Գաղտնագիտություն կամ Կրիպտոլոգիան գիտություն է, որը զբաղվում է կոդավորմամբ և ապակոդավորմամբ։ Այն բաղկացած է երկու մասից- գաղտնագրություն (կրիպտոգրաֆիա) և գաղտնավերլուծություն (կրիպտոանալիզ)։ Գաղտնագրությունը զբաղվում է տվյալների կոդավորման մեթոդներով, իսկ գաղտնավերլուծությունը զբաղվում է մեթոդների, ալգորիթմների թույլ և ուժեղ կողմերի գնահատմամբ, ինչպես նաև կրիպտոհամակարգը կոտրելու մեթոդներ է մշակում։