Հավաքորդություն - գործունեություն է, որի հիմքում ընկած է հավաքածու՝ այսինքն միատեսակ կամ թեմատիկ ընդհանրությամբ առարկաների համակարգված ժողովածու, որն ունի գիտական, պատմական կամ գեղարվեստական արժեք, հավաքելը։

Հավաքորդության ձևեր

խմբագրել

Տպագիր կամ փոստային արտադրանք

խմբագրել

Թղթադրամ, մետաղադրամ, արժեթղթեր

խմբագրել

Զինվորական թեմատիկա

խմբագրել