Երևանի նահանգի հայաբնակ բնակավայրեր

Ցուցակում ներկայացված են 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարասկզբի Երևանի նահանգի հայաբնակ բնակավայրերը ըստ գավառների։

Շարուր-Դարալագյազի գավառԽմբագրել

Աբանա, Բաշնորաշեն

Սուրմալուի գավառԽմբագրել

Ագարակ, Աբասգյոլ, Ալիխանլու, Ալիղամարլու, Ալիղոչաղ, Ալիջան, Ալիքյոսա, Ախվեիս, Աղաբեկ, Աղավեր, Ազդաշ Ներքին, Ազդաշ Վերին, Ազդիզ, Աղմամեդ, Ասլանլու, Ասմա, Աստաֆլու, Արաբկիրլու, Արկաճի, Բազարխանա, Բախչաջիկ, Բանդամուրադ Ներքին, Բանդամուրադ Վերին, Բաշ-Սինակ, Բարբարա, Բլուր, Գանձակ Ներքին, Գանձակ Վերին, Գյուլաբի, Գյուլահմեդ, Գյուլլուջա, Գյունդա, Գրամփա Ներքին, Գրամփա Վերին, Դաշլուջա, Զոր, Թանդուրեկ, Թաքյալթու, Թութ Ներքին, Թութ Վերին, Թուրաբի, Ինջա, Խադըմլու, Խալիֆաբուլաղ, Խալֆալու, Խարաբա-Փարչինիս, Խոշխաբար, Կասումջան, Կարագյոլ, Կարադաշ, Կարակոյունլու, Կարակույ, Կարաջորան, Կարնըխ, Կզըլկուլա, Կըրխբուլաղ, Կյուն-Գյուրմեզ, Կուջաղ, Ղազանչի, Ղազնաֆար, Ղաթրլու Ներքին