Լադի գլխավոր աստիճաններ

Լադի գլխավոր աստիճաններ, լադի գլխավոր աստիճաններ են՝

  • I - /տոնիկա/ - T
  • IV - /սուբդոմինանտա/ - S
  • V - /դոմինանտա/ - D

Տոնիկա լատիներեն նշանակում է գլխավոր հնչյուն։

Դոմինանտա նշանակում է գերիշխող, տիրապետող։

Սուբ լատիներեն նշանակում է ենթա..., սուբդոմինանտա՝ ենթադոմինանտա /ներքևի դոմինանտ/։

ԱղբյուրներԽմբագրել

  • Երաժշտության տարրական տեսության դասագիրք