Գեղարքունիքի մարզի վանքերի և եկեղեցիների ցանկ

Ստորև ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի եկեղեցիների ցանկը։

# Պատկեր Անուն Կառուցման տարեթիվ Բնակավայր և հեռավորությունը նրանից Լրացուցիչ տվյալներ
1 Եկեղեցի 13-14-րդ դարեր Գավառ քաղաքից 5 կմ արևմուտք, «Աղի գյոլ» գյուղատեղիի կենտրոնական հատվածում, բլրի գագաթին։ Ավերված է։
2 Եկեղեցի 14-15-րդ դարեր Գավառ քաղաքից 5 կմ հարավ-արևելք, Ագարակ («Մանուչարի դոլակներ») գյուղատեղիում։ Կիսավեր է։
3 Եկեղեցի «Ալոյի վանք» 1231 թվական Գավառ քաղաքից 5 կմ հարավ-արևելք, Ագարակ («Մանուչարի դոլակներ») գյուղատեղիի վրա իշխող բարձունքին։ Պատվիրատուն եղել է Ինայը։
4 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 19-րդ դար Գավառ քաղաքի հյուսիսային մասում։ Արծվաքար թաղամասի արևմտյան եզրին, «Ժամի դար» ամրոցի ստորոտին։
5 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 1902-1905 թվականներ Գավառ քաղաքի կենտրոնում։ Պատվիրատուն եղել է Խորեն Մուրադբեկյանը։ Եկեղեցին վերանորոգվել է 1999 թվականին։
6 Սուրբ Կարապետ եկեղեցի Եկեղեցի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ (Սուրբ Կարապետ) 1848 թվական Գավառ քաղաքի կենտրոնում, Նալբանդյան փողոցի վրա գտնվող հյուրանոցի մոտ։
7 Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի Եկեղեցի Սուրբ Գրիգոր 1029 թվական Ճամբարակ քաղաքի մեջ։ Վերին Ճամբարակի հյուսիսային եզրին։
8 Եկեղեցի 12-13-րդ դարեր Մարտունի քաղաքից 7-8 կմ հարավ, «Գոմեր» գյուղատեղիում։ Ավերված է։
9 Եկեղեցի Սուրբ Ստեփանոս 6-13-րդ դարեր Մարտունի քաղաքից 7-8 կմ հարավ, «Գոմեր» գյուղատեղիի կենտրոնում։
10 Եկեղեցի 13-րդ դար Մարտունի քաղաքից 8 կմ հարավ, «Մթնաձոր» գյուղատեղիում։ Կիսավեր է։
11 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 1886 թվական Մարտունի քաղաքի մեջ
12 Եկեղեցի 9-10-րդ դարեր Սևան քաղաքից 0,1 կմ հյուսիս։ Գոմաձոր թաղամասում՝ միջնադարյան գերեզմանոցի տարածքում։ Ավերված է։
13 Եկեղեցի 1924 թվական Սևան քաղաքի հյուսիս-արևմտյան մասում։ Գոմաձոր թաղամասի եզրին, Մեծեփ սարի լանջին։
14 Սուրբ Գևորգ եկեղեցին (Ցամաքաբերդ) Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ 19-րդ դար Սևան քաղաքի հյուսիս-արևելյան մասում։ Ցամաքաբերդ թաղամասի կենտրոնում։
15 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 1903-1912 թվականներ Վարդենիս քաղաքի կենտրոնում։
16 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 1618-1621 թվականներ Ազատ գյուղի մեջ։
17 Եկեղեցի 16-18-րդ դարեր Ախպրաձոր գյուղից 2 կմ արևելք, «Աղյոլ» գյուղատեղիում։
18 Եկեղեցի 14-15-րդ դարեր Ակունք գյուղից 2.5 կմ հարավ-արևմուտք, «Աղբրի Խարաբեք» գյուղատեղիի գերեզմանոցի կենտրոնում։ Հիմնավեր է։
