Գանձասարի կաթողիկոսների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Ստորև բերված է Աղվանից եկեղեցու կաթողիկոսների ամբողջական անվանացանկը։

4-րդ դար

խմբագրել

5-ից 10-րդ դար

խմբագրել
 • Աբաս (552–596)
 • Վիրո (596–629)
 • Զաքարիա Բ (629–644)
 • Հովհան Բ (644–671)
 • Ուխտանես (671–683)
 • Եղիազար (683–689)
 • Ներսես Ա (689–706)
 • Սիմեոն Ա (706–707)
 • Միքայել (707–744)
 • Անաստաս (744–748)
 • Հովսեփ Ա (748–765)
 • Դավիթ Բ (765–769)
 • Դավիթ Գ (769–778)
 • Մատթե Բ (778–779)
 • Մովսես Բ (779–781)
 • Ահարոն (781–784)
 • Սողոմոն Ա (784)
 • Թեոդորոս (784–788)
 • Սողոմոն Բ (788–799)
 • Հովհաննես Գ (799–824)
 • Մովսես Գ (824)
 • Դավիթ Դ (824–852)
 • Հովսեփ Բ (852–877)
 • Սամուել (877–894)
 • Հունան (Հովնան, 894–902)
 • Սիմեոն Բ (902–923)
 • Դավիթ Ե (923–929)
 • Սահակ Բ (929–947)
 • Գագիկ Ա (947–958),
 • Դավիթ Զ (958–965)
 • Դավիթ Է (965–971)
 • Պետրոս Ա (971–987)
 • Մովսես Դ (987–993)
 • Մարկոս Ա
 • Հովսեփ Գ
 • Մարկոս Բ

11-ից 15-րդ դար

խմբագրել
 • Ստեփանոս Ա (հաջորդաբար՝ 993–1079)
 • Հովհաննես Ե (1079–1129)
 • Ստեփանոս Բ (1129–1131)
 • Գագիկ Բ (Գրիգորիս, 1139)
 • Բեժգեն (1140)
 • Ներսես Բ (1149–1155)
 • Ստեփանոս Գ (1155–1195)
 • Հովհաննես Զ (1195–1235)
 • Ներսես Գ (1235–1262)
 • Ստեփանոս Դ (1262–1323)
 • Սուքիաս
 • Պետրոս Բ (հաջորդաբար՝ 1323–1331)
 • Զաքարիա (1331)
 • Դավիթ Ը (հիշատակվում է միայն ցանկերում)
 • Կարապետ (1402–1420)
 • Հովհաննես Զ (1426–1428)
 • Մատթեոս Գ (1434)
 • Աթանաս (ըստ ցանկերի, գահակալել է 1 տարի)
 • Գրիգոր Բ (ըստ ցանկերի)
 • Հովհաննես Է, որդի Ջալալի (1441–1470)
 • Ազարիա (ըստ ցանկերի)
 • Մատթեոս (1488)
 • Արիստակես (ըստ ցանկերի)
 • Թումա Սոկյութլվեցի (1471)
 • Ստեփանոս (1476)
 • Ներսես Դ (1478)
 • Շմավոն Ա (1481)
 • Առաքել Սոկյութլվեցի (1481–1497)

16-ից 19-րդ դար

խմբագրել
 • Արիստակես Բ (1515–1516)
 • Սարգիս Ա Ղշլաղեցի (1554)
 • Գրիգոր, որդի Մեյրամμեկի (1559–1574)
 • Պետրոս Գ (1571)
 • Դավիթ Թ (1573)
 • Փիլիպպոս Տումեցի (ըստ ցանկերի, գահակալել է 1 տարի)
 • Հովհաննես Ը, որդի Մեյրամբեկի (1574–1586)
 • Դավիթ (1584)
 • Աթանաս (1585)
 • Շմավոն Բ (1586–1611)
 • Արիստակես Գ Քոլատակցի (1588)
 • Մելքիսեթ Արաշեցի (1593)
 • Սիմեոն Գ (1616)
 • Պետրոս Խանձկեցի (1653–1675)
 • Սիմեոն Դ Խոտորաշենցի (1675–1701)
 • Երեմիա Բ Հասան-Ջալալյանց (1676–1700)
 • Եսայի Հասան-Ջալալյանց (1702–1728)
 • Ներսես Ե, հակաթոռ (1706–1736)
 • Իսրայել (1728–1763)
 • Ներսես (1763)
 • Հովհաննես Ժ Գանձասարեցի (1763–1786)
 • Սիմեոն Ե Խոտորաշենցի (1794–1810)
 • Սարգիս Բ (1810–1815, 1815–1828-ին՝ մետրոպոլիտ)