Ժխտական դերբայ, ժամանակակից հայերենի կախյալ դերբայներից կամ ձևաբայերից մեկը։ Ցույց է տալիս օժանդակ բայի ժխտական ձևերով արտահայտվող չկատարելի գործողության կամ եղելության ընդհանուր գաղափար և գործ է ածվում պայմանական եղանակի ժխտական խոնարհման ձևերում։

ԿազմությունԽմբագրել

Ժխտական դերբայը կազմվում է բայի առաջին հիմքից, որին ավելանում են , վերջավորությունները, ինչպես՝

գրել — գրի
կարդալ — կարդա
զարմանալ — զարմանա։

ԺամանակաձևերԽմբագրել

Ժխտական դերբայը ժամանակակից հայերենի միակ կախյալ դերբայն է, որ չի զուգորդվում օժանդակ բայի հաստատական ձևերի հետ, այսինքն՝ խոնարհման հարացույցում եմ օժանդակ բայի դրական ձևերի հարադրությամբ հանդես չի գալիս[1]։

Պայմանական եղանակ. ԱնցյալԽմբագրել

Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ
I դեմք չէի ներկի չէինք ներկի
II դեմք չէիր ներկի չէիք ներկի
III դեմք չէր ներկի չէին ներկի

Պայմանական եղանակ. ԱպառնիԽմբագրել

Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ
I դեմք չեմ ներկի չենք ներկի
II դեմք չես ներկի չեք ներկի
III դեմք չի ներկի չեն ներկի

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Երևան,1987, էջ 239։

ԳրականությունԽմբագրել

Լևոն Եզեկյան, Հայոց լեզու, Երևան, 2007, էջ 287։