19 Եկեղեցի 13-րդ դար Ակունք գյուղից 3 կմ հարավ-արևելք, «Հին գոմեր» գյուղատեղիի արևելյան մասում։ Ավերված է։
20 Եկեղեցի Սուրբ Մեսրոպ 15-17-րդ դարեր Ակունք գյուղի արևելյան մասում։ Վերականգնվել է 19-րդ դարում։ Կիսավեր է։
21 Եկեղեցի «Վանք» 7-րդ դար Ակունք գյուղից 10 կմ հարավ։ Բլրի գագաթին։ Կիսավեր։
22 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 1281 թվական Այրք գյուղի մեջ։
23 Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ 13-րդ դար Այրք գյուղի արևելյան մասում։
24 Եկեղեցի 9-10 դարեր Աստղաձոր գյուղից 3 կմ հարավ, «Վանքի բերդ» գյուղատեղիում։ Բարձունքին, խաչաձև հատակագծով, կիսավեր է։
25 Եկեղեցի 9-10 դարեր Աստղաձոր գյուղից 3 կմ հարավ, «Վանքի բերդ» գյուղատեղիում։ Միանավ, ավերված է։
26 Եկեղեցի Սուրբ Պողոս-Պետրոս 19 դար Աստղաձոր գյուղի մեջ։
27 Եկեղեցի 10-13 դարեր Արծվանիստ գյուղից 8 կմ հարավ, «Շապուհի հեր» («Հերի գլուխ») բնակատեղիի կենտրոնում։ Կիսաքանդ է։
28 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին Արծվանիստ գյուղից 2 կմ հարավ, «Անմեռ» («Եկեղեցու ձոր», «Վանքի ձոր») գյուղատեղիի հյուսիսային մասում։ Վերականգնվել է 2000 թվականին։
29 Եկեղեցի 12-13 դարեր Արծվանիստ գյուղից 10 կմ հարավ, «Զույգ աղբյուր» գյուղատեղիի հյուսիսային մասում։ Կիսավեր է։
30 Եկեղեցի 10-րդ դար Արծվանիստ գյուղից 8 կմ հարավ, «Հոսպակ» գյուղատեղիում։ Կիսավեր է։
31 Սուրբ Հռիփսիմե Եկեղեցի Սուրբ Հռիփսիմե 9-10-րդ դարեր Արծվանիստ գյուղից 2.5 կմ հարավ-արևելք, «Վերին Կթանոց» («Վանքի խարաբա») գյուղատեղիի կենտրոնում։
32 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 1893 թվական Արծվանիստ գյուղի մեջ։
33 Եկեղեցի 12-13-րդ դարեր Արծվաշեն գյուղի արևելյան մասում՝ գործող գերեզմանոցի տարածքում։ 1980-1981 թվականներին վերանորոգվել է տեղացիների կողմից։
34 Եկեղեցի Սուրբ Մինաս 1872 թվական Արծվաշեն գյուղի մեջ։ 1985 թվականին վերականգնվել է տեղացիների կողմից։
35 Եկեղեցի 17-րդ դար Արտանիշ գյուղից 5 կմ հարավ-արևմուտք՝ ամրոցի հյուսիսային մասում։ Կիսավեր է։
36 Եկեղեցի 17-րդ դար Գտնվում է Արտանիշ գյուղից 1 կմ հարավ-արևելք՝ բլրի վրա։ Կիսավեր
37 Եկեղեցի 11-12-րդ դարեր Բերդկունք գյուղի մեջ՝ Երևան-Գավառ ճանապարհի աջ կողմում։ Կիսավեր է։
38 Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 4-5 դարեր Գանձակ գյուղի մեջ Վերականգնվել է 16-րդ դարում՝ Վարդա տիկնոջ կողմից։
39 Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ 9-րդ դար Գանձակ գյուղի մեջ։
40 Եկեղեցի 15-16-րդ դարեր Գեղամասար գյուղի հյուսիսային մասում՝ գերեզմանոցի արևմտյան եզրին։ Կիսավեր է։
41 Եկեղեցի 9-11-րդ դարեր Գեղամավան գյուղի մեջ՝ Պարգև Վարդանյանի տան մոտ
