Բացել գլխավոր ցանկը

Հաստատագրված վճարը ֆիզիկական, իրավաբանական և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող անձանց կողմից պետական բյուջե հարկվող, ԱԱՀ-ին կամ շահութահարկին / եկամտահարկին / փոխարինող պարտադիր և անհատույց վճար է։ Հաստատագրված վճարը գանձվում է գործունեության յուրաքանչյուր տեսակին համապատասխան ուղղիչ գործակիցների և ելակետային տվյալների արտադրյալի չափով՝ դրամական արտահայտությամբ։ Այն վճարում են օրենքով սահմանված գործունեության տեսակներն իրականացնողները։ Այդ գործունեության տեսակներն են ՝

 • առևտրային գործունեություն
 • առևտրի իրականացման վայր կազմակերպելու գործունեություն
 • հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեություն
 • արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն
 • խաղատների գործունեության կազմակերպում
 • ավտոտրանսպորտային գործունեություն
 • ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն
 • ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեություն
 • վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեություն
 • լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն
 • բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն
 • ավտոկանգառների գործունեություն
 • արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն
 • դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման գործունեություն
 • համակարգչային խաղերի կազմակերպման գործունեություն

Հաստատագրված վճարը հարկատուն հաշվարկում է ինքնուրույն և վճարում է մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։ ՀՀ-ում հաստատագրված վճարներից մուտքերը կազմում են բյուջեի հարկային եկամուտների 3,4 տոկոսը։