Dcmag r.gif


«Մագնիսաստատիկա», դասական էլեկտրադինամիկայի մի բաժին է, որը ուսումնասիրում է ուղղակի հոսանքների փոխազդեցությունը նրանց կողմից ստեղծված հաստատուն ​​մագնիսական դաշտի միջոցով: Մագնիսաստատիկայի կամ Մագնիսաստատիկայի մոտեցման դեպքում մենք հասկանում ենք այդ պայմանների կատարումը (հոսանքների և դաշտերի կայունությունը կամ դրանց դանդաղ տատանումները ժամանակի ընթացքում) այնպես որ հնարավոր է օգտագործել Մագնիսաստատիկայի հավասարումները որպես գործնականորեն ճշգրիտ: Մագնիսաստատիկան, էլեկտրոստատիկայի հետ միասին, ներկայացնում է դասական էլեկտրադինամիկայի հատուկ բաժին:

Հիմնական հավասարումներԽմբագրել

Մագնիսաստատիկայի բոլոր հիմնական հավասարումները գծային են:

  • Սուպերդիրքի սկզբունքը մագնիսաստատիկայի համար ձևակերպվում է հետևյալ կերպ՝մի քանի հոսանքներով ստեղծված մագնիսական դաշտն այն դաշտերի վեկտորական գումարն է, որը ստեղծվում է առանձին-առանձին` այդ հոսանքներից յուրաքանչյուրի կողմից:

Այս սկզբունքը հավասարապես օգտագործվում է մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի համար և օգտագործվում է հաշվարկներում: Սա հատկապես ակնհայտ է և անմիջական, երբ հաշվարկվում է Բիո-Սավարի օրենքը: Մագնիսաստատիկայում օգտագործվող հիմնական հավասարումները՝

  • Բիո-Սավարա-Լապլաս-ի օրենքը-ստեղծվել է 1820թ.-ին Բիո-ի և Սավարա-ի կողմից և վերջում ընդհանուր խմբագրվել Լապլասի կողմից:

Բիո-Սավարա-Լապլաս-ի օրենքը համարվում է մագնիսաստատիկայի հիմնական օրենքը:

  • Մագնիսական դաշտի շրջանառության թեորեմ

Դիֆերենցիալ ձեւով

  • Լորենցի ուժի արտահայտությունը (ուժը, որի հետ մագնիսական դաշտը գործում է շարժվող լարված մասնիկի վրա)
  • Ամպերի ուժի արտահայտությունը (ուժը, որով հոսանքի աղբյուրի վրա ազդում է մագնիսական դաշտը)

Մագնիսական դաշտի լարվածությունը հավասար է ՝