Համեմատական քաղաքագիտություն

Համեմատական քաղաքագիտություն, քաղաքագիտության ուղղություններից մեկը։ Համեմատական քաղաքագիտության հիմնական մեթոդ է հանդիսանում համեմատության մեթոդը։ Այստեղից գալիս է այս ուղղվածության ևս մեկ անվանումը՝ կոմպարատիվիստիկա (անգլ.՝ compare` համեմատել)։ Համեմատական քաղաքագիտությունը զբաղվում է քաղաքականության ուսումնասիրությամբ` տարբեր քաղաքական համակարգերում միանման քաղաքական երևույթների համեմատության և համադրման ճանապարհով։ Այդպիսի երևույթներից առաջին հերթին ուսումնասիրության ենթակա են քաղաքական գործընթացները, քաղաքական հարաբերությունները, քաղաքական ինստիտուտները, քաղաքական վարչակարգերը, քաղաքական համակարգերը, քաղաքական մշակույթը, քաղաքական կուսակցությունները, շարժումները և այլն։

Գրականություն խմբագրել

  • Бутенко А. П., Миронов А. В. Сравнительная политология в терминах и понятиях. Учеб. пособие. — М., 1998.
  • Голосов Г. В. Сравнительная политология։ Учебник. — Новосибирск, 1995.
  • Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. — М., 1994.
  • Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология. Учебник. — М., 2002.
  • Современная сравнительная политология։ Хрестоматия. — М., 1997.
  • Шаран П. Сравнительная политология. М., 1992.
  • Дагбаев Э. Д. Сравнительная политология. У-У., 2010.

Արտաքին հղումներ խմբագրել