Կալմիկագիտություն, մոնղոլագիտության ճյուղերից մեկը, որը ուսումանսիրում է կալմիկների պատմությունը, փիլիսոփայությունը, կրոնը, մշակույթը, էթնոգրաֆիան։

Պատմություն

խմբագրել

Կալմիկագիտության զարգացման գործում մեծ ավանդ են ունեցել նրա հիմնադիր ռուս գիտնականները.

  • Վասիլիյ Բակունին - գրել է «Կալմիկական ազգերի, հատկապես տորգոուտյան ազգերի նկարագրությունը, նրա խաների և կառավարիչների արարքները» (1761) աշխատությունը։
  • Նիկիտա Բիչուրին - արքիմանդրիտ Հակինֆ, գրել է «Օյրաթների և կալմիկների առաջացման պատմությունը XV դարից մինչ մեր օրերը» (1834)աշխատությունը։
  • Նիկոլայ Պալմով - գրել է «Ակնարկ կալմիկական ազգի Ռուսաստանում ապրելու ժամանակից սկսած պատմության մասին» (1922).