ՀՀ ԳԱԱ իսկական անդամների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ
Armenian Academy of Sciences.jpg
ՀՀ ԳԱԱ նախագահության շենքը
(ճարտարապետ՝ Սամվել Սաֆարյան, 1958)

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիան ստեղծվել է 1943 թվականին (մինչ 1991 թվականը Հայկական ԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիա, 1991-1993 թվականներին՝ ՀՀ Գիտությունների ակադեմիա, ներկա անվանումը՝ 1993 թվականից)։ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի իսկական անդամներ են ընտրվում այն գիտնականները, որոնք գիտական դպրոցի հիմնադիրներ են կամ գիտությունը հարստացրել են գիտական արժեք ունեցող, միջազգային ճանաչումով հաստատված սկզբնական աշխատություններով[1]: ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսներ ընտրվում են ակադեմիայի ընդհանուր ժողովի ժամանակ ոչ հաճախ, քան երեք տարին մեկ անգամ. ակադեմիայի անդամությունը ցմահ է[1]: ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսի թեկնածուների համար պարտադիր պայման է ՀՀ քաղաքացիությունը[2]: Ընդհանուր առմամբ 1943 թվականից ընտրվել է 197 ակադեմիկոս։

Ստորև ներկայացված է ՀՀ ԳԱԱ իսկական անդամների արդի ցանկը։

Յուրաքանչյուր ակադեմիկոսի համար նշված է ծննդյան ամսաթիվը; ակադեմիկոս ընտրվելու թիվը; թղթակից-անդամ ընտրվելու տարին (թղթ.-անդ.), եթե ընտրվել է; ՀՀ ԳԱԱ բաժանմունք[Ն 1], որի կազմում է ակադեմիկոսը; մասնագիտությունը, ըստ որի ընտրված է ակադեմիկոսը և գիտական աստիճանը:

Ցանկում ներառված են 59 ակադեմիկոս (57 տղամարդ և 2 կին), ՀՀ ԳԱԱ նախագահության 12 անդամներ։ 9 ակադեմիկոս ընտրվել են Հայկական ԽՍՀ գիտությունների ակադեմիա, իսկ մնացած 51-ը ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա։

Ակադեմիկոսների ցանկԽմբագրել

Լեգենդա

Գիտական աստիճաններ

 • կ. գ. դ. - կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (5 ակադեմիկոս)
 • երկր-հանք. գ. դ. - երկրա-հանքային գիտությունների դոկտոր (3 ակադեմիկոս)
 • պ. գ. դ. - պատմական գիտությունների դոկտոր (3 ակադեմիկոս)
 • բ. գ. դ. - բժշկական գիտությունների դոկտոր (4 ակադեմիկոս)
 • ս. գ. դ. - սոցիալական գիտությունների դոկտոր (1 ակադմիկոս)
 • տեխն. գ. դ. - տեխնիկական գիտությունների դոկտոր (9 ակադեմիկոս)
 • ֆիզմաթ գ. դ. - ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր (23 ակադեմիկոս)
 • փիլ. գ. դ. - փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր (3 ակադեմիկոս)
 • ք. գ. դ. - քիմիական գիտությունների դոկտոր (7 ակադեմիկոս)
 • տնտ. գ. դ. - տնտեսագիտության դոկտոր (1 ակադեմիկոս)
 • ի. գ. դ. - իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (1 ակադեմիկոս)

ՀՀ ԳԱԱ բաժանմունքներ

 • ՄՏԳԲ - ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունք (17 ակադեմիկոս, ակադեմիկոս-քարտուղար - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Նորայր Առաքելյան[3])
 • ՖԱԲ - ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունք (13 ակադեմիկոս, ակադեմիկոս-քարտուղար - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յուրի Չիլինգարյան[3])
 • ԲԳԲ - ՀՀ ԳԱԱ Բնական գիտությունների բաժանմունք (10 ակադեմիկոս, ակադեմիկոս-քարտուղար - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վիլեն Հակոբյան[3])
 • ՔԵԳԲ - ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական և երկրի մասին գիտությունների բաժանմունք (10 ակադեմիկոս, ակադեմիկոս-քարտուղար - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լևոն Թավադյան[3])
 • ՀՀԳԲ - ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունք (9 ակադեմիկոս, ակադեմիկոս-քարտուղար - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյան[3])

Գունային ընդգծումներ
Կարմիր գույնով առանձնացված է ՀՀ ԳԱԱ նախագահը:
Կապույտ գույնով առանձնացված է ՀՀ ԳԱԱ փոխնախագահը:
Նարնջագույնով առանձնացված են ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամները

Հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Ծննդյան
ամսաթիվ
Ընտրվելու
տարեթիվ
Թղթ.-անդ. Բաժանմունք Մասնագիտություն Աստիճան Ծանոթ.
1 Ռազմիկ Աբրահամյան 24 օգոստոսի 1943 2014 2000 ԲԳԲ Բժշկություն բ. գ. դ. [4]
2 Ավագյան Ռոբերտ 28 մարտի 1931 1996 1986 ՖԱԲ Ֆիզիկա ֆիզմաթ գ. դ. [5]
3 Աղալովյան Լենսեր 3 փետրվարի 1940 1996 չի ընտրվել ՄՏԳԲ Մեխանիկա ֆիզմաթ գ. դ. [6]
4 Ադամյան Կառլեն 19 հունվարի 1937 1996 չի ընտրվել ԲԳԲ Բժշկություն բ. գ. դ. [7]
5 Վիլեն Հակոբյան 1 մայիսի 1938 года 1994 1990 ԲԳԲ Դեղագիտություն բ. գ. դ. [8]
6 Յուրի Ալեքսանյան 9 հուլիսի 1938 1996 1986 ԲԳԲ Մոլեկուլային կենսաբանություն բ. գ. դ. [9]
7 Ռուբեն Համբարձումյան 27 հոկտեմբերի 1941 1986 1982 ՄՏԳԲ Մաթեմատիկա ֆիզմաթ գ. դ. [10]
8 Սերգեյ Համբարձումյան 17 մարտի 1922 1965 1956 ՄՏԳԲ Մեխանիկա տեխն. գ. դ. [11]
9 Նորայր Առաքելյան 17 հուլիսի 1936 1990 1974 ՄՏԳԲ Մաթեմատիկա ֆիզմաթ գ. դ. [12]
10 Վլադիմիր Հարությունյան 30 օգոստոսի 1940 1996 1990 ՖԱԲ Ռադիոֆիզիկա, Էլեկտրոնիկա ֆիզմաթ գ. դ. [13]
11 Էվրիկ Աֆրիկյան 14 մայիսի 1925 1982 1974 ԲԳԲ Միկրոկենսաբանություն կ. գ. դ. [14]
12 Գևորգ Բաղդասարյան 26 հունվարի 1936 1994 1990 ՄՏԳԲ Մեխանիկա ֆիզմաթ գ. դ. [15]
13 Վլադիմիր Բարխուդարյան 22 սեպտեմբերի 1927 1994 1986 ՀՀԳԲ Պատմություն պ. գ. դ. [16]
14 Իրմա Վարդանյան 24 նոյեմբերի 1939 1996 1986 ՔԵԳԲ Քիմիական ֆիզիկա ք. գ. դ. [17]
15 Ռուբեն Վարդանյան 20 մարտի 1949 1996 1994 ՔԵԳԲ Քիմիա ք. գ. դ. [18]
16 Գագիկ Ղազինյան 3 հունիսի 1955 2014 2006 ՀՀԳԲ Իրավագիտություն ի. գ. դ. [4]
17 Համլետ Գևորգյան 10 հուլիսի 1927 1996 չի ընտրվել ՀՀԳԲ Փիլիսոփայություն, իրավունք փիլ. գ. դ. [19]
18 Գեղամ Գևորգյան 29 ապրիլի 1958 2010 2000 ՖԱԲ Մաթեմատիկա ֆիզմաթ գ. դ. [20]
19 Արամ Գրիգորյան 28 սեպտեմբերի 1930 1996 չի ընտրվել ՀՀԳԲ Գրականագիտություն փիլ. գ. դ. [21]
20 Ալբերտ Ղուլյան 2 մայիսի 1938 2014 2000 ՄՏԳԲ Ռադիոֆիզիկա ֆիզմաթ գ. դ. [4]
21 Սերգեյ Գրիգորյան 12 ապրիլի 1934 1990 1986 ՔԵԳԲ Երկրաքիմիա երկր-հանք. գ. դ. [22]
22 Միսակ Դավթյան 14 հոկտեմբերի 1934 1996 1986 ԲԳԲ Կենսաքիմիա կ. գ. դ. [23]
23 Ռուբեն Ջրբաշյան 13 դեկտեմբերի 1934 1996 չի ընտրվել ՔԵԳԲ Երկրաբանություն երկր-հանք. գ. դ. [24]
24 Վանիկ Զաքարյան 21 մարտի 1936 1996 1990 ՄՏԳԲ Մաթեմատիկա ֆիզմաթ գ. դ. [25]
25 Էդուարդ Ղազարյան 16 հունվարի 1942 1996 չի ընտրվել ՖԱԲ Ֆիզիկա ֆիզմաթ գ. դ. [26]
26 Աշոտ Կարապետյան 20 ապրիլի 1935 1996 1990 ՔԵԳԲ Երկրաբանություն երկր-հանք. գ. դ. [27]
27 Բորիս Կարապետյան 29 ապրիլի 1924 1996 1990 ՄՏԳԲ Սեյսմալոգիա, սեյսմակայուն շինարարություն տեխն. գ. դ. [28]
28 Ռադիկ Կոստանյան 7 ապրիլի 1940 2014 2006 ՖԱԲ Լազերային ֆիզիկա ֆիզմաթ գ. դ. [4]
29 Արման Քուչուկյան 11 դեկտեմբերի 1932 1996 1986 ՄՏԳԲ Հաշվողական տեխնիկա, կառավարման համակարգեր տեխն. գ. դ. [29]
30 Ադոլֆ Մանթաշյան 16 օգոստոսի 1932 1994 1990 ՔԵԳԲ Ֆիզիկական քիմիա ք. գ. դ. [30]
