Աշխարհագրական մշակույթ, բնակչության շրջանում, ինչպես նաև աշխարհագետների, գիտնականների ունեցած աշխարհագրական գիտելիքների և դրանց կիրառման հնարավորությունների և կարողություններ ամբողջությունն է։ Առանձնացվում են աշխարհագրական մշակույթի հետևյալ բաղադրիչները․

  1. աշխարհի աշարհագրական պատկերը
  2. աշխարհագրական մտածողություն
  3. աշխարհագրական հետազոտությունների մեթոդներ
  4. աշխարհագրության լեզու։

ԾանոթագրություննեԽմբագրել

[1]:

  1. Географическая культура: учебник для вузов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 416 с