Առողջարանային գործը Հայաստանում

Առողջարանային գործը Ազգաբնակչության առողջարանային բուժումը կազմակերպելու նպատակով առողջարաններ են հիմնադրվել Դիլիջանում (1921), Արզնիում (1929) և Ջերմուկում (19351925 թվականին ստեղծվել է առժողկոմատի առողջավայրային վարչությունը։ Առողջարանների ցանցը հետագայում ընդլայնվել է՝ 1930-թվական ին Կուրորտաբանության և ֆիզիկական մեթոդներով բուժման ԳՀհ-ի հիմնադրմամբ։ ՀՀ հանք, ջրերի և առողջարանների տեղանքի բնակլիմայական պայմանների գիտականորեն հիմնավորված տվյալները նպաստել և հիմք են դարձել Արզնիում, Ջերմուկում, Դիլիջանում, Հանքավանում, Արզականում և Վանաձորում նոր առողջարանների ստեղծման ու զարգացման, ինչպես նաև հանք, ջրերի օգտագործման համար։ Դրանցից ամենահայտնիներն են Արզնին (սրտաբանական), Ջերմուկը և Հանքավանը «Արմեևիա» առողջարանը (ստամոքսաղիքաբանական), Դիլիջանը (Ջերմուկ) մազաբուժության)։ Շարունակաբար մշակվում են առողջարանային նոր գոտիների զարգացման հեռանկարներն ու ուղիները։