Աստերոիդների ցանկ (17301-17400)

17301-17400 համարի աստերոիդների ցանկ
Աստերոիդների ցանկ (17201-17300)  • Աստերոիդների ցանկ  • Աստերոիդների ցանկ (17401-17500)
Անունը Ժամանակավոր
նշանակումը
Հայտնաբերման
ամսաթիվը
Հայտնաբերման
վայրը
Հայտնաբերող(ներ)ը
(17301) 4609 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17302) 4610 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17303) 4629 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17304) 4637 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17305) Կանիֆ 4652 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17306) 4865 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17307) 4895 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17308) 6079 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17309) 6528 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17310) 6574 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17311) 6584 P-L 24 սեպտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17312) 7622 P-L 22 հոկտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17313) 9542 P-L 17 հոկտեմբեր 1960 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17314) Աիսակոս 1024 T-1 25 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17315) 1089 T-1 25 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17316) 1198 T-1 25 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17317) 1208 T-1 25 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17318) 2091 T-1 25 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17319) 3078 T-1 26 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17320) 3182 T-1 26 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17321) 3188 T-1 26 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17322) 3274 T-1 26 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17323) 3284 T-1 26 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17324) 3292 T-1 26 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17325) 3300 T-1 26 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17326) 4023 T-1 26 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17327) 4155 T-1 26 մարտ 1971 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17328) 1176 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17329) 1277 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17330) 1358 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17331) 2056 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17332) 2120 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17333) 2174 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17334) 2275 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17335) 2281 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17336) 3193 T-2 30 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17337) 3198 T-2 30 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17338) 3212 T-2 30 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17339) 4060 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17340) 4096 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17341) 4120 T-2 29 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17342) 5185 T-2 25 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17343) 1111 T-3 17 հոկտեմբեր 1977 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17344) 1120 T-3 17 հոկտեմբեր 1977 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17345) 2216 T-3 16 հոկտեմբեր 1977 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17346) 2395 T-3 16 հոկտեմբեր 1977 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17347) 3449 T-3 16 հոկտեմբեր 1977 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17348) 4166 T-3 16 հոկտեմբեր 1977 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17349) 4353 T-3 16 հոկտեմբեր 1977 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17350) 1968 OJ 18 հուլիս 1968 Սեռո Էլ Ռոբլե Կ. Տոռես, Ս. Կոֆրե
(17351) Ֆեյդիպոս 1973 SV 19 սեպտեմբեր 1973 Պալոմար Կ. վան Հաուտեն, Ի. վան Հաուտեն-Գրունևելդ, Թ. Գերելս
(17352) 1975 SG1 30 սեպտեմբեր 1975 Պալոմար Շ. Բաս
(17353) 1975 TE 10 հոկտեմբեր 1975 Անդերսոն Մեսա Հ. Ջիկլաս
(17354) Մատրոսով 1977 EU1 13 մարտ 1977 Նաուչնի Ն. Չեռնիխ
(17355) 1978 NK 10 հուլիս 1978 Պալոմար Է. Հելին, Յ. Շումեյկեր
(17356) Վիտյազև 1978 PG4 9 օգոստոս 1978 Նաուչնի Ն. Չեռնիխ
(17357) 1978 QH3 23 օգոստոս 1978 Մաունթ Ստրոմլո Ջ. Դե Սանկտիս, Վ. Զապալա
(17358) Լոզինո-Լոզինսկի 1978 SU4 27 սեպտեմբեր 1978 Նաուչնի Լ. Չեռնիխ
(17359) 1978 UP4 27 հոկտեմբեր 1978 Պալոմար Մ. Օլմստեդ
(17360) 1978 UX5 27 հոկտեմբեր 1978 Պալոմար Մ. Օլմստեդ
(17361) 1978 UF7 27 հոկտեմբեր 1978 Պալոմար Մ. Օլմստեդ
(17362) 1978 UT7 27 հոկտեմբեր 1978 Պալոմար Մ. Օլմստեդ
(17363) 1978 VF3 7 նոյեմբեր 1978 Պալոմար Է. Հելին, Շ. Բաս
(17364) 1978 VR10 7 նոյեմբեր 1978 Պալոմար Է. Հելին, Շ. Բաս
(17365) 1978 VF11 7 նոյեմբեր 1978 Պալոմար Է. Հելին, Շ. Բաս
(17366) 1979 OV4 24 հուլիս 1979 Պալոմար Շ. Բաս
(17367) 1979 OU11 26 հուլիս 1979 Պալոմար Շ. Բաս
(17368) 1979 QV1 22 օգոստոս 1979 Լա Սիլյա Կ.-Ի. Լագերկվիստ
(17369) 1979 QR2 22 օգոստոս 1979 Լա Սիլյա Կ.-Ի. Լագերկվիստ
(17370) 1980 CJ 13 փետրվար 1980 Հարվարդ Հարվարդի աստղադիտարան
(17371) 1981 DT 28 փետրվար 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17372) 1981 DV 28 փետրվար 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17373) 1981 EQ3 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17374) 1981 EF4 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17375) 1981 EJ4 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17376) 1981 EQ4 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17377) 1981 EF5 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17378) 1981 EM5 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17379) 1981 ED8 1 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17380) 1981 EB10 1 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17381) 1981 EC11 1 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17382) 1981 EH11 1 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17383) 1981 EE12 1 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17384) 1981 EM12 1 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17385) 1981 EU13 1 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17386) 1981 EA23 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17387) 1981 EV23 3 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17388) 1981 EZ24 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17389) 1981 EN30 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17390) 1981 EZ37 1 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17391) 1981 EK39 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17392) 1981 EY40 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17393) 1981 EA41 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17394) 1981 ER42 2 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17395) 1981 EA44 6 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17396) 1981 EK45 1 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17397) 1981 EF48 6 մարտ 1981 Սայդինգ Սփրինգ Շ. Բաս
(17398) 1982 UR2 20 հոկտեմբեր 1982 Կիթ Պիկ Գ. Ալդերինգ
(17399) Էնդիսանտո 1983 RL 6 սեպտեմբեր 1983 Պալոմար Կ. Շումեյկեր, Յ. Շումեյկեր
(17400) 1985 PL1 13 օգոստոս 1985 Հարվարդ Օաք Ռիջ աստղադիտարան
Աստերոիդների ցանկ (17201-17300)  • Աստերոիդների ցանկ  • Աստերոիդների ցանկ (17401-17500)

ԱղբյուրԽմբագրել