42 Սուրբ Հովհաննես Եկեղեցի Սուրբ Հովհաննես 19-րդ դար, 1906 թվական Գեղամավան գյուղի մեջ։ 1906 թվականին եկեղեցուն հարավից կցվել է նախասրահ։
43 Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ 16-17-րդ դարեր Գեղարքունիք գյուղի արևելյան մասում։ Վերականգնվել է 1866 թվականին։
44 Եկեղեցի 9-10-րդ դարեր Գեղհովիտ գյուղի 3 կմ հարավ-արևելք, «Բոզոյի խրբեք» գյուղատեղիի հյուսիսային մասում։ Ավերված է։
45 Սուրբ Գևորգ Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ 15-16-րդ դարեր Գեղհովիտ գյուղի մեջ։ Վերականգնվել է 1873 թվականին։
46 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 11-13-րդ դարեր Լեռնահովիտ գյուղի մեջ՝ գերեզմանոցի կենտրոնում։ 1936 թվականից՝ կիսաքանդ է։
47 Եկեղեցի 14-15-րդ դարեր Գետիկ գյուղի արևելյան մասում գտնվող ամրոցի տարածքում։ Կիսավեր է։
48 Եկեղեցի 9-10-րդ դարեր Դդմաշեն գյուղից 1.5 կմ արևելք, «Խարաբեք» բնակատեղիում։ Ավերված է։
49 Սուրբ Թադևոս եկեղեցի Սուրբ Թադևոս եկեղեցի 7 դար, 9-17-րդ դարեր Դդմաշեն գյուղի մեջ՝ փոստի շենքից 50 մ արևելք։
50 Եկեղեցի 12-13-րդ դարեր Դպրաբակ գյուղի հյուսիսային կողմում։ Գերեզմանոցի կենտրոնում։ Կիսավեր է։
51 Եկեղեցի 17-18-րդ դարեր Դպրաբակ գյուղի մեջ։ Կիսավեր է։
52 Եկեղեցի 10-11-րդ դարեր Երանոս գյուղի, 2.5 կմ հյուսիս, «Կուռու ավերակներ» գյուղատեղիում։ Ավերված է։
53 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 19-րդ դար Երանոս գյուղի մեջ։ Վերականգնվել է 1970-ական թվականներին։
54 Եկեղեցի Սուրբ Վարդան 5-6-րդ դարեր Զոլաքար գյուղից 30 կմ արևմուտ, «Նաղարախան» գյուղատեղիի հյուսիսային մասում։
55 Սուրբ Գևորգ եկեղեցի Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ Վերականգնվել է 19-րդ դարում Զոլաքար գյուղի մեջ։
56 Սուրբ Ստեփանոս Եկեղեցի Եկեղեցի Սուրբ Ստեփանոս 19-րդ դար Զովաբեր գյուղի մեջ։
57 Եկեղեցի (Մատուռ Սուրբ Հռիփսիմե) 13-րդ դար Թազագյուղ գյուղի 1.5 կմ հարավ-արևելք, «Պողոս գեղ» բնակատեղիի արևելյան կողմում։ Ավերված է։
58 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 1814 թվական Թազագյուղ գյուղի մեջ։
59 Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Եկեղեցի Եկեղեցի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ 9-10-րդ դարեր Թազագյուղ գյուղի մեջ։ Վերականգնվել է 1286 թվականին։
60 Եկեղեցի «Կոտրած եղցի» 10-12-րդ դարեր Թթուջուր գյուղի հարավ-արևելյան մասում՝ Սոկրատ Խաչատրյանի տնամերձում։
61 Եկեղեցի Իլիկավանք Եկեղեցի «Իլիկավանք» («Պառավի վանք») 9-ր դար Լանջաղբյուր գյուղի արևելյան մասում՝ ամրոցի հյուսիսային մասում
62 Եկեղեցի Սուրբ Խաչ Եկեղեցի Սուրբ Խաչ 1877 թվական Լանջաղբյուր գյուղի մեջ։
