Մագիստրոս

գիտական ​​աստիճան, որակավորում (որոշ երկրներում՝ գիտական ​​աստիճան), որը ուսանողը ձեռք է բերել մագիստրոսական ծրագիրն ավարտելուց հետո

Մագիստրոս (լատ. magister-պետ, ուսուցիչ), ակադեմիական երկրորդ աստիճան, որ շնորհվում է ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և բարձրագույն կրթության անգլո-ամերիկյան համակարգ ունեցող երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Միջին դարերում մագիստրոսի աստիճան շնորհվում էր «յոթ ազատ արվեստներ» դասավանդողներին, հետագայում՝ համալսարանների փիլիսոփայական ֆակուլտետների շրջանավարտներին, իսկ XIX դ. փոխարինվում է փիլիսոփայության դոկտորի աստիճանով։ Մինչ հեղափոխական Ռուսաստանում մագիստրոսի աստիճան շնորհվում էր համալսարանների բոլոր ֆակուլտետներում (բացի բժշկականից), և այն ստացող անձինք իրավունք ունեին ղեկավարելու ամբիոն։ Մագիստրոսի աստիճան շնորհվում էր համալսարանն ավարտելուց հետո տվյալ գիտության ճյուղից բանավոր քննություն հանձնող և հրապարակայնորեն դիսերտացիա պաշտպանող անձանց։ Աչքի ընկնող մագիստրոսական դիսերտացիայի համար շնորհվում էր դոկտորի աստիճան։ Բարձրագույն կրթության, ինչպես նաև գիտական կոչումների և աստիճանների խորհրդային համակարգում մագիստրոսի աստիճան չկա։ Արտասահմանում շնորհվում է համալսարան կամ դրան համարժեք ուսումնական հաստատություն ավարտած անձանց, որոնք 1-2 տարի լրացուցիչ դասընթացներ են անցնում և հատուկ քննություն հանձնելով՝ պաշտպանում ատենախոսություն։ Իրավաբանական և բժշկական մասնագիտությունների գծով մագիստրոսի աստիճանի փոխարեն շնորհվում է իրավունքի կամ բժշկության դոկտորի աստիճան։ Մագիստրոսի աստիճան ստացողի որակավորումը մոտավորապես համարժեք է խորհրդային բուհերի (5-ամյա ուսուցմամբ) դիպլոմային աշխատանք (նախագիծ) պաշտպանած շրջանավարտների ստացած որակավորմանը։