Բորբորիտներ, գնոստիկյան աղանդ, որ գոյություն է ունեցել 5-րդ դարում։ Ինչպես հայտնի է, Փոքր Հայքում գոյություն են ունեցել բազմաթիվ սոցիալական, աղանդավորական շարժումներ, որոնցից էր բորբորիտներ կոչված աղանդը։ Այս աղանդը գաղափարապես հարում էր մծղնեությանը[1]։ Այս շարժման մասին շատ տեղեկություններ չեն պահպանվել։ Աղանդի և Հայաստանում նրա գործունեության մասին կցկտուր տեղեկություններ է հաղորդում մաշտոցյան աշակերտների ավագ խմբի ներկայացուցիչ Կորյունը[2]։ Նրա հաղորդած տեղեկություններից մենք իմանում ենք, որ այս շարժումը լայնածավալ գործունեություն է ծավալել Արևմտյան Հայաստանում։ Այս աղանդի դեմ պայքարել է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Գրերի գյուտից հետո Մեսրոպ Մաշտոցը լայնածավալ քարոզչական գործունեություն է ծավալել։ Անցնելով Արևմտյան Հայաստան՝ նա պայքարել է այս աղանդի դեմ և պարտության մատնել։ Միայն հայտնի է որ այս շարժումը մարել է Մաշտոցի իրականացրած քարոզչությունից հետո։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Երվանդ Տեր-Մինասյան, հայ աղանդավորոիթյան պատմությունից, Երևան 1973, էջ 57-58։
  2. Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, Երևան, 1969, էջ 115-118։

Աղբյուրներ խմբագրել

Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, Երևան, 1969։

Գրականություն խմբագրել

  1. Երվանդ Տեր-Մինասյան, հայ աղանդավորոիթյան պատմությունից, Երևան 1973։
  2. Լ. Խաչիկյան Փոքր Հայքի սոցիալական շարժումները, Երևան, 1981։
  3. Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, Երևան, 1969։