Անտիկ դարաշրջանի պատմիչների ցանկ

Սույն ցանկը վերաբերվում է պատմիչներին։

Անունները խմբավորված են ըստ պատմական այն ժամանակաշրջանի, որում նրանք ապրել և գործունեություն են ծավալել[1]։

Հունա-Հռոմեական աշխարհ

խմբագրել
 1. Հույն պատմագրագետների ցանկ
 2. Հելլենիստական պատմագրություն
 3. Հռոմեացի պատմագրագետների ցանկ

Դասական ժամանակաշրջան

խմբագրել
# Պատկեր Անուն Ապրելու տարեթվեր Լրացուցիչ տեղեկատվություն
1   Հերոդոտոս[2] Ք․ա․ 484–420 թվականներ Հալիկառնասուսի պատմագրությունները վերաբերվում էին արևմտյան երկրների պատմությանը[3]։
2   Թուկիդիդես[4][5][6] Ք․ա․ 460–400 թվականներ[7] Գրել է Պելոպոննեսյան պատերազմի մասին։
3   Քսենոփոն[8] Ք․ա․ 431–360 թվականններ Եղել է Սոկրատեսի աշակերտը, ինչպես նաև աթենացի ասպետ[9]։
4 Կտեսիաս Կնիդացի[10] Ք․ա․ 4-րդ դարում Հույն պատմաբան, որը գրել է Ասորեստանի, Պարսկաստանի և Հնդկաստանի պատմությունները[11]։

Հելենիստական ժամանակաշրջան

խմբագրել
# Պատկեր Անուն Ապրելու տարեթվեր Լրացուցիչ տեղեկատվություն
1 Թեոպոմպոս Ք․ա․ 380–315 թվականներ[12] Գրել է Հունաստանի պատմության վերաբերյալ[13]։
2 Եվդեմոս Հռոդոսցի Ք․ա․ 370–300 թվականներ Հույն պատմաբան գիտության մասին։
3   Պտղոմեոս Լագոս[14] Ք․ա․ 367–283 թվականներ Ալեքսանդր Մեծի գեներալ, Պտղոմեական դինաստիայի հիմնադիր[15]։
4   Դոուրիս Սամոնացի Ք․ա․ 350–281 թվականներ[16] Գրել է Հունաստանի պատմության վերաբերյալ[17]։
5 Բերոսոս[18] Ք․ա․ 3-րդ դարում[19] Բաբելոնացի պատմաբան
6 Թիմաեուս Տաուրոմենացի Ք․ա․ 345–250 թվականներ Գրել է Հունաստանի պատմության վերաբերյալ[20]։
7   Մանեթոն[21] Ք․ա․ 3-րդ դար Եգիպտացի պատմաբան և քահանա Սեբեննիտոսից (հին եգիպտացի՝ Թեբնյեջեր), ով բնակվում էր Պտղոմեոսյան դարաշրջանում[22]։
8 Քուինտուս Ֆաբիուս Պիկտոր Ծնվել է Ք․ա․ 254 թվականին - մահվան տարեթիվը անհայտ Գրել է Հռոմի պատմության մասին[23][24]։
9 Արտապանուս Ալեքսանդրացի Ք․ա․ 3-րդ դարի վերջ, 2-րդ դարի սկիզբ Հրեա պատմաբան, ով գրել է Պտղոմեոսյան Եգիպտոսի մասին[25]։
10   Մարկոս Պորկիոս Ավագ[26] Ք․ա․ 234 – Ք․ա․ 149 Հռոմեական պետական գործիչ և պատմաբան, Ծագումներ գրքի հեղինակ[27][28]։
11 Լուցիուս Ցինկիուս Ալիմենտուս Ք․ա․ 2-րդ դարի վերջերին Գրել է Հռոմի պատմության մասին[29]։
12 Գայուս Ացիլիուս Ծննդյան տարեթիվը անհայտ է, մահացել է մինչև Ք․ա․ 155 թվականին[30] Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
13 Ագատարխիդես Ք․ա․ 2-րդ դարի կեսերին Գրել է Հունաստանի պատմության վերաբերյալ[31]։
14   Պոլիբիոս Ք․ա․ 203–120 թվականներ Գրել է վաղ հռոմեական պատմություն՝ հուներենով[32]։
15 Սեմպրոնիուս Ասելլիո Ք․ա․ 158-91 թվականներ Գրել է վաղ Հռոմի պատմության մասին[33][34][35]։
16   Վալերիուս Անտիաս Ք․ա․ 1-ին դար[36] Գրել է Հռոմի պատմության մասին[37]։
17 Քուինտուս Կլադիուս Քուադրիգարուս Ք․ա․ 1-ին դար[38] Գրել է Հռոմի պատմության մասին[39]։
18   Դիոդորոս Սիկիլիացի Ք․ա․ 1-ին դար[40] Գրել է Հունաստանի պատմության վերաբերյալ[41]։
19   Պոսիդոնիոս Ք․ա․ 13-551 թվականներ Գրել է Հունաստանի և Հռոմի պատմությունների մասին[42][43]։
20 Թեոֆանես Ք․ա․ 1-ին դարի կես[44] Գրել է Հռոմի պատմության մասին[45]։