31 Ռադիկ Մարտիրոսյան 1 մայիսի 1936 1990 1986 ՖԱԲ Ռադիոֆիզիկա, Քվանտային էլեկտրադինամիկա ֆիզմաթ գ. դ. [31]
32 Սերգեյ Մատինյան 8 հունվարի 1931 1990 1982 ՖԱԲ Ֆիզիկա, Աստղաֆիզիկա ֆիզմաթ գ. դ. [32]
33 Աշոտ Մելքոնյան 16 փետրվարի 1961 2014 2006 ՀՀԳԲ Պատմություն պ. գ. դ. [4]
34 Ալպիկ Մկրտչյան 16 փետրվարի 1937 1996 չի ընտրվել ՖԱԲ Ձայնագիտություն ֆիզմաթ գ. դ. [33]
35 Սերգեյ Մովսեսյան 20 դեկտեմբերի 1928 1990 1982 ԲԳԲ Կենդանաբանություն կ. գ. դ. [34]
36 Ռուդոլֆ Մուրադյան 19 հունիսի 1936 1996 1986 ՖԱԲ Տեսական ֆիզիկա, տիեզերագիտություն ֆիզմաթ գ. դ. [35]
37 Հանրի Ներսիսյան 27 փետրվարի 1936 1996 1986 ՄՏԳԲ Մաթեմատիկա ֆիզմաթ գ. դ. [36]
38 Լիա Օսիպյան 15 հունվարի 1930 1996 1986 ԲԳԲ Բուսաբանություն, բույսերի ֆիզիոլոգիա կ. գ. դ. [37]
39 Գևորգ Պողոսյան 16 նոյեմբերի 1950 2014 2006 ՀՀԳԲ Սոցիոլոգիա ս. գ. դ. [4]
40 Կարեն Պողոսյան 21 նոյեմբերի 1932 1996 չի ընտրվել ԲԳԲ Բույսերի ֆիզիոլոգիա կ. գ. դ. [38]
41 Աշոտ Սաղյան 4 հուլիսի 1957 2010 2006 ԲԳԲ Կենսաօրգանական քիմիա ք. գ. դ. [20]
42 Յուրի Սարգսյան 9 փետրվարի 1941 1996 1986 ՄՏԳԲ Մեքենագիտություն տեխն. գ. դ. [39]
43 Սերգեյ Սարինյան 17 նոյեմբերի 1924 1996 1990 ՀՀԳԲ Գրականագիտություն փիլ. գ. դ. [40]
44 Ռուբեն Սաֆրաստյան 5 հոկտեմբերի 1955 2014 2010 ՀՀԳԲ Արևելագիտություն պ. գ. դ. [4]
45 Դավիթ Սեդրակյան 9 դեկտեմբերի 1938 1990 1982 ՖԱԲ Տեսական ֆիզիկա, Աստղաֆիզիկա ֆիզմաթ գ. դ. [41]
46 Յուրի Սուվարյան 25 մայիսի 1943 2010 2006 ՀՀԳԲ Տնտեսագիտություն տնտ. գ. դ. [42]
47 Լևոն Թավադյան 9 հունիսի 1951 2014 2010 ՔԵԳԲ Ֆիզիկական քիմիա ք. գ. դ. [4]
48 Ալեքսանդր Թալալյան 17 սեպտեմբերի 1928 1994 1965 ՄՏԳԲ Մաթեմատիկա ֆիզմաթ գ. դ. [43]
49 Արշալույս Թարվերդյան 15 հոկտեմբերի 1945 2014 2006 ՄՏԳԲ Գյուղատնտեսական մեքենաշինություն տեխն. գ. դ. [4]
50 Հարություն Թերզյան 27 հունիսի 1932 1996 1986 ՄՏԳԲ Հաշվողական տեխնիկա, կառավարման համակարգեր տեխն. գ. դ. [44]
51 Գուրգեն Խաչատրյան 1 մարտի 1947 1996 չի ընտրվել ՄՏԳԲ Ինֆորմատիկա տեխն. գ. դ. [45]
52 Էդուարդ Խաչիկյան 16 նոյեմբերի 1928 1996 չի ընտրվել ՖԱԲ Աստղաֆիզիկա, Աստղագիտություն ֆիզմաթ գ. դ. [46]
53 Էդուարդ Խաչիյան 17 օգոստոսի 1933 1996 չի ընտրվել ՔԵԳԲ Երկրաբանություն տեխն. գ. դ. [47]
54 Յուրի Չիլինգարյան 22 սեպտեմբերի 1938 1996 չի ընտրվել ՖԱԲ Ռադիոֆիզիկա, էլեկտրոնիկա ֆիզմաթ գ. դ. [48]
55 Էդվարդ Չուբարյան 5 մայիսի 1936 1996 չի ընտրվել ՖԱԲ Ֆիզիկա ֆիզմաթ գ. դ. [49]
56 Գառնիկ Չուխաջյան 28 փետրվարի 1935 1996 1990 ՔԵԳԲ Օրգանական քիմիա ք. գ. դ. [50]
57 Արամ Շահինյան 26 հունիսի 1938 2010 2000 ՔԵԳԲ Քիմիա ֆիզմաթ գ. դ., ք. գ. դ. [51]
58 Սամվել Շուքուրյան 18 օգոստոսի 1950 1996 չի ընտրվել ՄՏԳԲ Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա ֆիզմաթ գ. դ. [52]
59 Յուրի Շուքուրյան 5 նոյեմբերի 1940 1996 1990 ՄՏԳԲ Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա տեխն. գ. դ. [53]

