (Մոլոմայի վտակ)
 2. Շիչենգա (Սյամժենայի վտակ)
 3. Վեենկա
 4. Տաֆտա (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162943 խմբագրել

 1. Լետնյայա (Կիմժայի վտակ)
 2. Կրուտայա (Սեմայի վտակ)
 3. Փոքր Մադմաս
 4. Փոքր Ցեմա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=171581 խմբագրել

 1. Խալան (գետ)
 2. Յար Բորովկով
 3. Յար Խոլկի
 4. Օբելնա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=171880 խմբագրել

 1. Խարա Սալա
 2. Կոշարսկայա
 3. Մեծ Մերգեն
 4. Սուխոյ Սալ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187880 խմբագրել

 1. Կադ (գետ, թափվում է Սպիտակ լիճ)
 2. Չուլչա
 3. Պոսպելիխա (գետ)
 4. Վիյա (Պինեգայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=183862 խմբագրել

 1. Մասլենայա
 2. Միտեց
 3. Նարոգովկա
 4. Փոքր Սորդուկ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=183153 խմբագրել

 1. Շալտիկ
 2. Շամենկա
 3. Շարամա
 4. Չակմագուշ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=176216 խմբագրել

 1. Շումիլիխա (գետ, թափվում է Բայկալ)
 2. Սիվոզա (Կուզայի վտակ)
 3. Վոխտոմա (Յուզայի վտակ)
 4. Տյուտեշ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=175726 խմբագրել

 1. Պաժիյա
 2. Պեշմա
 3. Ռունաս
 4. Սեգժա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=208915 խմբագրել

 1. Բաբխա (գետ)
 2. Բուգուլդեյկա (գետ)
 3. Մեծ Շումիխա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=164951 խմբագրել

 1. Բելովեյվիս
 2. Զալազարևկա
 3. Մեծ Կոդաչ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=186681 խմբագրել

 1. Բուժան (Կասմարկայի վտակ)
 2. Կուրուիլ
 3. Մեծ Ազակլա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160079 խմբագրել

 1. Գայնի (Դյոմայի վտակ)
 2. Յամսկայա (Լիմենդայի վտակ)
 3. Յարա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=171558 խմբագրել

 1. Գերասիմ (Օսկոլի վտակ)
 2. Գոստյանկա
 3. Սաժնովսկի Դոնեց

http://textual.ru/gvr/index.php?card=175236 խմբագրել

 1. Գիլբիրի
 2. Կոլպցա
 3. Օրոնգոյ (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=171169 խմբագրել

 1. Գրյազնայա (գետ, թափվում է Բարմանցակ)
 2. Ժուրավկա ձորակի գետ
 3. Կլենովի ձորակի գետ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=176114 խմբագրել

 1. Եվխովեց
 2. Զապրուդիցա
 3. Կիմժա (Վոտչայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=171535 խմբագրել

 1. Երիկ (Լիպովի Դոնեցի վտակ)
 2. Լոզովայա (Այդարի վտակ)
 3. Կոտյոլ (Օսկոլի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=161721 խմբագրել

 1. Էբլյանզի Յու
 2. Շունուշերա
 3. Շուրովկա (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=188229 խմբագրել

 1. Ժուրավլիխա (Չարիշի վտակ)
 2. Սոլովիխա (Անույի վտակ)
 3. Ստուդյոնի (Իստոկի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159779 խմբագրել

 1. Իզբնայա (գետ)
 2. Իզյաս Յու
 3. Մեծ Պիյա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159761 խմբագրել

 1. Լայա (Հյուսիսային Դվինայի վտակ)
 2. Լեսնայա (Շիրշայի վտակ)
 3. Օրսյու

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158705 խմբագրել

 1. Լեջա (Լեդենգայի վտակ)
 2. Կեմա (գետ, թափվում է Սպիտակ լիճ)
 3. Կովժա (գետ, թափվում է Սպիտակ լիճ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=168074 խմբագրել

 1. Լիստվենիչնայա (Շապկինայի վտակ)
 2. Սավիխա (Կամիշենկայի վտակ)
 3. Ստորին Ռասոխա (Պեսչանկայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=189390 խմբագրել

 1. Կալզագայ
 2. Մեծ Զմեինկա
 3. Սմոտրիկ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=178262 խմբագրել

 1. Կատագոշա
 2. Սորոչկա (Վիտեբետի վտակ)
 3. Վիրկա (Օկայի ստորին վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=151292 խմբագրել

 1. Կելյայ
 2. Մաշոզերկա
 3. Մեծ Ուսպես

http://textual.ru/gvr/index.php?card=153639 խմբագրել

 1. Մանունոյա (Վոյդոմայի վտակ)
 2. Ուրվանգիյոկի
 3. Սուկոզերկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=180258 խմբագրել