Հռոմեական կայսրություն

խմբագրել
# Պատկեր Անուն Ապրելու տարեթվեր Լրացուցիչ տեղեկատվություն
1   Հուլիոս Կեսար[46][47] Ք․ա․ 100–44 թվականներ Գալիայի և քաղաքացիական պատերազմներ։
2   Գայոս Սալլուստիոս Կրիսպոս[48] Ք․ա․ 86-34 թվականներ[49] Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
3   Դիոնիսիոս Հալիկառնասցի[50][51] Ք․ա․ 60–7 թվականներ Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
4   Տիտոս Լիվիոս[52] Ք․ա․ 59 թվական - Ք․հ․ 17 թվական Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
5 Մեմնոն Հերակլեսցի անհայտ - Ք․հ․1-ին դար Գրել է Հունաստանի և Հռոմի պատմությունների մասին։
6   Ստրաբոն[53] Ք․ա․ 63 թվական - Ք․հ․ 24 թվական Հույն պատմիչ և աշխարհագրագետ։ Գրել է Հունաստանի պատմության մասին։
7   Մարկուս Վելլեուս Պատերկուլուս[54] Ք․ա․ 19 թվական - Ք․հ․ 31 թվական Գրել է Հռոմի պատմության մասին[55]։
8   Կլավդիոս[56] Ք․ա․ 10 թվական - Ք․հ․ 54 թվական Գրել է հռոմեական, էտրուսական և կարթագենյանական պատմությունների մասին։
9   Պամֆիլե Էպիդուրեսացի[57] Կին պատմիչ Ներոնի օրոք։ Գրել է Հունաստանի պատմության մասին։
10 Մարկուս Կլուվիուս Ռուֆուս[58] 41-69 թվականներ Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
11 Քուինտուս Կուրտիուս Ռուֆուս[59] 1-ի դար Գրել է Հունաստանի պատմության մասին։
12   Հովսեփոս Փլավիոս[60] 37-100 թվականներ Գրել է հրեաների պատմության մասին։
13   Դիո Քրիսոստոմ[61] 40-115 թվականներ[62] Գրել է Գետայի պատմության մասին։
14 Թալլուս[63][64][65] 2-ի դարի սկիզբ Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
15   Կոռնելիոս Տակիտոս[66] 56-120 թվականներ Գրել է վաղ Հռոմի պատմության մասին։
16   Պլուտարքոս[67] 46-120 թվականներ Գրել է Համեմատական կենսագրությունները՝ հույների և հռոմեացիների մասին։
17 Կրիտոն Հերակլեցի[68][69] մինչև 100 թվական Գրել է Գետայի և Դակիայի պատերազմի մասին։
18   Գայոս Տրանքվիլլոս Սվետոնիոս[70] 69-122 թվականներ Գրել է հռոմեական կայսրերի մասին մինչև Ֆլավիայի դինաստիան։
19 Ապպիանոս 95-165 թվականներ Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
20   Արիանոս 92-175 թվականներ[71] Գրել է Հունաստանի պատմության վերաբերյալ։
21 Գրանիուս Լիցինիանուս 95-165 թվականներ[72] Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
22 Կրիտոն Պիերիացի 2-րդ դար[73] Գրել է Հունաստանի պատմության մասին։
23 Լուցիուս Ամպելիուս 2-րդ դար Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
24 Դիոն Կասսիոս 160-229 թվականներ Գրել է Հռոմի պատմության մասին[74]։
25 Մարիուս Մաքսիմուս 160-230 թվականներ Գրել է հռոմեացի կայսրերի կենսագրությունները[75]։
26   Դիոգենես Լայերտացի[76] մինչև 175 թվականներ Գրել է հույն փիլիսոփաների մասին։
27 Սեքստոս Հուլիոս Ափրիկանոս 160-240 թվականներ Գրել է վաղ քրիստոնության մասին[77]։
28 Հերոդիանոս 170-240 թվականներ[78] Գրել է վաղ քրիստոնության մասին։
29 Պաբլիուս Անտեիուս Անտիոկուս[79][80] 3-րդ դարի սկիզբ
30 Գայուս Ասինիուս Կուադրատուս[81] մինչև 248 թվական Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
31 Դևքսիպոս[82] 210-273 թվականներ Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
32 Էֆորուս[83] 3-րդ դարի վերջ Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
33 Ախոլիուս 3-րդ դարի վերջ[84] Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
34 Կալլինիկուս[85] մահացել է 273 թվականին Գրել է Ալեքսանդրիայի պատմության մասին։
35   Եվսեբիոս Կեսարացի[86][87] 275-339 թվականներին Գրել է վաղ քրիստոնեության մասին։
36 Պրաքսագորաս Աթենացի 4-րդ դարի սկիզբ Գրել է Հունաստանի և Հռոմի պատմությունների մասին։
37 Ֆեստուս Ռուփուս[88] մինչև 370 թվական Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
38 Սեքստոս Ավրելիոս Վիկտոր 320-390 թվականներ[89] Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
39 Էուտրոպիուս մահացել է 390 թվականին[90] Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
40   Ամմիանուս Մարցելինուս 325-391 թվականներ Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
41 Վիրիուս Նիկոմաչուս Ֆլավիանուս 334-394 թվականներ[91] Գրել է Հռոմի պատմության մասին[92]։
42 Սուլպիկուս Ալեքսանդեր 4-րդ դարի վերջ Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
43   Ռուֆինուս Աքվիլացի 340-410 թվականներ Գրել է վաղ քրիստոնեության մասին[93][94]։
44 Էունապիուս 346-414 թվականներ Գրել է փիլիսոփաների կենսագրություններ և համաշխարհային պատմություն[95]։
45   Պաուլուս Օրոսիուս 375-418 թվականներ Գրել է վաղ քրիստոնեության մասին։
46 Ֆիլոստորգիուս 368-439 թվականներ Գրել է վաղ քրիստոնեության մասին[96]։
47 Սոկրատ Սքոլաստիկոս Ծնվել է 380 թվականին, մահվան տարեթիվը անհայտ է Գրել է վաղ քրիստոնեության մասին[97]։
48   Ագաթանգեղոս 5-րդ դար Գրել է «Պատմություն Հայոց» երկը[98][99]։
49   Պրիսկուս Պանիացի 5-րդ դար Գրել է Բյուզանդիայի պատմության մասին[100][101]։
50 Սոզոմեն 400-450 թվականներ Գրել է վաղ քրիստոնեության մասին[102][103]։
51 Թեոդորետոս Կյուրացի 393-457 թվականներ Գրել է վաղ քրիստոնեության մասին[104][105]։
52   Մովսես Խորենացի 12․01․410 թվականից մինչև 488 թվական Գրել է «Հայոց պատմություն» երկը[106]։
53 Հիդատիոս 400-469 թվականներ Գրել է Հռոմեական Իսպանիայի մասին[107]։
54 Սալվիան 400/405-493 թվականներ Գրել է վաղ քրիստոնեության մասին[108]։
55   Փավստոս Բուզանդ 5-րդ դար Գրել է «Հայոց պատմություն» երկը[109]։
56   Ղազար Փարպեցի 441/443-510/515 թվականներ Գրել է «Հայոց պատմություն» երկը։
57 Զոսիմոս 491-518 թվականներ Գրել է Հռոմի պատմության մասին։
58   Հորդանես 6-րդ դար Գրել է Գոթերի մասին։
59 Հովհաննես Մալալաս 491-518 թվականներ Գրել է վաղ քրիստոնեության մասին[110]։