ՎիճակագրությունԽմբագրել

Ռադիկ Մարտիրոսյան
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
ՀՀ ԳԱԱ նախագահ
2006 թվականից
Չուբարյան Էդվարդ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների տարիքային վիճակագրությունԽմբագրել

ՀՀ ԳԱԱ իսկական ակադեմիկոսների միջին տարիքը գերազանցում է 77 տարեկանը[54]: Ակադեմիկոսներից ամենամեծը՝ մեխանիկ Սերգեյ Համբարձումյանը, 2015 թվականի մարտի 17-ին դարձավ 93 տարեկան։ Ամենաերիտասարդ ակադեմիկոսը պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանն է, ծնվել է 1961 թվականի փետրվարի 16-ին։ Բոլորից շատ (1965 թվականից սկսած) ակադեմիկոս է Սերգեյ Համբարձումյանը:

Ակադեմիայի ներկայիս կազմից ամենաերիտասարդ տարիքում (39 տարեկան) ընտրվել է մեքենաշինության և ռոբոտեխնիկայի ոլորտի գիտնական Յուրի Սարգսյանը: Ամենամեծ տարիքում (76 տարեկան) ընտրվել է ռադիոֆիզիկայի ոլորտի գիտնական Ալբերտ Ղուլյանը:

Դավիթ Սեդրակյան
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

ՆշումներԽմբագրել

 1. 2014 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ընտրություններից հետո ձևավորված իրավիճակի

