Ա., հայկական ծածկանուն[1]։

Ծածկանունն օգտագործել են հետևյալ անձինք՝

 1. Գրիգոր Աբգարյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ Մշակ (Թիֆլիս) 1897 - № 36:
 2. Ալեքսանդր Աբելյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ Մշակ (Թիֆլիս) 1892 - № 55, 58; 1893 - № 3, 9, 12; 1894 - № 2:
 3. Երվանդ Աբրոյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Արեգ» (Բաքու) 1915 - № 41: «Արև» (Բաքու) 1915 - № 25:
 4. Թորոս Ազատյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Արևելք» (Կ. Պոլիս) 1932 - № 6; «Հայաստանի կոչնակ» (Նյու Յորք) 1927 - № 14, 22, 28, 30, 41; 1928 - № 16:
 5. Շավարշ Ազնավուրյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Ավանգարդ» (Երևան) 1928 - № 3[2]:
 6. Աշոտ Աթանասյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ Մշակ (Թիֆլիս) 1897 - № 20; 1917 - № 22[3]:
 7. Հակոբ Աթոյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան) 1925 - № 43:
 8. Վահրամ Ալազան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Գրական դիրքերում» (Երևան) 1928 - № 9[4]:
 9. Գաբրիել Ալավերդյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Ավանգարդ» (Երևան) 1934 - № 89:
 10. Ավետիս Ալիքսանյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Վոսփոր» (Կ. Պոլիս) 1933 - № 8[5]:
 11. Հովհաննես Ալիքսանյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Բյուզանդիոն» (Կ. Պոլիս), 1907 - № 3317, 3327, 3336, 3341, 3353, 3360, 3376, 3394, 3399, 3406, 3413, 3425; 1908 - 3429, 3441, 3452, 3462, 3480, 3497, 3511, 3539; 1909 - №3911[6]
 12. Հրանտ Ալյանաքյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Հառաջ» (Փարիզ), 1929 - № 894; 1932 - № 1780, 2161; 1935 - № 2708, 2718, 2758, 2771, 2809, 2811, 2867; 1936 - № 3015, 3061, 3076:
 13. Արշակ Ալպոյաճյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Սուրհանդակ» (Կ. Պոլիս) 1900 - № 440, 477, 530; 1901 - № 586, 621:
 14. Ավետիս Ահարոնյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ Մշակ (Թիֆլիս) 1895 - № 20, 150; 1897 - № 67, 71, 72, 74, 86: «Մուրճ» (Թիֆլիս) 1901 - № 1-5, 7, 9; 1902 - № 2, 3, 10-12; 1903 - № 2, 10-12; 1904 - № 1; 1905 - № 1[7]:
 15. Սուրեն Աղաբաբյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Պիոներ կանչ» (Երևան) 1937 - № 80, 83:
 16. Վահան Աղազադյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Բյուզանդիոն» (Կ. Պոլիս), 1912 - № 4878[8]:
 17. Ղազարոս Աղայան, ծածկանունն օգտագործել է՝ Սուրհանդակ (Թիֆլիս) 1910 - № 55, 56[9]:
 18. Գրիգոր Աղաջանյան
 19. Հովհաննես Աղքատյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Ասպարեզ» (Ֆրեզնո) 1934 - № 4 1599-1600, 1609, 1621: «Հայրենիք» (Բոստոն) 1920 - № 2786, 2790, 2795:
 20. Լևոն Աճեմյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Փունջ հայ և օտար գրականութեանց» (Ալեքսանդրիա), 1933 - № 4, 18, 20-24:
 21. Համո Ամիրխանյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Կոմունիստ» (Բաքու) 1934 - № 89, 145:
 22. Արսեն Ամիրյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Պայքար» (Թիֆլիս) 1916 - № 46, 49-51; 1917 - № 6[10]:
 23. Անդրանիկ Այվազյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Ավետաբեր» (Կ. Պոլիս) 1876 - № 16[11]:
 24. Մատթեոս Այվատյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Մանզումեի էֆքյար» (Կ. Պոլիս) 1869։ «Մասիս» (Կ. Պոլիս) 1868[12]։
 25. Դավիթ Անանուն
 26. Հրանդ Անդրեասյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Մշակ», 1897, № 23:
 27. Արամ Անտոնյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Ծաղիկ» (Կ. Պոլիս) 1905 - № 18:
 28. Հակոբ Անտոնյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Հայաստանի կոչնակ» (Նյու Յորք) 1932 - № 1; 1950 - № 1, 17; 1951 - № 1, 20, 21, 23, 24; 1952 - № 18; 1954 - № 1-8; 1955 - № 39-41; 1956 - № 1, 2, 28-29; 1957 - № 42, 43; 1958 - № 17: «Պայքար» (Բոստոն) 1956, մարտի 15[13]։
 29. Աբել Ապրեսյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Արևելք» (Կ. Պոլիս) 1899 - № 4079: «Հայրենիք» (Կ. Պոլիս) 1892 - № 146:
 30. Թևան Առաքելյան
 31. Համբարձում Առաքելյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Մշակ» 1906 - № 220, 243, 273; 1907 - № 181; 1908 - № 84; 1909 - № 187; 1913 - № 205, 220, 221, 237, 269; 1914 - № 236, 239; 1916 - № 263, 270, 274, 276, 281, 282, 288:
 32. Միքայել Առաքելյան
 33. Սարգիս Առստամյան
 34. Աբեթնագով Ասլանյան
 35. Հակոբ Աստաբացյան
 36. Գևորգ Աստվածատրյան
 37. Անդրանիկ Ավագյան
 38. Հովհաննես Ավագյան
 39. Հ. Ավալյան
 40. Գուրգեն Ավետիսյան
 41. Եվփիմե Ավետիսյան
 42. Երվանդ Ավետիքյան
 43. Գրիգոր Ավետյան
 44. Վարդան Ատրյան
 45. Սարգիս Ատրպետ
 46. Ավետիք Արասխանյան
 47. Ալեքսանդր Արարատյան
 48. Առաքել Արարատյան
 49. Ամատունի Արզումանյան
 50. Ենովք Արմեն
 51. Մկրտիչ Արմեն
 52. Արմեն Արմենյան
 53. Արշալույս Արշարունի
 54. Արփիար Արփիարյան
 55. Արտեմ Բադալյան
 56. Ակսել Բակունց
 57. Արմենակ Բասենցյան
 58. Ամատունի Բարսեղյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Գրոհ» (Դոնի Ռոստով) 1934 - № 89; 1935 - № 51, 102; 1936 - № 69: «Մուրճ-մանգաղ» (Դոնի Ռոստով) 1929; 1930 - № 63[14]:
 59. Ար. Բեգլարյան
 60. Արտավազդ Գալստյան
 61. Արտաշես Գալփագճյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Ժամանակ» (Կ. Պոլիս) 1924։ «Նոր լույս» (Կ. Պոլիս) 1933 - № 16-23, 1934 - № 26-61[15]:
 62. Արտաշես Գարագաշյան
 63. Խոսրով Գարապաճագյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Սուրհանդակ» (Թիֆլիս) 1912[16]։
 64. Աղավնի Գրիգորյան
 65. Անուշավան Գրիգորյան
 66. Արամ Գրիգորյան
 67. Արշալույս Գույումճյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Հայաստանի կոչնակ» (Նյու Յորք) 1940 - № 27; 1942 - № 45, 46:
 68. Արտո Դանղյան
 69. Արամ Երեմյան
 70. Արամայիս Երզնկյան
 71. Տիգրան Զավեն
 72. Արամ Զարդարյան
 73. Աշոտ Թադևոսյան
 74. Գրիգոր Թաթարյան
 75. Արմենակ Թամազյան
 76. Ալեքսանդր Թարխանյան
 77. Խաչատուր Թեխմիշճյան
 78. Վահան Թեքեյան
 79. Եզնիկ Իկիթյան
 80. Արտաշես Իսրայելյան