Չինաստան

խմբագրել
# Պատկեր Անուն Ապրելու տարեթվեր Լրացուցիչ տեղեկատվություն
1   Սիմա Տան Ք․ա․ 165-110 թվականներ Չինացի պատմաբան։ Նա գրում էր Գրառումներ Մեծ պատմիչի մասին («Շիջի» (史記, "Պատմական արձանագրումներ", թարգմանվում է նաև "Պատմական հուշագրություններ")աշխատությունը, որը ավարտեց նրա որդին Սիմա Ցյանը։
2   Սիմա Ցյան Ք․ա․ 145-86 թվականներ[111] Նա ավարտին հասցրեց Գրառումներ Մեծ պատմիչի մասին («Շիջի» (史記, "Պատմական արձանագրումներ", թարգմանվում է նաև "Պատմական հուշագրություններ")աշխատությունը[112]։
3   Լյու Սան Ք․ա․ 77-6 թվականներ[113] Չինական Հան դինաստիայի պատմիչ։ Գրել է Չինաստանի պատմության մասին[114]։
4   Բան Բիաո 3-54 թվականներ Չինական Հան դինաստիայի անդամ։ Սկսել է գրել Հանշու աշխատությունը[115], որը ավարտին են հասցրել նրա որդի՝ դատարանի պաշտոնյա Բան Գուին, և դուստրը՝ Բան Զաոյի(32-92 թվականներ)[116]։
5   Բան Գու 32-92 թվականներ Չինական Հան դինաստիայի պատմիչ։ Գրել է Չինաստանի պատմության մասին[117][118]։
6   Բան Չժաո[119] 45-116 թվականներ Չինական Հան դինաստիայի պատմիչ։ Առաջին կին չինուհի պատմիչն է[120][121]։
7   Չեն Շոու 233-297 թվականներ[122] Չինական Ջին դինաստիայի պատմիչ։ Գրել է Գրառումներ երեք թագավորությունների մասին աշխատությունը[123]։
8   Ֆա Սիան 337-442 թվականներ[124] Չինացի բուդդայական վանական և պատմաբան[125]։
9   Ֆան Ե 398-445 թվականներ Գրել է Հան դինաստիային վերջին շրջանի պատմություն գիրքը[126][127]։
10   Շեն Յուե 441-513 թվականներ Գրել է Լյու Սոնգ Դինաստիայի պատմության մասին[128][129]։