63 Եկեղեցի Սուրբ Հակոբ Եկեղեցի Սուրբ Հակոբ 13-14-րդ դարեր Լանջաղբյուր գյուղի հարավ-արևելյան մասում։
64 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 19-րդ դար Լիճք գյուղի հյուսիսային մասում՝ գերեզմանոցի հյուսիսային եզրին։
65 Եկեղեցի 13-րդ դար Լիճք գյուղից 3 կմ հարավ-արևմուտք, «Իշի գութան» գյուղատեղիի արևելյան մասում։ Կիսավեր է։
66 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 1872 թվական Լիճք գյուղի մեջ։
67 Եկեղեցի Գանձավանք («Անգիր վանք») Եկեղեցի Գանձավանք («Անգիր վանք») 9-10-րդ դարեր Լճաշեն գյուղից 1 կմ հարավ-արևելք, Գանձավանք («Անգիր վանք») գյուղատեղիի արևելյան մասում։ Կիսավեր է։
68 Եկեղեցի Սուրբ Հռիփսիմե 7-րդ դար Լճաշեն գյուղի մեջ։
69 Եկեղեցի 15-16-րդ դարեր Լճավան գյուղի հյուսիսային մասում։ Կիսավեր է։ 1980 թվականին տարածքում կատարվել են մաքրման և պեղման աշխատանքներ։
70 Եկեղեցի 5-7-րդ դարեր Լճափ գյուղից 1 կմ հարավ-արևելք՝ ամրոցների համալիրում, կենտրոնական բլրի միջնաբերդում։ Ավերված է։
71 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 17-18-րդ դարեր Լուսակունք գյուղի հարավ-արևմտյան մասում՝ բլրի ստորոտին։
72 Եկեղեցի Սուրբ Բեթղեհեմ Վերականգնվել է 9-րդ դարում Խաչաղբյուր գյուղի հարավային մասում՝ գյուղի եզրին, տեղաբնակների կողմից «Խարաբա ժամ» կամ «Ակներ» անվանվող վայրում։
73 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին («Ժամ») 19-րդ դար Ծակքար գյուղի մեջ։
74 Եկեղեցի Սուրբ Հովհաննես Եկեղեցի Սուրբ Հովհաննես 9-10-րդ դարեր Ծաղկաշեն գյուղի արևմտյան մասում։
75 Եկեղեցի Սուրբ Հարություն 19-րդ դար Ծաղկունք գյուղի մեջ։
76 Եկեղեցի Սուրբ Սարգիս Եկեղեցի Սուրբ Սարգիս 7-րդ դար, 19-րդ դար Ծաղկունք գյուղից 0.5 կմ արևելք Վերականգնվել է 1984 թվականին։
77 Եկեղեցի «Աստվածընկալ» 15-17-րդ դարեր Գտնվում է Ծովագյուղ գյուղից 2 կմ արևմուտք՝ դաշտամիջյան ճանապարհից աջ, բլրի վրա։ Վերականգնվել է 1950-1960-ական թվականներին։
78 Եկեղեցի «Քանդած Ժամ» 16-17-րդ դարեր Ծովագյուղ գյուղի մեջ։
79 Եկեղեցի Կարմիր Ավետարան Եկեղեցի Կարմիր Ավետարան 17-18-րդ դարեր Ծովազարդ գյուղի կենտրոնում։ Կիսավեր է։
80 Եկեղեցի 1718 թվական Ծովակ գյուղի հվ և ամ մասում գտնվող ամրոցի տարածքում։ Ավերված է։
81 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 19-րդ դար Ծովակ գյուղի մեջ։ Վերականգնվել է 1990-ական թվականներին։
82 Եկեղեցի Սուրբ Պողոս-Պետրոս 13-րդ դար Ծովինար գյուղից 8 կմ հարավ, «Փառկունք» («Վերին քյոլաղըռան», «Հին Կարմրաշեն») գյուղատեղիում։ Ավերված է։
83 Եկեղեցի 19-րդ դար Ծովինար գյուղից 8 կմ հարավ, «Փառկունք» («Վերին քյոլաղըռան», «Հին Կարմրաշեն») գյուղատեղիում։ Կիսաքանդ է։
