Օգտվելով երկակիության սկզբունքից և հայելային պատկերման մեթոդից որոշվել են տարրական ճեղքերի ուղղվածության դիագրամաները։ Այս կերպ ձևավորվեց լարվածության բաշխման օրենքը վերջնական երկարության երկկողմանի ճեղքում։ Նաև ապացուցվեց որ ռջեզոնանսային ճեղքերի դեպքում այս բաշխումը կախված չէ մագնիսկանա ուժի գրգռող բաշխման օրենքից։ Պրակտիկայում մակերեսները որոնց վրա տեղդրվեւմ են ճեղքային անտենաները սահմանափակ են և ոչ ճիշտ ֆորմայի։ Հենց դրա համար էլ խնդրին հստակ լուծումներ չի ստացվում և ստիպված են լինում գտնել մոտավոր լուծումներ որոնք կիրառելի են ինժենրական պրակտիկայում։

ՕգտագործումըԽմբագրել

Բավականին հաճախ օգտագործվում են ռեզոնանսայաին կիսաալաիքային ճեղքերը։Հենց դրա համար էլ լարվածության բաշխումը ճեղքում պետք է լինի սինուսոիդային։ Ընդ որում եթե հաշվի առնենք մակերեսները և գծային չափսերը որոնք ունենում են ալիքի երկարություն կամ էլ դրանցից երկար են լինում, ինչպես նաև հաշվի առնենք կորության շառավիղը ապա կարելի է եզրակացնել որ մեր կողմից դիտարկվող կիսաալիքային ճեղքի թեորեմը որը գտնվում է կլոր ցիլինդրի վրա, կարելի է ենթադրել ճեղքի անցողականության ճառագայթումը հավասար է անվերջ հարթ էկրանի վրա տեղադրված ճեղքի անցողականության ճառագայթմանը։ Ինչ վերաբերվում է ուղղվածության դիագրամաներին միանշանակ տարբերվում են անվերջ հարթ էկրանում տեղադրված ճեղքվածքի ուղղվածության դիագրամայից։Կարելի է ասել որ ճեղքի հարթության մեջ, դիֆրակցիայի երևույթը ավելի թույլ է արտահայտվում քանի որ ճառագայթումը ճեղքի երկայնքով հավասար է զրոյի։Կիսաալիքային ճեղքային անտենան քառորդային մետաղական մեկուսիչի տեսք ունեցող ռեզոնատորով կարող է տեղադրվել կլորավուն ցիլինդռի մի հատվածի վրա։ Նման ցիլինդրը կարող է ունենալ աշտարակի կամ էլ ինքաէիռի կորպուսի տեսք։ Պրակտիկայում կիրառություն են գտնում ոչ միայն միկաողմանի այլ նաև երկկողմանի ճեղքերը որոնք տեղադրված են սահմանափակ չափերի հարթության վրա։ Որպես թույլ ուղղվածություն ունեցող անտենաներ կիրառվում են օղակաձև ճեղքային անտենարը որոնք տեղադրված են կլոր ցիլինդրի մեջ։ Օղակաձև ճեղքվածքը այս դեպքում իրագործվում է ռեզոնատորի օնգությամբ որը ունի քառորդ ալիքային մետաղական բաժակի տեսք։

ԱղբյուրներԽմբագրել

Антенны. Шифрин Я.С. "Вирта", 1976г.