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
 1. for longer list and detailed biographies see "Chronological list of historians" in Kelly Boyd, ed (1999). Encyclopedia of Historians and Historical Writing. Taylor and Francis. էջեր xxvii–xxxii. {{cite book}}: |author= has generic name (օգնություն)(չաշխատող հղում)
 2. T. James Luce, The Greek Historians, 2002, p. 26.
 3. "Herodotus" Encyclopedia of World Biography. The Gale Group. Retrieved March 11, 2018.
 4. Cochrane, Charles Norris (1929). Thucydides and the Science of History. Oxford University Press. էջ 179.
 5. Meyer, p. 67; de Sainte Croix.
 6. Korab-Karpowicz, W. Julian. Edward N. Zalta (ed.). «Political Realism in International Relations». The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 ed.). Վերցված է 2016 թ․ մարտի 23-ին.
 7. Virginia J. Hunter,Past and Process in Herodotus and Thucydides, (Princeton University Press, 2017), 4.
 8. A companion to Greek studies: "Xenophon, born about 431BC, of a good athenian family, came as a young man under the influence of Socrates"
 9. Dodge, Theodore Ayrault. 1890. Alexander: a history of the origin and growth of the art of war from earliest times to the battle of Ipsus, B. C. 301. Boston and New York, Houghton Mifflin Company. p. 105.
 10. "The first certain event related to Ctesias is his medical assistance to the king during the battle of Cunaxa and his treatment of his flesh wound (Plut. Art. 11.3) in 401 BCE" in Dąbrowa, Edward (2014). The Greek World in the 4th and 3rd Centuries BC: Electrum vol. 19 (անգլերեն). Wydawnictwo UJ. էջ 13. ISBN 9788323388197.
 11. Dąbrowa, Edward (2014). The Greek World in the 4th and 3rd Centuries BC: Electrum vol. 19 (անգլերեն). Wydawnictwo UJ. էջեր 13–14. ISBN 9788323388197.
 12. Frank Moore Colby, Talcott Williams, The New International Encyclopædia, Vol. 9 (1905), p. 233
 13. M. R. Christ, "Theopompus and Herodotus: A Reassessment", The Classical Quarterly, New Series, 1993: 47–52
 14. Hölbl, Günther (2013). A History of the Ptolemaic Empire. Routledge. էջ 21. ISBN 9781135119836.
 15. Jones, Prudence J. (2006). Cleopatra: A Sourcebook. Norman: University of Oklahoma Press. էջ 14. ISBN 9780806137414. «They were members of the Ptolemaic dynasty of Macedonian Greeks, who ruled Egypt after the death of its conqueror, Alexander the Great.»
 16. Plutarch, Life of Alcibiades 32
 17. Pausanias, Guide to Greece 6.13.5.
 18. Seneca Nat. Questiones III.29: "Berosus, qui Belum interpretatus est...", "Berossus, who expounded the doctrine of Bel/Marduk" (interpretatus as rendered by W. G. Lambert, "Berossus and Babylonian Eschatology" Iraq, 38.2 (Autumn 1976:171-173) p. 172.
 19. The suggestion was made by Heinrich Zimmern; cf. Lehmann-Haupt, "Neue Studien zu Berossos" Klio 22 (1929:29)
 20. F. W. Walbank. “Polemic in Polybius,” The Journal of Roman Studies, Vol. 52, Parts 1 and 2 (1962), p. 10
 21. «أسماء بعض البلاد المصرية بالقبطية - كتاب لغتنا القبطية المصرية | St-Takla.org». st-takla.org.
 22. Manetho (2018). Delphi Complete Works of Manetho. Delphi Classics. էջ 251. ISBN 978-1-78656-394-1.
 23. Frier, Bruce W., Libri Annales Pontificum Maximorum University of Michigan Press, 2nd edition 1999, p. 231
 24. Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities, I.74.
 25. Collins, John J. (1983) “Artapanus”, pp. 889–903 in The Old Testament Pseudepigrapha: Vol. 2 Expansions of the "Old Testament" and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works. Ed James H. Charlesworth. Garden City, N. Y.: Doubleday.
 26. Plutarch, Life of Cato the Elder, 1.
 27. Justinus, xxxiii. 2
 28. Gellius, xvii. 21.
 29. Prevas, John (2001). Hannibal Crosses the Alps. Da Capo Press. էջեր 71–72. ISBN 0-306-81070-0.
