Ժողովածու (5229)

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր

Ժողովածու (5229), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5229 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 14-րդ դարում Վասիլ գրիչի կողմից։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 16.5x11 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 202 թերթից։ Գրված է միասյուն, բոլորգրով։ Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ արծաթաթել նկարազարդ հյուսվածքեղեն։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 3բ, 49բ, 137ա, 167բ և այլուր[1]։

Ժողովածու
Տեսակձեռագիր
Թերթեր202 Էջ
Նյութթուղթ
Լայնություն11 սանտիմետր
Մանրանկարչությունկիսախորան, լուսանցազարդ
ԺողովածուՄատենադարան

Բովանդակություն խմբագրել

  • Ի Հարանց վարուց։
  • Աղօթք (Եփրեմ Ասորի, Անաստաս քահանա, Մատթէոս վարդապետ)։
  • Բանք խրատու Պրոկղի։
  • Ի Զ ճառէն Մեսրոպվայ վարդապետի։
  • Խրատք Խիկարայ։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 63 — 1552 էջ։