Արմենոիդ ռասա, 20-րդ դարի ռասայական մարդաբանությունում Կովկասյան ռասայի ենթատիպ[1]։ Համաձայն մարդաբան Կարլետոն Կունի՝ արմենոիդ ռասայի տարածման կենտրոն են համարվել Արևմտյան Ասիայի հյուսիսային մասը, մասնավորապես Հայաստանը և Հարավային Կովկասը, Իրանը, Վերին Միջագետքը, Հարավարևելյան Թուրքիան և Լևանտը[2]։

Արմենոիդ տիպի սիրիահայ տղամարդ, Ուիլիամ Զեբինայի «Եվրոպայի ռասաները. սոցիոլոգիաական հետազոտություն»-ից (1911 թվական)։

ԾագումԽմբագրել

Նշանավոր նացիստ և ռասայական տեսաբան Հանս Ֆ. Կ. Գյունթերը արմենոիդ տիպը բնութագրելու համար օգտագործել է «Մերձավորարևելյան ռասա» եզրը և վերագրել Մերձավոր Արևելքին բնորոշ բնութագրիչները մի շարք ժամանակակից ժողովուրդներին, ներառյալ հայերին, հրեաներին, հույներին, վրացիներին, իրանցիներին, ասորիներին, սիրիացիներին և հարավային թուրքերին[3]։ Գյունտերը հրեաներին համարում էր բազմակի ռասայական ծագում ունեցող ժողովուրդ, բայց որպես նրանց գլխավոր հիմք է սահմանում մերձավորարևելյան ռասան և նկարագրում է ցեղի հատկանիշները, ինչպիսիք են նրա «առևտրային ոգին» և «արհեստավարժ առևտրական» լինելը, ուժեղ հոգեբանական մանիպուլյացիայի կարողություններ ունենալը, ինչն օգնում է նրանց առևտրում, ինչպես նաև մարդկանց շահագործման մեջ հայտնի լինելը[3]։ Գյունթերի կենցեպտը քննադատվել է կեղծգիտական վերլուծությունների համար[3]։ Նացիստները պատմական առումով նույնացնում էին հրեաներին Արմենոիդ տիպի ներքո Մերձավորարևելյան ռասայի անվան տակ[4]։

Մերձավորարևելյան մարդաբանական տիպի առաջացումըԽմբագրել

Նախամերձավորարևելյան կամ առաջավորասիական  նեանդերթալյան /երբեմն անվանում են շանիդարյան/ մարդ կոչվող մարդաբանական ձևերն ապրել են Վյուրմի գլացիալի  ժամանակաշրջանում (մ.թ.-ից 60 հազարից 15 հազար տարի առաջ), որոնց բրածո մնացորդները պեղել են ամերիկյան արշավախումբը 1957-58 թվականներին, Հայկական Միջագետքի, Իրանի, Ասորիքի սահմանների միացման հանգուցակետում, Մեծ Զաբ գետի միջին հոսանքում, այժմյան Ռեվանդուզից հյուսիս-արևմուտքում գտնվող՝ Շանիդար քարայրում։  Քարայրի հատակին առաջացած 13 մետրանոց նստվածքային շերտի ութ մետր խորության վրա հայտնաբերվել է երեխայի կմախք, և ևս վեց բրածո նեոանթրոպոսների կմախքներ՝ քարայրի տարբեր (1-6) շերտերում։  Շանիդարյան մարդը իր կառուցվածքային ընդհանուր հատկանիշներով նման է նեանդերթալյան մարդուն, սակայն որոշ առանձնահատկություններով ավելի մոտ է կանգնած մարդկանց արդի ֆիզիկական տիպի պեղածո նախնիներին (ուղիղ ճակատ, լայնացած ակնախոռոչներ, թույլ արտահայտված կրկնակզակ և այլն)։ Շանիդարյան մարդկանց համարում են կրոմանյոնյան մարդկանց անմիջական նախորդները, որոնց մշակույթը ընդգրկում է մ.թ.ա. 60 հազ. - 33 հազ. տարի ժամանակահատվածը։ Հանդիսանում է Մուստիերյան մշակույթի օրգանական շարունակությունը, արտահայտված նոր դրսևորումներով։ Որոշ գիտնականներ այն համարում են Մուստիերյան մշակույթի նոր բնակլիմայական պայմաններին հարմարված, և ուրույն զարգացած վերջնական փուլերից։ Մուստիերյան մշակույթին բնորոշ գործիքների հետ միասին Շանիդարի քարարյում հայտնաբերվել են տեգերի ու նիզակների քարե շեղբեր, ավելի մեծ քանակություն են կազմում ոսկորե գործիքները, որոնք իրենց մշակման որակով ավելի կատարելագործված են։