 30. Rodríguez Mayorgas, Ana (2010), «Romulus, Aeneas and the Cultural Memory of the Roman Republic» (PDF), Athenaeum, 98 (1): 99, Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2016 թ․ դեկտեմբերի 21-ին, Վերցված է 2016 թ․ դեկտեմբերի 14-ին
 31. Josephus, Antiquities of the Jews, Book XII, Chapter 1, 5-6; Against Apion, Book I, Chapter 22.
 32. John Ma. (2013). Statues and Cities: Honorific Portraits and Civic Identity in the Hellenistic World. Oxford: Oxford University Press. 978-0-19-966891-5, pp 281-282.
 33. Liv. lxxiv. Epit.
 34. Asellio cited by Gellius 5.18.7-9 .
 35. Bruno Gentili, Giovanni Cerri, La letteratura di Roma arcaica e l'ellenismo. Con la collaborazione di Salvatore Monda. Biblioteca Aragno. Torino: Nino Aragno Editore, 2005. Chapter 7.
 36. Howard (1906), p. 163.
 37. Howard (1906), p. 161.
 38. H. Peter, Historicorum Romanorum Reliquiae, I, 205-237.
 39. Plutarch, Parallel Lives: Life of Numa, I, 2.
 40. Diod. History 1.4.4.
 41. Diodorus of Sicily In Twelve Volumes by Charles Henry Oldfather (1977), Introduction.
 42. "Poseidonius", Encyclopædia Britannica, "Greek philosopher, considered the most learned man of his time and, possibly, of the entire Stoic school."
 43. Posidonius, fragment 16 (quoted by Athenaeus, Book 4) and fragment 55 (quoted by Strabo, Book 4).
 44. Julius Caesar, Commentarii de Bello Civili, iii. 18; Strabo xiii. p. 617.
 45. Cicero, Pro Archia Poeta 10; Val. Max. viii. 14. § 3.
 46. Blackburn, B and Holford-Strevens, L. (1999 corrected 2003). The Oxford Companion to the Year. Oxford University Press. p. 671. 978-0-19-214231-3
 47. Badian in Griffin (ed.) p.16
 48. Woodman, Catiline's War, the Jugurthine War, Histories, p. xxvii
 49. Woodman, A.J. (2007). Catiline's War, the Jugurthine War, Histories. London: Penguin. էջ xxvii. ISBN 0140449485. «When Sallust died, probably in 35».
 50. Dionysius of Halicarnassus. «The Roman Antiquities (Loeb Classical Library edition, 1937), Book 1, 11». Penelope, University of Chicago. Վերցված է 2013 թ․ հունվարի 12-ին.
 51. E. Gabba, Dionysius and the History of Archaic Rome (Berkeley 1991)
 52. Suetonius. Claudius. The Twelve Caesars. 41.1.
 53. Purcell, Nicholas (2014). «Strabo». In Hornblower, Simon; Spawforth, Antony; Eidinow, Esther (eds.). The Oxford Companion to Classical Civilization. Oxford University Press. էջ 757. ISBN 978-0-19-870677-9.
 54. H J Rose, A Handbook of Latin Literature (London 1966) p. 355
 55. Full title: Historiarum ad M. Vinicium consulem libri duo.
 56. Tacitus, Annales, xi. 24.
 57. Photios, Cod. 175
 58. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, William Smith, Editor.
 59. Baynham 1998, էջ. 2
 60. Douer, Alisa (2015). Egypt – The Lost Homeland: Exodus from Egypt, 1947–1967 – The History of the Jews in Egypt, 1540 BCE to 1967 CE (Arabische Welt – Arab World). Logos Verlag. էջ 277, footnote 190. ISBN 978-3832540524.
 61. Dio Chrysostom, Orat. iii. 13
 62. Dio Chrysostom, Orat. xlvi. 13
 63. Robert E. Van Voorst, Jesus outside the New Testament, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2000. pp 19–20 Google Link
 64. Africanus, in Syncellus
 65. Benjamin Garstad, "Theophilus of Antioch, Pseudo-Justin and Thallus' treatment of Moses" Studia Patristica XXXVI, 207 f.
 66. Ferguson, Everett (2003). Backgrounds of Early Christianity. էջ 116. ISBN 978-0-8028-2221-5.
 67. «Plutarch». Oxford Dictionary of Philosophy.
 68. Martial, Epigr. xi. 60. 6
 69. Athenaeus, xii. p. 516
 70. The Editors of Encyclopaedia Britannica. «Suetonius». Encyclopædia Britannica. Cambridge University Press. Վերցված է 2017 թ․ մայիսի 15-ին. {{cite encyclopedia}}: |author= has generic name (օգնություն)