 1. Մարոմիցա
 2. Ուչ
 3. Պեսկովկա (Կոբրայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=164741 խմբագրել

 1. Մեծ Գորևկա
 2. Մեծ Դվոյնիկ
 3. Մեծ Տուդովյա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162795 խմբագրել

 1. Նիրոմկա
 2. Պալուգա (Մեզենի վտակ)
 3. Ստորին Չակուլկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=151196 խմբագրել

 1. Շոմիցա (Վոլոգդայի վտակ)
 2. Պորոզովիցա
 3. Վոդլիցա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162526 խմբագրել

 1. Ռատբա
 2. Տիլա Յոլ
 3. Տուրուն Անձի

http://textual.ru/gvr/index.php?card=173751 խմբագրել

 1. Ալատլյար
 2. Արցալինեխ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=150838 խմբագրել

 1. Ասումայոկի
 2. Շոշտա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=279782 խմբագրել

 1. Բերյոզովայա (գետ, թափվում է Կրոնոցկի ծոց)
 2. Շումնայա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=173317 խմբագրել

 1. Բուլունգու Սու
 2. Վերին Շեկեր

http://textual.ru/gvr/index.php?card=151193 խմբագրել

 1. Բուչնուխա
 2. Սամինա (Անդոմայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=170333 խմբագրել

 1. Բուրավլ
 2. Կարաչան

http://textual.ru/gvr/index.php?card=171134 խմբագրել

 1. Բուրլուկ (գետ)
 2. Վեսելևկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=184286 խմբագրել

 1. Գարիվեյ
 2. Ռույա (Յարանի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=172528 խմբագրել

 1. Գլուբոկի Յար (գետ)
 2. Սեժե (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=176586 խմբագրել

 1. Գրյազնովկա (Պաոզերի վտակ)
 2. Պիժանկա (Օշլայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=179539 խմբագրել

 1. Դանիլովկա (Ուխտոմայի վտակ)
 2. Կուրոմզա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=172557 խմբագրել

 1. Դիշ (Պսեկուպսի վտակ)
 2. Պսեկաբե

http://textual.ru/gvr/index.php?card=184414 խմբագրել

 1. Դուբյանա
 2. Կիչմինկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=173354 խմբագրել

 1. Ժորոնկա
 2. Մերեջի

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158666 խմբագրել

 1. Իլսեմա
 2. Կետլա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=176380 խմբագրել

 1. Ինգար
 2. Ուրգոլ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162392 խմբագրել

 1. Իվակշա (գետ)
 2. Յորտոմա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=167720 խմբագրել

 1. Լավրովա (Ուֆտյուգայի վտակ)
 2. Կուզնեչիխա (Կոսմայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=182397 խմբագրել

 1. Լեմեզա (գետ)
 2. Ռևետ (Փոքր Ինզերի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160257 խմբագրել

 1. Լետնյայա (Սոդոնգայի վտակ)
 2. Լետնյայա (Տոպսայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160348 խմբագրել

 1. Լետնյայա (Տյոդայի վտակ)
 2. Լիստվենիչնայա (Պյոզայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158029 խմբագրել

 1. Լյավլյա
 2. Լուխտոնգա (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159891 խմբագրել

 1. Լունդյուգա
 2. Լուպովա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=151297 խմբագրել

 1. Խայգարի (Վաժինկայի վտակ)
 2. Պեչենյարա (Նյարայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=172417 խմբագրել

 1. Կաբանեց (գետ)
 2. Կալմիժ (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=156412 խմբագրել

 1. Կերկեշ
 2. Նորվա (Կեմի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159861 խմբագրել

 1. Կիզեմա (գետ)
 2. Կիրեշկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=178365 խմբագրել

 1. Կլյուտոմա (Սերյոնայի վտակ)
 2. Կորիժա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=171292 խմբագրել

 1. Կնյաժնայա
 2. Կոսարկա (Խոպյորի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=175724 խմբագրել

 1. Կոշտա (գետ)
 2. Պիշկովկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162287 խմբագրել

 1. Կոչ (Մեզենի վտակ)
 2. Կումբիշ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158132 խմբագրել

 1. Կումժա (Վոնդոժի վտակ)
 2. Մոլյուկ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=178901 խմբագրել

 1. Հարավային Բիրական
 2. Չարմուս

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162539 խմբագրել

 1. Հյուսիսային Յոժուգա
 2. Հյուսիսային Վաշկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=157909 խմբագրել

