Արտագծյալ շրջանագիծ

Եթե բազմանկյան բոլոր գագաթները գտնվում են շրջանագծի վրա, ապա շրջանագիծը կոչվում է այդ բազմանկյանը արտագծյալ, իսկ բազմանկյունը այդ շրջանագծին ներգծյալ։ Նկարում ABCD քառանկյունը ներգծված է O կենտրոնով շրջանագծին, մինչդեռ AECD քառանկյունը այդ շրջանագծին ներգծյալ չէ, քանի որ նրա գագաթը շրջանագծի վրա չի գտնվում։ Նկար 2-ում ABC եռանկյունը ներգծված է O կենտրոնով շրջանագծին։

  • Թեորեմ։ Ցանկացած եռանկյանը կարելի է արտագծել շրջանագիծ։
  • Եթե քառանկյան հանդիպակաց անկյունների գումարը 1800 է, ապա այդ քառանկյանը կարելի է արտագծել շրջանագիծ։(Նկ.3)
նկար 1
Նկար 2
Նկար 3

ԳրականությունԽմբագրել

  • Երկրաչափության 8-րդ դասարանի դասգիրք

ԾանոթագրություններԽմբագրել