 71. «Arrian». www.britannica.com. Վերցված է 2010 թ․ հունվարի 7-ին. «Arrian born c. AD 86, Nicomedia, Bithynia [now İzmit, Tur.] died c. AD 160, Athens? [Greece].»
 72. Gian Biagio Conte, Latin Literature: A History (Johns Hopkins University Press, 1987, 1994), p. 551 online.
 73. Suda κ 2453
 74. Martindale, J. R.; Jones, A. H. M, The Prosopography of the Later Roman Empire, Vol. I AD 260-395, Cambridge University Press (1971), pg. 253
 75. Mennen, pg. 111
 76. "Diogenes Laërtius", The Columbia Electronic Encyclopedia, 2013
 77. Martin Wallraff (ed.), Iulius Africanus: Chronographiae. The Extant Fragments, reviewed by Hagith Sivan (Bryn Mawr Classical Review)
 78. Bartolomeo Borghesi suggested that CIL 10, 7286, for a legate of Sicily, may be in his honour See ILS 2938.
 79. Whitmarsh, Tim (2008). The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel. Cambridge Companions to Literature. Cambridge University Press. էջ 20. ISBN 9781139827973. Վերցված է 2016 թ․ հունվարի 8-ին.
 80. Avotins, Ivars (1971). «Prosopographical and Chronological Notes on Some Greek Sophists of the Empire». California Studies in Classical Antiquity. University of California Press. 4: 67–80. doi:10.2307/25010614. JSTOR 25010614.
 81. Hammond, N.G.L; Scullard, H.H. (1970). Oxford Classical Dictionary (2nd ed.). Oxford University Press. էջ 905. ISBN 0198691173.
 82. Inscriptiones Graecae, II.2 3669.
 83. Comp. Marx, Ephor. Fragm. p. 7. (cited by Schmitz)
 84. Smith, William (1867), «Acholius», in Smith, William (ed.), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. 1, Boston, MA, էջ 12, Արխիվացված է օրիգինալից 2005 թ․ դեկտեմբերի 17-ին, Վերցված է 2020 թ․ հունվարի 30-ին{{citation}}: CS1 սպաս․ location missing publisher (link)
 85. Rome and the Arabs: A Prolegomenon to the Study of Byzantium - p. 22.
 86. «Արխիվացված պատճենը». Արխիվացված է օրիգինալից 2020 թ․ փետրվարի 20-ին. Վերցված է 2020 թ․ հունվարի 30-ին.
 87. McKenzie, Judith S, & Watson, Francis. The Garima Gospels: Early Illuminated Gospel Books from Ethiopia. Manar al-Athar, 2016, pp. 146 & 154
 88. One source was the Enmannsche KaisergeschichteԿաղապար:What?
 89. Ammianus Marcellinus, xxi.10.
 90. Eutropius, active 4th century. (1993). The breviarium ab urbe condita of Eutropius : the right honourable secretary of state for general petitions : dedicated to Lord Valens, Gothicus Maximus & perpetual emperor. Bird, H. W. Liverpool: Liverpool University Press. ISBN 0-85323-208-3. OCLC 28250017.{{cite book}}: CS1 սպաս․ թվային անուններ: authors list (link)
 91. Macrobius, Saturnalia, 5.13; CIL, VI, 1783; Quintus Aurelius Symmachus, Epistulae, vi.32.
 92. O'Donnell; Jones.
 93. The Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature. (James Strong and John McClintock, eds.); Harper and Brothers; NY; 1880  This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 94. (Jerome) John N. Hritzu, tr., ed., Dogmatic and Polemical Works (The Fathers of the Church, Volume 53), "General Introduction" pp xii ff.
 95. Eunapius, Vit. Soph. 7.3.1; K. Clinton, Sacred Officials of the Eleusinian Mysteries (1974) p. 42ff.
 96. Philostorgius, in Photius, Epitome of the Ecclesiastical History of Philostorgius, book 9, chapter 9.
 97. The traditional epithet "Socrates Scholasticus" is not well-founded in any early tradition, according to his most recent editor, Theresa Urbainczyk, Socrates of Constantinople: Historian of Church and State (Ann Arbor: University of Michigan Press) 1997. 0-472-10737-2. On the title pages of some surviving manuscripts he is designated scholastikos ("schooled").
 98. Կաղապար:Catholic Encyclopedia
 99. The Armenians Anne Elizabeth Redgate - 2000 - Page 122.
