Warning Ուշադրությո՜ւն:Հոդվածը չունի պատշաճ շարադրվածք կամ էլ պատճենված է ազատ աղբյուրից առանց անհրաժեշտ խմբագրումների։
Եթե յոթ օրվա ընթացքում չշտկվի, ապա հոդվածը ենթակա է ջնջման։


Հոդվածը պիտակողին՝ Խնդրում ենք տեղադրել այս {{subst:Ծանուցում/Անմշակ էջ|Անմշակ էջ}}-- ~~~~ հաղորդագրությունը հոդվածը ստեղծած կամ էականորեն բարելաված մասնակցի քննարկման էջում։ Հոդվածը պիտակվել է՝ {{{1}}}-ին։

Կաղապարի նկարագրություն
Այս նկարագրությունը չի ներառվում կիրառվող ձևանմուշի մեջ։


Օգտագործման ձևը

Կաղապարը կարելի է օգտագործել հետևյալ կերպ.

{{noncorrectedpages|ամսաթիվը}}

կամ ամսաթվի փոխարեն կարելի է տեղադրել «ներկա ամսաթիվ» կաղապարը.

{{Անմշակ էջ|{{subst:ներկա ամսաթիվ}}}}

Ծանուցում

Հոդվածը ստեղծած մասնակցին կարելի է զգուշացնել, նրա քննարկման էջում տեղադրելով հետևյալ կաղապարը.

{{subst:Ծանուցում/Անմշակ էջ|հոդված}}