Անալիտիկ երկրաչափություն

Անալիտիկ երկրաչափություն, երկրաչափության բաժին, որում երկրաչափական պատկերները և իրենց հատկությունները ուսումնասիրվում են հանրահաշվի կանոններով։ Այս մեթոդի հիմքում ընկած է այսպես կոչված կոորդինատների մեթոդը, որը առաջինը կիրառվել է Դեկարտի կողմից։ Յուրաքանչյուր երկրաչափական հարաբերություն այդ մեթոդը դնում է համապատասխանության մի քանի հավասարման՝ կապված պատկերի կամ մարմնի կոորդինատներից։

Դեկարտյան կոորդինատների համակարգ