 100. Toynbee & Myers 1948, էջ. 14: "The renegade Greek business man from Viminacium whom the Greek historian and Roman diplomatist Priscus encountered in Attila's ordu on the Alföld in A.D. 449 has already come to our notice."
 101. Halsall 1996; Kelly 2004, էջ. 176; Toynbee & Myers 1948, էջ. 14.
 102. Sozomenus, Historia Ecclesiastica, Bk.1, Chap. 15
 103. For a recent discussion of their relationship see H. Leppin, "The Church Historians (I): Socrates, Sozomenus, and Theodoretus", in Gabriele Marasco, Greek & Roman Historiography in Late Antiquity, Brill, 2003, pp. 219-254.
 104. Orthodox Dogmatic Theology
 105. Rose, Seraphim (1983). The Place of Blessed Augustine in the Orthodox Church. Platina, California: Saint Herman of Alaska Brotherhood. էջ 33.
 106. Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն» երկի աշխարհաբար թարգմանության Ստեփան Մալխասյանի ներածություն (Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևան, 1990, էջեր IX-XIII:)
 107. Brown, Peter. The Rise of Western Christendom. (Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing, 2003) p. 99
 108. De gub. Dei, vi. 8, 13.
 109. Փաւստոս Բուզանդ, Պատմութիւն Հայոց։ Գրաբար բնագիր («Մատենագիրք Հայոց»)-ից(չաշխատող հղում)
 110. Thurn, Ioannis Malalae Chronographia, p. 1.
 111. "...most systematically presented in The Grand Scribe’s Records written by Sima Qian (c. 145–86 BC) in the Western Han Dynasty" Early China - A Social and Cultural History, page 48, Cambridge University Press.
 112. Sun Bin's Art of War is distinct from the work of the same title by Sun Zi (Sun Tsu), although Sun Bin is said to be a descendant of Sun Zi.
 113. Loewe (1986), 192.
 114. Hawkes, 330
 115. Notable Women of China (անգլերեն). M.E. Sharpe. ISBN 9780765619297.
 116. Bary, Wm Theodore de; Bloom, Irene (1999 թ․ հուլիսի 27). Sources of Chinese Tradition: From Earliest Times to 1600 (անգլերեն). Columbia University Press. ISBN 9780231517980.
 117. Loewe, Michael, «Ban Yi», A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han, and Xin Periods (221 BC – AD 24, Leiden: Brill, Արխիվացված է օրիգինալից 2018 թ․ հունվարի 12-ին, Վերցված է 2020 թ․ հունվարի 30-ին.
 118. Yü, 8.
 119. Wang 2003, էջ. 177
 120. Perkins 2000, էջ. 25
 121. Gender and Sexuality in Modern Chinese History By Susan L. Mann page 88
 122. (少受學於散騎常侍譙周,治《尚書》、《三傳》,銳精《史》、《漢》。聰警敏識,屬文富豔。) Huayang Guozhi vol. 11.
 123. de Crespigny, Rafe (2004). «Chapter Nine: An Essay on the Sources for the History of Wu 170-230» (PDF). Generals of the South: The foundation and early history of the Three Kingdoms state of Wu (Internet ed.). Canberra: Faculty of Asian Studies, The Australian National University. էջ 2. ISBN 978-0731509010. Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2018 թ․ հոկտեմբերի 6-ին. Վերցված է 2018 թ․ հոկտեմբերի 10-ին.
 124. Li, Xican (2016). «Faxian's Biography and His Contributions to Asian Buddhist Culture: Latest Textual Analysis». Asian Culture and History. 8 (1): 38. doi:10.5539/ach.v8n1p38. Վերցված է 2017 թ․ օգոստոսի 16-ին.
 125. The Medical times and gazette, Volume 1. LONDON: John Churchill. 1867. էջ 506. Վերցված է 2011 թ․ փետրվարի 19-ին.(Original from the University of Michigan)
 126. Hill, John E. Through the Jade Gate, footnotes 28.1 and 29.1.
 127. L., Tignor, Robert. Worlds together, worlds apart. Adelman, Jeremy,, Aron, Stephen,, Brown, Peter, 1935-, Elman, Benjamin A., 1946-, Liu, Xinru,, Pittman, Holly (Fourth edition, [Two volume edition] ed.). New York. ISBN 0393922081. OCLC 870312289.{{cite book}}: CS1 սպաս․ բազմաթիվ անուններ: authors list (link)
 128. Kern, Martin. "Religious anxiety and political interest in Western Han omen interpretation", p.1
 129. Watson, 99