ԾանոթագրություններԽմբագրել

 1. 1,0 1,1 «ՀՀ Կառավարության 1994 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 205 որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ժամանակավոր օրինադրությունը հաստատելու մասին»»։ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ։ Վերցված է 21 Փետրվար 2016 
 2. «ՀՀ Կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 477 որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»»։ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ։ Վերցված է 21 Փետրվար 2016 
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 {{{վերնագիր}}} // «Գիտություն». — Երևան — № 6.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն (2014-12-27)։ «Ընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի նոր ակադեմիկոսներ և թղթակից-անդամներ»։ www.aravot.am։ Վերցված է 2014-12-27 
 5. «Роберт Овсепович Авакян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 6. «Լենսեր Աղալովյանի էջը ԵՊՀ կայքում» (հայերեն)։ www.ysu.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 7. «Карлен Григорьевич Адамян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 8. «Вилен Паруйрович Акопян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 9. «Юрий Татевосович Алексанян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 10. «Рубен Викторович Амбарцумян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 11. «Սերգեյ Համբարձումյանի էջը ԵՊՀ կայքում»։ www.ysu.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 12. «Профиль Норайра Унановича Аракеляна на сайте Института математики НАН Армении» (անգլերեն)։ math.sci.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 13. «Владимир Микаелович Арутюнян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 14. «Эврик Гегамович Африкян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 15. «Գևորգ Բաղդասարյան էջը ԵՊՀ կայքում»։ www.ysu.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 16. Մելքոնյան Ա., Չոբանյան Պ. Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես. — Երևան — № 3. — Էջ  260-268.
 17. «Ирма Арменаковна Варданян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 18. «Рубен Саркисович Варданян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 19. «Гамлет Амбакумович Геворкян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 20. 20,0 20,1 «ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների և թղթակից-անդամների ընտրությունների մասին» (PDF)։ www.sci.am։ 2010։ Վերցված է 2016-02-24 
 21. «Биография Арама Паруйровича Григоряна на сайте Российско-Армянского (Славянского) университета» (PDF) (ռուսերեն)։ rau.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 22. «Сергей Вагаршакович Григорян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 23. «Мисак Аршамович Давтян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 24. «Рубен Тигранович Джрбашян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 25. Սաթենիկ Հարությունյան։ «Վանիկ Զաքարյան»։ meghrinews.com։ Վերցված է 2014-07-19 
 26. «Профиль Эдуарда Мушеговича Казаряна на сайте Государственного инженерного университета Армении» (PDF) (ռուսերեն)։ www.seua.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 27. «Ашот Илоевич Карапетян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 28. «Борис Карапетович Карапетян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 29. «Арман Тагворович Кучукян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 30. «Адольф Айрапетович Манташян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 31. «Радик Мартиросович Мартиросян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 32. «Сергей Гайкович Матинян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 33. «Альпик Рафаелович Мкртчян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 34. «Сергей Оганесович Мовсесян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 35. «Рудольф Мурадович Мурадян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 36. «Профиль Анри Барсеговича Нерсисяна на сайте Института математики НАН Армении» (անգլերեն)։ math.sci.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 37. «Լիա Օսիպյանի էջը ԵՊՀ կայքում»։ www.ysu.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 38. «Карен Суренович Погосян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 39. Յուրի Լևոնի Սարգսյան: Հոբելյանի առթիվ // Известия НАН РА и ГИУА. — Երևան — № 64. — Էջ  104-107. — ISSN 0002-306X.
 40. «Сергей Нерсесович Саринян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 41. «Դավիթ Սեդրակյանի էջը ԵՊՀ կայքում»։ www.ysu.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 42. «Յուրի Սուվարյանի էջը ՀՊՏՀ կայքում»։ www.asue.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 43. «Профиль Александра Андраниковича Талаляна на сайте Института математики НАН Армении» (անգլերեն)։ math.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 44. «Арутюн Арташесович Терзян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 45. «Гурген Гайкович Хачатрян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 46. «Профиль Эдуарда Еремовича Хачикяна на сайте Бюраканской астрофизической обсерватории» (անգլերեն)։ www.bao.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 47. Եկա եզրակացության, որ կյանքը հիասքանչ է // Ճարտարապետություն և շինարարություն. — Երևան — № 8-9. — Էջ  13-20. — ISSN 1829-0728.
 48. «Յուրի Չիլինգարյանի էջը ԵՊՀ կայքում»։ www.ysu.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 49. «Էդվարդ Չուբարյանի էջը ԵՊՀ կայքում» (հայերեն)։ www.ysu.am։ Վերցված է 2014-07-19 
 50. «Гарник Алексанович Чухаджян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 51. Мартиросян Р. М., Тавадян Л. А. Арам Шагинян(հայ.) = Արամ Շահինյան // «Азг» : ежедневная газета. —Ер., 2013. — № 107.
 52. «Самвел Кимович Шукурян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 53. «Юрий Гайкович Шукурян на сайте НАН Армении» (ռուսերեն)։ www.sci.am։ Վերցված է 2013-11-21 
 54. Մովսիսյան Լուսինե (2012-08-23)։ «ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների միջին տարիքը 77,5 է»։ 168.am։ Վերցված է 2013-11-22