Կոմպիլյացիայի ժամանակ (անգլ.՝ compile time), վերաբերվում է կամ կոմպիլյացիայում գտնվող գործողություններին (անգլ.՝ the "compile-time operations"), որոնք պետք է կատարվեն ծրագրավորման լեզվի պահանջներին բավարարող սկզբնական կոդով անգլ.՝ (the "compile-time requirements"), որպեսզի կոմպիլյացիան հաջողությամբ ավարտվի, կամ ծրագրի հատկություններին, որոնք կարող է առաջանան կոմպիլյացիայի ժամանակ։

Կոմպիլյացիայի ժամանակ գործողությունները ներառում են շարահյուսական վերլուծություն (անգլ.՝ syntax analysis), տարբեր տեսակի սխեմատիկ վերլուծություն (անգլ.՝ semantic analysis), և կոդի գեներացիա (անգլ.՝ code generation

Ծրագրավորման լեզվի նկարագրությունում նշվում են կոմպիլյացիայի ժամանակի առանձնահատուկ պահանջները, որին պետք է բավարարի նախնական ծրագիրը, որպիսզի կոմպիլյացիան ավարտվի հաջողությամբ։

Կոմպիլյացիայի ժամանակը տեղի է ունենում կապերի խմբագրման և կատարման ժամանակից ( անգլ.՝ runtime) առաջ, բայց որոշ լեզուներում այն պետք է տեղի ունենա կապերի խմբագրման և ծրագրի կատարման ժամանակ։

Կոմպիլյացիայի ժամանակը կարող է նաև վերաբերվել այն ժամանակի քանակությանը, որն անհրաժեշտ է կոմպիլյացիայի համար։

Արտաքին հղումներ խմբագրել