Համակարգային վերլուծություն

Համակարգային վերլուծություն, գիտական ճանաչողության մեթոդ է, որն իրենից ներկայացնում է հետազոտվող համակարգի փոփոխականների կամ տարրերի միջև կառուցվածքային կապերի հայտնաբերմանն ուղղված գործողությունների հաջորդականություն։ Հիմնվում է մետագիտական, փորձարարական, բնագիտական, վիճակագրական, մաթեմատիկական մեթոդների վրա։

Ակնարկ

խմբագրել

Անալիզ և սինթեզ տերմինները հունական ծագում ունեն և թարգմանվում են համապատասխանաբար՝ «առանձնացնել» և «միացնել։ Այս տերմինները գիտական բնագավառներում են՝ մաթեմատիկայից և տրամաբանությունից դեպի տնտեսագիտություն և հոգեբանություն, ներկայացնելու համապատասխան հետազոտական ընթացակարգերը։ Անալիզը դա այնպիսի ընթացակարգ է, որի օգնությամբ մենք մասնատում ենք գաղափարական կամ նյութական ամբողջությունը։ Սինթեզը դա այնպիսի ընթացակարգ է, որի օգնությամբ մենք համակցում ենք առանձին տարրերը կամ կոմպոնենտները կապակցված ամբողջություն ձևավորելու համար[1]։ Համակարգային անալիզի հետազոտողները համակարգի վերլուծության համար կիրառում են մեթոդաբանություն ամբողջական պատկերը ներկայացնելու համար։ Համակարգային վերլուծությունը կիրառվում է ամենուրեք, ուր անհրաժեշտություն կա ինչ որ բան զարգացնելու։

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

խմբագրել

Կոմպյութերահենք տեղեկատվական համակարգերի զարգացումը ներառում է համակարգային վերլուծության էտապ, որը ծնում կամ կատարելագործում է տվյալների մոդելը, որը իր հերթին տվյալների բազաի ստեղծման կամ կատարելագործման նախատիպն է database (տես Christopher J. Date "An Introduction to Database Systems")։ Համակարգային վերլուծության տարբեր մոտեցումներ գոյություն ունեն։ Կոմպյուտերահենք ինֆորմացիոն համակարգերի մշակման ընթացքում (համաձայն Ջրվեժի մոդելի այլ կերպ վերից վար մոտեցման) համակարգային վերլուծությունը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ քայլերից.

  • Նպատակահարմարության ուսումնասիրություն՝ ուղղված նախագծի տնտեսական, սոցիալական, տեխնոլոգիական և կազմակերպչական նպատակահարմարության բացահայտմանը։
  • Համակարգի վերջնական օգտվողների պահանջների բացահայտում, նախագծի շրջանակների, մանրամասների ճշգրտում։ Որպես այն ուղեկցվում է հարցազրույցներով, հարցաթերթիկներով կամ գործող համակարգի աշխատանքի դիտարկմամբ։
  • Որոշել թե վերջնական օգտվողները ինչպես պետք է գործարկեն համակարգը (կոմպյուտերի՝ սարքավորման կամ մաթսպասարկման ընտրությունը ընդհանուր փորձառության տեսակետից)։

Մեկ այլ տեսակետ ընդգծում է գործողությունների փուլային մոտեցումը։ Այս մոտեցումը համակարգային անալիզը տրոհում է հինգ փուլերի.

  • Սահմանների որոշում
  • Պրոբլեմի վերլուծություն
  • Անհրաժեշտ պայմանների վերլուծություն
  • Տրամաբանական պլան
  • Որոշումների վերլուծություն

Աղբյուրներ

խմբագրել
  1. Tom Ritchey, Analysis and .

Տես նաև

խմբագրել
Համակարգային անալիզի տեսակներ
Առնչվող թեմաներ

Արտաքին հղումներ

խմբագրել