Ըստ որոշ առաջադրված վարկածների՝ արդի մարդու նախատիպի մոտ բոլորից վաղ է ձևավորվել հոդաբաշխ խոսակցական լեզուն, քան մյուս սկզբնամարդկանց տեսակների մոտ։ Ենթադրվում է, որ արդի մարդու նախատիպը, կրոմանյոնյան մարդ տեսակից  սերված սկզբնամարդուց, անկախ և ուրույն զարգացում ապրած ճյուղ է, որը  իր զարգացման ընթացքը սկսել է անմիջապես Շանիդարյան մարդաբանական ձևից։ Այս ենթադրությունների հիմք են հանդիսանում կրոմանյոնյան հոմինիդների որոշ արտաքին և կառուցվածքային առանձնահատկությունները (ընդգծված բարձր հասակ, գանգի երկարավուն կառուցվածք, երկար լայն դեմք, ներս ընկած  կզակ և այլն), որոնք զգալիորեն տարբերվում են արդի մարդու արտաքին  ու կառուցվածքային   ընդհանուր գծերից (միջին հասակ, վերջավորությունների համաչափ կառուցվածք, գանգի հիմնականում կլորավուն, կարճ կամ քիչ երկարաձգված կառուցվածք, լավ արտահայտված կզակ և այլն)։ Արդի մարդու նախատիպի մոտ հոդաբաշխ խոսքի վերջնական ձևավորման հետ միասին սկսել է կտրուկ զարգանալ նրա մտավոր ընդունակությունները և վերջինիս մարդաբանական ձևը գերիշխող դիրք է գրավել երկրագնդի կենդանական ֆաունայում ու իր մեջ ձուլել, կամ բնական ընտրությամբ ոչնչացման դատապարտել սկզբնամարդկային հոմինիդների մյուս տիպերը։

Այսպիսով շանիդարյան մարդ կոչվող հոմինիդներից ձևավորված, և կրոմանյոնյան մարդաբանական տիպից անկախ զարգացում ապրած սկզբնամարդկանց տեսակից առաջացել է արդի մարդը։ Որոշ գիտնականների կարծիքով շանիդարյան մարդուց անմիջական առաջացած արդի մարդու նախատիպը կարող էին հանդիսանալ Առաջավոր Ասիայում ձևավորված և ներկայիս ամենահին մարդաբանական տիպերից մեկը համարվող Արմենուդ կոչվող ձևի նախնիները (որոնց պայմանականորեն անվանում են արխեոարմենուդներ)։ Արխեոարմենուդներն ավելի ուշ են անջատվել նեոանթրոպոսների շանիդարյան մարդ կոչվող տիպից, քան կրոմանյոնյան մարդու նախնիները, և առաջավորասիայի տարածքներում (անվանված՝ <բերրի կիսալուսնի երկրներ> /տերմինն առաջին անգամ օգտագործվել է ամերիկացի եգիպտագետ Դ.Գ. Բրեստիդի կողմից 1906-07թթ) զարգացել ու ձևավորվել են որպես ուրույն մարդաբանական ճյուղ։ Արխեոարմենուդների բրածո մնացորդներ են հայտնաբերվել Շենգավիթից (Հայաստան), Տրոյայի 2-րդ շերտից (Փոքր Ասիա), Տարսոնից (Կիլիկիա), Բաբաքյոյից (Կապադովկիա), Թեփե-Սիալքից (Իրան), Ուրից, Քիշից (Միջագետք) և այլ վայրերից։ Արխեոարմենուդների բրածո մնացորդներին բնորոշ է կարճ կլոր գանգը (բրախոցեֆալ), միջին հասակը և այլն։ Նրանց վաղեմությունը թվագրվում է մ.թ.ա. 10 հազ-ից մինչև 7 հազ. տարի։ Սկսած մ.թ. 10 հազ. տարի առաջ սկսվել է Արխեոարմենուդների (արդի մարդու նախատիպի) տարածումը առաջավորասիայից դեպի Եվրասիայի տարբեր մասերը և այնտեղից էլ այլ մայրցամաքներ, որտեղ միախառնվելով սկզբնամարդու այլ մարդաբանական տեսակների հետ ձևավորել են արդի մարդու ներկայիս մարդաբանական տարբեր տիպերը։

