Բյուրեղային ցանց, բյուրեղային վիճակում նյութին հատուկ մասնիկների (ատոմներ, իոններ, մոլեկուլներ) կանոնավոր դասավորությունը, որ բնորոշվում է երեք չափումներում պարբերական կրկնությամբ։ Կազմված է բյուրեղների կառուցվածքը բնութագրող կրկնվող բջիջներից։ Ըստ բյուրեղի համաչափության տարրական բջիջը կարող է լինել շեղանկյուն կամ ուղղանկյուն զուգահեռանիստ, քառանկյուն կամ վեցանկյուն պրիզմա, խորանարդ։ Բյուրեղային ցանցի մաթեմատիկական սխեման, որում պահպանվում են միայն տեղափոխումների երկրաչափական պարամետրերը և ցույց չի տրվում ատոմների կոնկրետ տեղաբաշխումը տվյալ կառուցվածքում, այն կոչվում է տարածական ցանց։ Բյուրեղային ցանցով է պայմանավորված բյուրեղների անիզոտրոպությունը, նիստերի հարթ լինելը, անկյունների կայունությունը և այլ հատկություններ։

NaCl քարաղի բյուրեղային ցանցը
Բրավեյի ցանցերի տեսակները
Примитивная Базоцентрированная Гранецентрированная Объёмноцентрированная Дважды-объёмноцентрированная (Ромбоэдрическая)
Պարզ Չկենտրոնացված Կողակենտրոնացված Ծավալակենտրոնացված Կրկնակի ծավալակենտրոնացված-

Ցանցերի դասակարգումը ըստ համաչափությանԽմբագրել

 • Ցածր կատեգորիա
 • Եռասեպ:  ,  
  • Միասեպ:  ,  
  • Շեղանկյունային:  ,  
 • Միջաին կատեգորիա
  • Քառանիստային:  ,  
  • Վեցանիստային:  ,  
 • Բարձր կատեգորիա
  • Խորանարդային:  ,