Գրականություն

խմբագրել
 • Mierow, Charles Christopher, The Gothic History of Jordanes։ In English with an Introduction and a Commentary, 1915. Reprinted 2006. Evolution Publishing, ISBN 978-1-889758-77-0. [1]
 • Carlo Troya (1842). Storia d'Italia del medio-evo (in Italian). Tip. del Tasso stamp. reale. pp. 1331–. Retrieved 5 April 2013.
 • Kulikowski, Michael, Rome’s Gothic Wars, p. 130.
 • Arne Søby Christensen, Cassiodorus, Jordanes, and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth, 2002, ISBN 978-87-7289-710-3
 • Иорданес // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона։ в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Марийская биографическая энциклопедия / Сост. В. А. Мочаев. — Йошкар-Ола։ Марийский биографический центр, 2007. — С. 152. — 486 с. — 2032 экз. — ISBN 5-87898-357-0.
 • Н. А. Осокин. История средних веков. Минск, 2008.
  • Allison, William Henry et al. eds. A guide to historical literature (1931), comprehensive bibliography for scholarship to 1930 as selected by scholars from the American Historical Association online edition;
 • Barnes, Harry Elmer. A history of historical writing (1962)
 • Barnes, Harry Elmer. History, its rise and development: a survey of the progress of historical writing from its origins to the present day (1922), online
 • Barraclough, Geoffrey. History: Main Trends of Research in the Social and Human Sciences, (1978)
 • Bentley, Michael. ed., Companion to Historiography, Routledge, 1997, 9780415285575; 39 chapters by experts
 • Boyd, Kelly, ed. (1999). Encyclopedia of Historians and Historical Writing. Taylor and Francis 2 vol. {{cite book}}: |last= has generic name (օգնություն)CS1 սպաս․ բազմաթիվ անուններ: authors list (link); detailed coverage of historians and major themes.
 • Breisach, Ernst. Historiography: Ancient, Medieval and Modern, 3rd edition, 2007, 0-226-07278-9
 • Elton, G. R. Modern Historians on British History 1485-1945: A Critical Bibliography 1945-1969 (1969), annotated guide to 1000 history books on every major topic, plus book reviews and major scholarly articles. online
 • Gilderhus, Mark T. History an Historiographical Introduction, 2002, 0-13-044824-9
 • Gooch, G. P. History and historians in the nineteenth century (1913), online
 • Iggers, Georg G. Historiography in the 20th Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge (2005)
 • Kramer, Lloyd, and Sarah Maza, eds. A Companion to Western Historical Thought Blackwell 2006. 520pp; 978-1-4051-4961-7.
 • Momigliano, Arnaldo. The Classical Foundation of Modern Historiography, 1990, 978-0-226-07283-8
 • Rahman, M. M. ed. Encyclopaedia of Historiography (2006), Excerpt and text search
 • E. Sreedharan, A Textbook of Historiography, 500 B.C. to A.D. 2000 (2004)
 • Thompson, James, and Bernard J. Holm. A History of Historical Writing: Volume I: From the Earliest Times to the End of the Seventeenth Century (2nd ed. 1967), 678 pp.; A History of Historical Writing: Volume II: The Eighteenth and Nineteenth Centuries (2nd ed. 1967), 676pp vol 1 of 1942 first edition(չաշխատող հղում); vol 2 of 1942 first edition(չաշխատող հղում); highly detailed coverage of European writers to 1900
 • Woolf D. R. A Global Encyclopedia of Historical Writing (Garland Reference Library of the Humanities) (2 vols. 1998), excerpt and text search
 • Woolf, Daniel, et al. The Oxford History of Historical Writing (5 vol 2011–12), covers all major historians since ancient times to present; see vol 1
 • Sima Qian (1993), Records of the Grand Historian of China. Qin Dynasty. Translated by Burton Watson (Hong Kong։ The Research Centre for Translation [The Chinese University of Hong Kong]; New York, Columbia University Press). 0-231-08168-5 (hbk); 0-231-08169-3 (pbk)
 • de Bary, W.T. & Bloom, I., Sources of Chinese Tradition, Volume One, 2nd ed. (New York, 1999).
 • Graham, A.C. The Disputers of the Tao. La Salle, IL։ Open Court, 1989.

Արտաքին հղումներ

խմբագրել