84 Սուրբ Սարգիս եկեղեցի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի 10-11-րդ դարեր Ծովինար գյուղից 15 կմ հարավ, «Օրգլու» գյուղատեղիի կենտրոնում։ Կիսավեր է։
85 Եկեղեցի 1900 թվական Ծովինար գյուղի մեջ։
86 Եկեղեցի 19-րդ դար Ծովինար գյուղի մեջ։
87 Եկեղեցի 15-16-րդ դարեր Կախակն գյուղից 1կմ հյուսիս՝ «Քիլիսա» վայրում։
88 Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ 19-րդ դար Կարճաղբյուր գյուղի կենտրոնում։
89 Եկեղեցի «Խարաբա Ժամ» 12-13-րդ դարեր Կարճաղբյուր գյուղի արևելյան մասում։
90 Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ 13-14-րդ դարեր Կարմիրգյուղ գյուղի մեջ։ Վերականգնվել է 16-17-րդ դարերում։
91 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 10-րդ դար Կարմիրգյուղ գյուղի մեջ։ Վերականգնվել է 17 դարում, 19 դարում, 1980-ական թվականներին։
92 Եկեղեցի Սուրբ Գրիգոր 15-րդ դար Կարմիրգյուղ գյուղի մեջ։ Վարդան Հովհաննիսյանի տան մոտ։ Կիսավեր է։
93 Եկեղեցի 11-13-րդ դարեր Ձորագյուղ գյուղից 2 կմ հարավ-արևմուտք, «Ալթունի թախտ» գյուղատեղիի կենտրոնում։ Կիսաքանդ է։
94 Եկեղեցի 7-րդ դար Ձորագյուղ գյուղի մեջ, Շողագավանքի հուշարձանախմբից արևմուտք։ Քառախորան, կիսավեր է։
95 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 19-րդ դար Ձորագյուղ գյուղի մեջ։
96 Եկեղեցի Մասրուց անապատ Եկեղեցի Մասրուց անապատ 9-10-րդ դարեր Ձորագյուղ գյուղի մեջ։ Վերականգնվել է 1611 և 1976 թվականներին։
97 Եկեղեցի 12-13-րդ դարեր Ձորավանք գյուղից 1,5 կմ հարավ-արևմուտք, գյուղատեղիում։ Վերականգնվել է ուշ միջնադարում։
98 Եկեղեցի 12-13-րդ դարեր Մարտունի գյուղից 3 կմ հյուսիս-արևմուտք, «Աղջաղալա» գյուղատեղիի կենտրոնում։ Ավերակ է։
99 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 13-14-րդ դարեր Մեծ Մասրիկ գյուղի հարավային մասում, Մասրիկ գետգյուղի աջ ափի բարձունքին։
100 Եկեղեցի 12-րդ դար Ներքին Գետաշեն գյուղից 1-1.5 կմ հարավ, «Իշխանագյուղ» գյուղատեղիում։ Ավերակ է։
101 Եկեղեցի «Իշխանհատակ» 11-13-րդ դարեր Ներքին Գետաշեն գյուղի գյուղից 1-1.5 կմ հարավ, «Իշխանագյուղ» գյուղատեղիի հարավային մասում։
102 Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի Եկեղեցի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ 19-ր դար Ներքին Գետաշեն գյուղի մեջ
103 Կոթավանք Եկեղեցի Կոթի Սուրբ Աստվածածին Ներքին Գետաշեն գյուղի արևմտյան մասում։
104 Եկեղեցի Սուրբ Վարդան 9-10-րդ դարեր Ներքին Գետաշեն գյուղի մեջ։ Կիսավեր է։
105 Եկեղեցի 12-13-րդ դարեր Ներքին Շորժա գյուղի մեջ։ Վերականգնվել է 17-րդ դարում, 1990-ական թվականներին։
106 Եկեղեցի 11-12-րդ դարեր Նորաշեն գյուղի մեջ։ Ավերված է։
107 Եկեղեցի «Յոթաղբյուր» 13-14-րդ դարեր Նորատուս գյուղի «Յոթ աղբյուր» ամրոցից հյուսիս արևմուտք։