Գրականություն

 • Հին և Նոր Կտակարանների մատիան <<Աստվածաշունչ>> – 1986թ.
 • Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Եր. - 1971թ., հատոր 1-ին, 83 էջ
 • Ա. Ե. Մխիթարյան, Հաբեթի սերունդները, Երևան -2002թ.

Տես նաև՝ ст. Доисторический Ближний Восток /Википедия/

ՖիզիոգենիաԽմբագրել

 
Արմենոիդ տիպի լիբանանցի տղամարդ Ռիփլիից (1911 թվական)։

Ռենատո Բիասուտին բնութագրում էր Արմենոիդ տիպը որպես «Անթափանց-սպիտակից մինչև շագանակագույն մաշկ, մուգ մազեր և մուգ աչքեր, առատ մազածածկույթ, միջին հասակ (166), ամրակազմ մարմին, լայն գլուխ, կլորացված ծոծրակ (87), շատ երկար դեմք, ուղիղ և նեղ քիթ (57) բարձր քթի կամուրջով, բարակ շրթունքներ, աչքերի նեղ բացվածք» ունեցող[5]։

Կարլետոն Ս. Կունը գրել է, որ Արմենոիդ ռասայական տիպը շատ նման է Դինարականին, պայմանավորված, ամենայն հավանականությամբ, Միջերկրածովյանների (ովքեր հաճախ ունենում են ձիթապտղագույն մաշկ) և Ալպիացիների (ովքեր հաճախ ունենում են շագանակագույն մաշկ) հետ ռասայական խառնումով։ Միակ տարբերությունն այն է, որ Արմենոիդները ունեն մի փոքր ավելի մուգ պիգմենտացիա։ Նա նկարագրում է Արմենոիդոդը որպես Կովկասոիդ ռասայի ենթառասա։ Ասում էին, որ Արմենոիդները հայտնաբերվել են ողջ Եվրասիայում։ Այնուամենայնիվ, նրանց ամենամեծ կենտրոնացումը տեղի են ունեցել Հայաստանում, Հարավային Կովկասում, Իրանում և Միջագետքում։

Համարվելով «իսկական» կովկասցիներ՝ Արմենոիդները համեմատաբար բարձրահասակ էին (170), սովորաբար միջինից մինչև մուգ շագանակագույն կամ սև մազերով, մաշկի մուգից մինչև միջին գույնի, մեծ կլոր աչքերով, որոնք սովորաբար մուգ շագանակագույն էին, կլոր, բրախիցեֆալ գլխի ձևով՝ ուղիղ ծոծրակով (պլանոկիպուտ) (տե՛ս Ցեֆալիկ ինդեքս), բարձր այտաբորբեր և ոչ մեծ ծնոտ։ Շրթունքները բարակ էին, իսկ քթերը հաճախ արծվաքիթ։ Արմենոիդների փոքրամասնությունը շիկահեր է և ունի կապույտ, կանաչ կամ խաժ աչքեր։ Համարվում էր, որ այս ռասայական տիպը գերակշռում է որոշ հայերի, ասորիների և հյուսիսային իրաքցիների շրջանում[6][7]։

