Մամլուք բուրջիները ի տարբերություն Մամլուք բահիրիներիի ապրել են Կահիրեի բերդի և այլ բերդերի աշտարականման կացարաններում։ Բուրջի (արաբ. աշտարակ), ուստի սուլթանները իրենց անվանումը ստացել են հենց այդ աշտարակներում ապրելու պատճառով։ Մամլուք բուրջիները ղեկավարել են 1381-1517 թթ.։ Եթե մամլուք բահիրիները ծագումով թուրքեր էին, ապա բուրջիները ծագումով կովկասյան չերքեզներ էին, բացի սուլթան Ազ-Զահեր Սեյֆ ադ-Դին Խուշկադամի և Ազ-Զահեր Թեմուր Բուղայի, որոնք ծագումով Ռումի սելջուկներ էին։

Աղբյուրներ

խմբագրել

Самир Хотко-Черкесские мамлюки, Майкоп 1993