Հարթավայրային Շոտլանդիա

Հարթավայրային Շոտլանդիա կամ Lowlands (Scottish Lowlands, A' Ghalldachd), Շոտլանդիայի ցածրադիր, հարավային ավելի պակաս լեռնային մասը։

Լեռնային և հարթավայրային Շոտլանդիայի բաժանումը

Հիմնականում, Շոտլանդիայում Lowlands անվանումով նշում են այն տարածքը, որի բնակիչների հիմնական լեզուն մինչև ուշ միջնադար եղել է Գերմանական շոտլանդերենը (Անգլերենի դիալեկտ, գերմանական լեզուներից մեկը)։

Lowlands անվանումը օգտագործվում է որպես հակադրություն Highlands (հյուսիսային Շոտլանդիան կամ լեռնային երկիր), որտեղ գերակայում էր կելտերենը (Գելական շոտլանդերենը