Էմինյան ազգագրական ժողովածու

«Էմինյան ազգագրական ժողովածու», հրատարակություն Արևելյան լեզուների Լազարյան ճեմարանի (Մոսկվա)։ «Էմինյան ազգագրական ժողովածու» հանդեսը լույս է տեսել 1901–1913-ին (9 գիրք), Ալեքսանդրապոլում, Վաղարշապատում, Մոսկվայում, Նոր Նախիջևանում և Թիֆլիսում։ Խմբագիրներ՝ Գ. Խալաթյանց (հ. 1–8), Կ. Կոստանյան (հ. 9): Ժողովածուն հրատարակվել է Մ. էմինի կտակած գումարով։ Մեծապես նպաստել է հայ ազգագրության և բանահյուսության հավաքման, հրատարակման և ուսումնասիրման գործին։ «Էմինյան ազգագրական ժողովածուի» շնորհիվ հրապարակ եկան բանահյուսական–ազգագրական նշանավոր հավաքածուներ՝ Ալ. Մխիթարյանցի «Փշրանք Շիրակի ամբարներից», Ս. Հայկունու «Ժողովրդական վեպ և հեքիաթ», «Հայ–քրդական վեպ», «Ժողովրդական երգ, առած, ասացվածք, հանելուկ, երդում, օրհնանք, անեծք և այլն»։ Գրի են առնված «Սասնա ծռեր»-ի 4 պատում, ժողովրդական վեպերի ու սիրավեպերի 32 պատում, 117 հեքիաթ ու առակ, 276 երգ, 7861 առած, ասացվածք, հանելուկ ևն։ Մեծ արժեք են ներկայացնում Հ. Աճառյանի «Թուրքերենե փոխառյալ բառեր հայերենի մեջ», «Հայ բարբառագիտություն», «Հայերեն գավառական բառարան» աշխատությունները։ «Էմինյան ազգագրական ժողովածու» հրապարակել է նաև ազգագրական, բանահյուսական, թարգմանական աշխատություններ[1]։

Խմբագիրներ խմբագրել

  • Գրիգոր Խալաթեանց (1901-1911) ;
  • Կարապետ Կոստանեան (1913) ։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. «Էմինյան ազգագրական ժողովածու». Վերցված է 2023 թ․ ապրիլի 3-ին.