 81. Արմեն Լուսինյան
 82. Արշավիր Խանետանյան
 83. Արտաշես Կարինյան
 84. Վահան Կեմիրճյան
 85. Արման Կոթիկյան
 86. Ավագ Կոծինյան
 87. Էդմոնդ Կոտալազյան
 88. Անտոն Կուզյան
 89. Ավետիս Հախնազարյան
 90. Առաքել Հարությունյան
 91. Արսեն Հացագործյան
 92. Արշակ Հոգիջանյան
 93. Անդրեաս Հովասափյան
 94. Աշոտ Հովհաննիսյան
 95. Արիստակես Հովհաննիսյան
 96. Արտաշես Հովհաննիսյան
 97. Անդրանիկ Հովսեփյան
 98. Արմենակ Ղազանջյան
 99. Արշակ Ղազարյան
 100. Առաքել Ղուլյան
 101. Ավետիս Ղուրբանյան
 102. Արսեն Մամյան
 103. Արմեն Մամուրյան
 104. Հմայակ Մանուկյան
 105. Տիրայր Մարգարյան
 106. Արմենակ Մաքսապետյան
 107. Արշավիր Մելիքյան
 108. Ավագ Մելիք-Վարդանյան
 109. Արշակ Մեհրաբյան
 110. Անաստաս Միկոյան
 111. Արփիկ Միսաքյան
 112. Արսեն Միքայելյան
 113. Արշակ Մկրտչյան
 114. Մկրտիչ Մկրտումյան
 115. Ալեքսանդր Մյասնիկյան
 116. Արամայիս Մնացականյան
 117. Ավետիս Յափուճյան
 118. Ավետիս Նազարբեկյան
 119. Արմենակ Նազարեթյան
 120. Նահապետ Նահապետյան
 121. Արտավազդ Շահբազյան
 122. Արամ Շահգալդյան
 123. Ավետիք Շահխաթունյան
 124. Բարթող Շահրիկյան
 125. Աբրահամ Շարիկյան
 126. Արտաշես Ոսկերչյան
 127. Աշոտ Պայազատյան
 128. Հակոբ Պարոնյան
 129. Աբրահամ Պետրոսյան
 130. Արտաշես Պետրոսյան
 131. Հակոբ Պիպեռյան
 132. Արշակ Ջանյան
 133. Արսեն Սարգսյան
 134. Արշավիր Սոլախյան
 135. Ահարոն Ստեփանյան
 136. Արամ Ստեփանյան
 137. Արամայիս Սրապյան
 138. Ավետիս Վաչյան
 139. Աղասի Վարդանյան
 140. Գրիգոր Վարդանյան
 141. Նազարեթ Տաղավարյան
 142. Բ. Տեր-Վարդանյան
 143. Արամ Տեր-Գրիգորյան
 144. Արիս Տեր-Իսրայելյան
 145. Մարգար Տեր-Հակոբյան
 146. Ավետիս Տեր-Հարությունյան
 147. Արշակ Տեր-Մահտեսյան
 148. Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան
 149. Ա. Տեր-Ստեփանյան
 150. Անդրե Տեր-Օհանյան
 151. Ալիս Տեփոյան
 152. Արմեն Տիգրանյան
 153. Անուշավան Տիտանյան
 154. Արտակ Տոնիկյան
 155. Արամ Տոնյան
 156. Արծրունի Տուլյան
 157. Աշոտ Փալանջյան
 158. Ալեքսանդր Փանոսյան
 159. Ավետիս Փոշօղլյան
 160. Ալեքսանդր Քալանթար
 161. Տիրան Քելեկյան
 162. Անդրանիկ Քեշիշյան
 163. Մեսրոպ Քյուրքճյան
 164. Վահան Քյուրքճյան
 165. Ավետիս Օհանջանյան

Ծանոթագրություններ խմբագրել

 1. Բախտիար Հովակիմյան, Հայոց ծածկանունների բառարան, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 17-19։
 2. Վկայել է Ռաֆայել Աթայանը։
 3. Մշակ (Թիֆլիս) 1917 - № 25:
 4. ԳԱԹ, Գարեգին Լևոնյանի ֆոնդ։
 5. Վկայել է հեղինակը
 6. ԳԱԹ, Մկրտիչ Պարսամյանի ֆոնդ։
 7. Հովհաննես Թումանյան, Երկերի ժողովածու, հ. 5, Ե., 1954, էջ 227։
 8. «Բյուզանդիոն» (Կ. Պոլիս), 1912 - № 4879:
 9. Հովհաննես Պողոսյան, Հայ գրականության բիբլիոգրաֆիա, Ե., 1953, էջ 47։
 10. ՀԱԱ գրադարանի օրինակը։
 11. Մահարձանք եւ յիշատակարան առաքինի պատանւոյն Յակոբայ Յ. Մկրեան..., Կ. Պոլիս, 1877, էջ 106-107։
 12. «Բյուզանդիոն» (Կ. Պոլիս), 1905 - № 2604:
 13. Հայաստանի կոչնակ (Նյու Յորք), 1950, № 24:
 14. Վկայում է հեղինակը։
 15. «Նոր լույս» (Կ. Պոլիս) 1933-1934 թթ.:
 16. ԳԱԹ, Հայկ Տեր-Աստվածատրյանի ֆոնդ։