 1. Մալոշույկա (գետ)
 2. Մեխրենգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160125 խմբագրել

 1. Մարմաշ
 2. Ներչուգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=189596 խմբագրել

 1. Մեծ Մոզժուխա
 2. Ուզունցա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159473 խմբագրել

 1. Մեծ Շեժիմ
 2. Մեծ Սիզ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=165258 խմբագրել

 1. Մեծ Սոյու
 2. Մեծ Ստարիկովկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=179559 խմբագրել

 1. Մորոզիմո
 2. Վանչուգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160026 խմբագրել

 1. Նեստվեժ
 2. Ստորին Վոչես

http://textual.ru/gvr/index.php?card=173753 խմբագրել

 1. Ներչուգան
 2. Ջոախոր

http://textual.ru/gvr/index.php?card=176101 խմբագրել

 1. Շաբարտույ (գետ)
 2. Պանկովկա (գետ, թափվում է Բայկալ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=186492 խմբագրել

 1. Շադիգայ
 2. Շալտինկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=161614 խմբագրել

 1. Շանի
 2. Սամոեդկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158101 խմբագրել

 1. Շապշա (Վոնդոժի վտակ)
 2. Պուխմանգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=164902 խմբագրել

 1. Շերյոլ
 2. Շիմուր

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160105 խմբագրել

 1. Շիչուգա
 2. Սյոմրաս

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159771 խմբագրել

 1. Շիրվեյ
 2. Շվան Յոլ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159136 խմբագրել

 1. Շոժիմ Յու
 2. Շույգա Վոժա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=161531 խմբագրել

 1. Շուգոր (Վիմի վտակ)
 2. Շուվաս

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160001 խմբագրել

 1. Շուլեգա
 2. Սալոզերկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=171564 խմբագրել

 1. Ուրաևա
 2. Չուֆիչկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159976 խմբագրել

 1. Չակուլա
 2. Չաշևկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=161534 խմբագրել

 1. Պալա (Չիդվիյայի վտակ)
 2. Օսյուկովա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160144 խմբագրել

 1. Պալենգա (Հյուսիսային Դվինայի վտակ)
 2. Պալենգա (Պինեգայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=179450 խմբագրել

 1. Պանիկա (Սավալայի վտակ)
 2. Սոմշա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=178287 խմբագրել

 1. Պերեդուտ
 2. Օդրոնկա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=189417 խմբագրել

 1. Պերեսկոկնա
 2. Պիկանիխա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=279747 խմբագրել

 1. Պոլոգի (գետ)
 2. Պոպերեչնի (Շապինայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158551 խմբագրել

 1. Պոչկա (Լեժայի վտակ)
 2. Պուխիտ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=279212 խմբագրել

 1. Պրավայա
 2. Պրավավի Կիրգանիկ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159971 խմբագրել

 1. Ռադբեժ
 2. Ռակա Վոժ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=171062 խմբագրել

 1. Ռաստերյաևկա
 2. Սուխայա Լաստա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=178163 խմբագրել

 1. Ռեմեժ
 2. Տիմոնովկա (գետ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=188313 խմբագրել

 1. Սարի-Չումիշ (գետ)
 2. Փոքր Իշա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160213 խմբագրել

 1. Սոդոնգա
 2. Սոյգա (Հյուսիսային Դվինայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=158783 խմբագրել

 1. Սուլոնգա (Ուֆտյուգայի վտակ)
 2. Տիխմանգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=161702 խմբագրել

 1. Սվետլիկ
 2. Սվետլուգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=168162 խմբագրել

 1. Վադյավոժ
 2. Վաույլովա Յագա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160386 խմբագրել

 1. Վալտի
 2. Վեժոգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=159823 խմբագրել

 1. Վոժեր
 2. Վոժյոլ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187251 խմբագրել

 1. Տանդոշկա
 2. Տարխատա (Չույայի վտակ)

http://textual.ru/gvr/index.php?card=160334 խմբագրել

 1. Տելպովկա
 2. Տիլգյաևսկայա Ռոչուգա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=187247 խմբագրել

 1. Տիխայա Բիրյուկսա
 2. Տոուզակ

http://textual.ru/gvr/index.php?card=161701 խմբագրել

 1. Տյոգրա
 2. Տյոդա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=157144 խմբագրել

 1. Փոքր Մյագրեկա
 2. Փոքր Պիվսյանյու

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162508 խմբագրել

 1. Օլմա (Կուլոյի վտակ)
 2. Օվյա

http://textual.ru/gvr/index.php?card=162405 խմբագրել

 1. Օխտոմա (Պինեգայի վտակ)
 2. Օչեմա