Ժողովածու (5229), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5229 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 14-րդ դարում Վասիլ գրիչի կողմից: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 16.5x11 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 202 թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ արծաթաթել նկարազարդ հյուսվածքեղեն: Հիշատակարաններ գրչի՝ 3բ, 49բ, 137ա, 167բ և այլուր[1]:

Ժողովածու (5229)
Գրիչ՝ Վասիլ
Տարեթիվ՝ 14-րդ դար
Թերթեր՝ 202
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 16.5x11 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 16
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Ի Հարանց վարուց:
  • Աղօթք (Եփրեմ Ասորի, Անաստաս քահանա, Մատթէոս վարդապետ)։
  • Բանք խրատու Պրոկղի։
  • Ի Զ ճառէն Մեսրոպվայ վարդապետի։
  • Խրատք Խիկարայ։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 63 — 1552 էջ։