Ճառընտիր (5244, Գրիգոր Տաթևացի)

Գրիգոր Տաթևացի, Ճառընտիր (5244), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5244 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 18-րդ դարում: Ստացողը եղել է Պետրոս Հռոմկլայեցին (Քյություր)։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 16.5x18 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 259 թերթից: Գրված է միասյուն, նոտրգրով: Կազմը` կաշեպատ տախտակ, աստառը՝ թուղթ, նոտրգիր, խրատ: Հիշատակարաններ ստացողի՝ 120ա, հետագայի՝ պահպանակ Ա (ԺԹ դ.)[1]:

Ճառընտիր (5244, Գրիգոր Տաթևացի)
Ստացող՝ Պետրոս Հռոմկլայեցի
Տարեթիվ՝ 18-րդ դար
Թերթեր՝ 259
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 16.5x18 սմ
Գիր՝ միասյուն, նոտրգիր
Տող 18
Կազմ կաշեպատ տախտակ

ԲովանդակությունԽմբագրել

 • Ճառք (Պրոկղ․ Գր․ Նիւսացի, Բարսեղ Կեսարացի, Յակ․ Մծբնացի, Գր․ Աստուածարան, Գր․ Սքանչելագործ, Եփրեմ Ասորի, Յովհ․ Ոսկեբերան, Եղիշէ, Յակ. Սրճեցի, անանունք):
 • Ի Մատթէոսի, Յովհանու մեկնութեանց Ոսկեբերանի:
 • Ի Յովհաննու Մեկնութէնէն Հիպողիտայ Բոստրացւոյ։
 • Ի Ղուկասու Մեկնութենէն Բարսղի Կեսարացւոյ։
 • Թէոդորոսի Միայնակեցի Ներբող Աստուածածնին:
 • Տաղք (Գրիգոր վարդապետ, անանուն)։
 • Ողբ Աւագ ուրբաթու (աշխարհաբար)։
 • Քարոզք (աշխարհաբար)։
 • Գր․ Նարեկացւոյ Աղօթք։
 • Մաղթանք։
 • Սաղմոսք։
 • Մանունք:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

 1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 65-66 — 1552 էջ։