Հայ կաթողիկե եկեղեցու կաթողիկոսների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Ստորև ներկայացված է Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու կաթողիկոսների ցանկը[1][Ն 1]

Պատկեր Անուն, ազգանուն Ծննդյան և մահվան թվական Ծանոթագրություն
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Աբրահամ Պետրոս Ա Արծիվյան
արևմտ.՝ Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեան
անգլ.՝ Abraham Petros I Ardzivian
1737-1749
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Հակոբ Պետրոս Բ Հովսեփյան
արևմտ.՝ Յակոբ Պետրոս Բ. Յովսէփեան
անգլ.՝ Hagop Petros II Hovsepian
1749-1753
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Միքայել Պետրոս Գ Գասպարյան
արևմտ.՝ Միքայէլ Պետրոս Գ. Գասպարեան
անգլ.՝ Michael Petros III Kasparian
1753-1780
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Բարսեղ Պետրոս Դ Ավգաթյան
արևմտ.՝ Բարսեղ Պետրոս Դ. Աւգատեան
անգլ.՝ Parsegh Petros IV Avkadian
1780-1788
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Գրիգոր Պետրոս Ե Քիվբելյան
արևմտ.՝ Գրիգոր Պետրոս Ե. Քիւբելեան
անգլ.՝ Gregory Petros V Kupelian
1788–1812
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Գրիքոր Պետրոս Զ Ճերանյան
արևմտ.՝ Գրիգոր Պետրոս Զ. Ճերանեան
անգլ.՝ Gregory Petros VI Djeranian
1815-1841
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Հակոբ Պետրոս Է Հոլասյան
արևմտ.՝ Յակոբ Պետրոս Է. Հոլասեան
անգլ.՝ Jacob Petros VII Holassian
1841-1843
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Գրիքոր Պետրոս Ը Տեր-Աստվածատրյան
արևմտ.՝ Գրիգոր Պետրոս Ը. Տէր Աստուածատուրեան
անգլ.՝ Gregory Petros VIII Derasdvazadourian
1844-1866
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Անտոն Պետրոս Թ Հասունյան
արևմտ.՝ Անտոն Պետրոս Թ. Հասսուն
անգլ.՝ Anthony Petros IX Hassun
1866-1881
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Ստեփանոս Պետրոս Ժ Ազարյան
արևմտ.՝ Ստեփանոս Պետրոս Ժ. Ազարեան
անգլ.՝ Stephen Petros X Azarian
1881-1899
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Պողոս Պետրոս ԺԱ Էմանուելյան
արևմտ.՝ Պօղոս Պետրոս ԺԱ. Էմմանուէլեան
անգլ.՝ Paul Petros XI Emmanuelian
1899-1904
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Պողոս Պետրոս ԺԲ Սաբաղյան
արևմտ.՝ Պօղոս Պետրոս ԺԲ. Սապպաղեան
անգլ.՝ Paul Petros XII Sabbaghian
1904-1910
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Պողոս Պետրոս ԺԳ Թերզյան
արևմտ.՝ Պօղոս Պետրոս ԺԳ. Թերզեան
անգլ.՝ Paul Petros XIII Terzian
1910-1931
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Ավետիս Պետրոս ԺԴ Արփիարյան
արևմտ.՝ Աւետիս Պետրոս ԺԴ. Արփիարեան
անգլ.՝ Avedis Petros XIV Arpiarian
1931-1937
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Գրիգոր Պետրոս ԺԵ Աղաջանյան
արևմտ.՝ Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Աղաճանեան
անգլ.՝ Gregory Petros XV Agagianian
1937-1962
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Իգնատիոս Պետրոս ԺԶ Պաթանյան
արևմտ.՝ Իգնատիոս Պետրոս ԺԶ. Պաթանեան
անգլ.՝ Ignatius Petros XVI Batanian
1962–1976
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Հմայակ Պետրոս ԺԷ Կետիկյան
արևմտ.՝ Հմայեակ Պետրոս ԺԷ. Կէտիկեան
անգլ.՝ Hemaiag Petros XVII Ghedighian
1976–1982
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Հովհաննես Պետրոս ԺԸ Գասպարյան
արևմտ.՝ Յովաննէս Պետրոս ԺԸ. Գասպարեան
անգլ.՝ John Petros XVIII Kasparian
1982–1999
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Ներսես Պետրոս ԺԹ Թարմունի
արևմտ.՝ Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Թարմունի
անգլ.՝ Nerses Petros XIX Tarmouni
1999–2015
Emblem of the Armenian Catholic Church.svg Գրիգոր Պետրոս Ի Գապրոյան
արևմտ.՝ Գրիգոր Պետրոս Ի. Կապրոյեան
անգլ.՝ Krikor Bedros XX Gabroyan
2015-2021

Տես նաևԽմբագրել

ՆշումներԽմբագրել

  1. Հայ կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդը կոչվում է կաթողիկոս կամ կաթողիկոս-պատրիարք։

ԾանոթագրություններԽմբագրել