108 Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 9-րդ դար Նորատուս գյուղի մեջ։ Պատվիրատուն եղել է Գեղարքունյաց Սահակ իշխանը։ Վերականգնվել է 1974-1975 թվականներին։
109 Դոփուց վանք Եկեղեցի Սուրբ Գրիգոր («Դոփուց վանք») 10-13-րդ դարեր Նորատուս գյուղի հարավային մասում։
110 Շոռգյոլի վանք Եկեղեցի «Շոռգյոլի վանք» 13-17-րդ դարեր Նորատուս գյուղից 2 կմ արևելք։
111 Եկեղեցի 15-16-րդ դարեր Շատջրեք գյուղի մեջ՝ դպրոցի բակում։ Կիսավեր է։
112 Եկեղեցի 17-րդ դար Շորժա գյուղի արևելյան եզրին՝ սարի ստորոտին։
113 Եկեղեցի 16-17-րդ դարեր Ջիլ գյուղի հյուսիսային եզրին՝ թեք սարալանջին։
114 Եկեղեցի Սուրբ Գևորգ 1883 թվական Սարուխան գյուղի մեջ։ Կիսավեր է։
115 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 9-րդ դար Սոթք գյուղի մեջ Վերականգնվել է 1276 թվականին, 17-րդ դարում և 1991 թվականին։
116 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 1695 թվական Վաղաշեն գյուղի մեջ։
117 Եկեղեցի «Վանք» (Սուրբ Հռիփսիմե) 4-5-րդ դարեր Վաղաշեն գյուղից 1կմ հարավ-արևելք։ Կիսավեր է։
118 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 19-րդ դար Վարդաձոր գյուղի կենտրոնում։ Վերականգնվել է 2000 թվականին։
119 Եկեղեցի Սուրբ Սարգիս Վերակառուցվել է 19-րդ դարում Վարդաձոր գյուղի հարավ-արևմտյան մասում։
120 Եկեղեցի 10-13-րդ դարեր Վարդենիկ գյուղից 3 կմ հարավ, «Բերդի խարաբա» («Քյաֆթառլի») գյուղատեղիում։
121 Եկեղեցի 12-րդ դար Վարդենիկ գյուղից 5 կմ հարավ, «Լեռնանցքի ավերակներ» («Դարբնդու խրբեք») գյուղատեղիում։
122 Եկեղեցի 13-14-րդ դարեր Վարդենիկ գյուղից 5 կմ հարավ, «Լեռնանցքի ավերակներ» («Դարբնդու խրբեք») գյուղատեղիում։
123 Եկեղեցի Սուրբ Գրիգոր 13-րդ դար Վարդենիկ գյուղից 5 կմ հարավ, «Հին Վարդենիկ» («Վերին Գյոզալդարա») գյուղատեղիում։
124 Եկեղեցի «Կարմիր վանք» 9-11-րդ դարեր Վարդենիկ գյուղից 5 կմ հարավ, «Հին Վարդենիկ» («Վերին Գյոզալդարա») գյուղատեղիում։
125 Եկեղեցի 9-10-րդ դարեր Վարդենիկ գյուղից 5 կմ հարավ, «Հին Վարդենիկ» («Վերին Գյոզալդարա») գյուղատեղիում։
126 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 19-րդ դար Վարդենիկ գյուղի արևելյան մասում։
127 Եկեղեցի «Իշխանավանք» 13-րդ դար Վարդենիկ գյուղի արևելյան մասում։
128 Եկեղեցի «Ծաղկավանք» 9-10-րդ դարեր Վարդենիկ գյուղից 0.3 կմ հարավ-արևելք՝ Վարդենիս գետի աջ ափին, Իշխանավանքից հարավ։
129 Եկեղեցի 19-րդ դար Վարսեր գյուղի մեջ։ Կիսավեր
130 Եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին 1878 թվական Վերին Գետաշեն գյուղի մեջ։

Աղբյուրներ

խմբագրել

Գեղարքունիքի մարզի պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 9 հունվարի 2003 թվականի N 80-Ն որոշում