Հարթ ալիքի ճակատը եռաչափ տարածությունում

Հարթ ալիք, հաստատուն հաճախականության ալիք, որի ալիքային ճակատները հանդիսանում են անվերջ հարթություններ, նարմալ փուլային արագության վեկտորին։ Այդպիսի ալիքներ իրականության մեջ չկան, քանի որ հարթ ալիքը սկսվում է կետից և վերջանում կետում,որը իր հերթին չի կարող տեղի ունենալ։ Սակայն վերջավոր հարթ ալիքներ գոյություն ունեն։

ՈրոշումԽմբագրել

Ալիքային հավասարումները հանդիսանում են դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումներ՝ կոչված ալիքային։ Ալիքային հավասարումը   ֆունկցիայի համար որոշվում է հետևյալ կերպ․

 
որտեղ
  •  Լապլասի օպերատոր,
  •   — Գլխավոր ֆունկցիա,
  •   — Որոնման կետի Շառավիղ-վեկտոր,
  •   — Ալիքի արագություն,
  •   — Ժամանակ ։

Եզակի դեպքԽմբագրել

Հարթ հարմոնիկ ալիքը որոշվում է այսպիսի հավասարումով․

 
որտեղ

Համընդհանուր դեպքԽմբագրել

Հիմնականում հարթ ալիքի հավասարումները գրվում են հետևյալ տեսքով․

 
որտեղ
  •   — Ալիքային վեկտոր, հավասար  
որտեղ
  •  Ալիքային թիվ,
  •   — Միավոր նորմալի վեկտոր, տարված ալիքային ճակատին,

Կոմպլեքս տեսքԽմբագրել

Հավասարումները կարելի է գրել նաև կոմպլեքս տեսքով․

 

կամ ամբողջական տեսքով

 

Այս հավասարումների ճշտությունը կարելի է ստուգել կիրառելով Էյլերի բանաձևը։

Պետք է ասել,որ կոմպլեքս հավասարումներից կարելի է ստանալ կոմպլեքս ամպլիտուդ հասկացությունը,հավասար  

Այդ դեպքում՝   ։