Կանոնգիրք հայոց (5221)

Կանոնգիրք հայոց (Համառօտեալ ի ձեռն Յակոբայ դպրի Ամասիացւոյ) (5221), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5221 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1855 թվականին Տեր Եղիազար գրիչի կողմից: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 18.5x11 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 147 թերթից: Գրված է միասյուն, նոտրգրով: Կազմը` ստվարաթուղթ: Հիշատակարան գրչի՝ 1ա[1]:

Կանոնգիրք հայոց (5221)
Գրիչ՝ Տեր Եղիազար
Տարեթիվ՝ 1855 թվական
Թերթեր՝ 147
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 18.5x11 սմ
Գիր՝ միասյուն, նոտրգիր
Տող 18
Կազմ ստվարաթուղթ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • նաև՝ Կանոնք Երուսաղիմայ (1651 թ․), սահմանեալ ի Փիլիպպոսէ կթղ․-է Էջմիածնայ և Ներսիսէ կթղ․-է Ասոյ:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 61 — 1552 էջ։