ՏարածումԽմբագրել

Արմենոիդ ռասայական տիպը, ըստ պնդումների, գոյություն ունի արաբական ռասայից արևմուտք և հյուսիս և ընդգրկում է ժամանակակից հայերի, հրեաների, ասորիների, մարոնիտների, հույների, հարավային թուրքերի, քրդերի, վրացիների, իրանցիների, արաբ իսրայելացիների, սիրիացիների, դրուզների, եզդիների, շաբակների, մանդեացիները և մհալամների մի մասին[8], ինչպես նաև այս ժողովուրդների հինավուրց նախնիներին և/կամ նախահայրերի, ինչպիսիք էին, այլոց մեջ, ասորիները, աքքադացիները, բաբելոնացիները, քաղդեացիները, էբլայացիները, ամովրհացիները, քանանացիները, քասիթները, գուտիաները, խեթերը, հաթերը, խուռիները, փռյուգիացիները, լիդիացիները, փյունիկիացիները, կարթագենացիները, մեդեսցիները, պարսիկները, իսրայելիտները, սամարացիներ, հուդայացիները, էդոմիտները, մոաբիտները, ամոնիտներ, փղշտացիները, կիլիկիացիները, կապադովկիացիները և մինոացիները[9]։

  Ֆիզիկական մարդաբանները վաղուց հավատացած են, որ Մերձավոր Արևելքի բրախիցեֆալության քվինտեսությունը հայերի մեջ է։ Արմենոիդ ռասայական եզրությունը անվանվել է նրանց շնորհիվ։ Հայերը վաղուց արդեն հաստատվել են այն տարածքում, որն այժմ միայն մասամբ է նրանցը. մինչ թուրքերի գալը նրանք ունեին հզոր թագավորություն, որը ծածկում էր Ալեքսանդրետի ծոցի և Կովկասի միջև ընկած տարածքի մեծ մասը[10]։  


Տես նաևԽմբագրել

ԾանոթագրություններԽմբագրել

 1. Ripley William Z. (1899)։ The Races of Europe: A Sociological Study։ D. Appleton & Company։ էջ 444 
 2. «Carleton Coon, "Racial Distribution map"»։ Վերցված է մայիսի 1, 2014 
 3. 3,0 3,1 3,2 Alan E Steinweis. Studying the Jew: Scholarly Antisemitism in Nazi Germany. Harvard University Press, 2008. P. 29.
 4. Mitchell B. Hart. Jews & Race: Writings on Identity & Difference, 1880-1940. Lebanon, New Hampshire, USA: Brandeis University Press, 2011. P. 247.
 5. «Archived copy»։ Արխիվացված է օրիգինալից 2012-05-11-ին։ Վերցված է 2012-05-11 
 6. Fisher William B. (2003)։ The Middle East and North Africa, Volume 50։ Routledge։ էջ 444։ ISBN 978-1-85743-184-1։ «The northern and eastern hill districts [of Iraq] contain many racial elements—Turkish, Persian, and proto-Nordic, with Armenoid strains predominating. [..] the population of the riverine districts of Iraq displays a mixture of Armenoid and Mediterranean elements. North of the Baghdad district the Armenoid strain is dominant.» 
 7. Fisher William B. (1966)։ The Middle East: A Physical, Social and Regional Geography։ Methuen։ էջ 96։ ISBN 978-0-416-71510-1։ «Armenoid affinities are easily discerned in the peoples of northern and central Iraq.» , extract of page 444
 8. Review: An Introduction to the Anthropology of the Near East by C. U. Ariëns Kappers, American Anthropologist, 37(35) - Pages 148-49 by W.M. Krogman
 9. Hourani Albert H. (1946)։ Syria and Lebanon: A Political Essay։ Oxford University Press։ էջ 96 
 10. The Races of Europe by Carleton Stevens Coon - (Chapter XII, section 18)
Այս հոդվածի կամ նրա բաժնի որոշակի հատվածի սկզբնական կամ ներկայիս տարբերակը վերցված է Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) ազատ թույլատրագրով թողարկված Հայկական սովետական հանրագիտարանից  (հ․ 2, էջ 96